Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1100/18.5.1992 Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ της μίσθωσης άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών από το ΥΕΝ.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1100/18.5.1992
Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ της μίσθωσης άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών από το ΥΕΝ.

ΠΟΛ.1100/18.5.1992 Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ της μίσθωσης άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών από το ΥΕΝ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1100/18.5.94 Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ της μίσθωσης άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών από το ΥΕΝ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1 . Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 και 177 του Ν.Δ. 187/73, το Δημόσιο καταβάλλει μίσθωμα για τπν εκτέλεση δρομολογίων σε άγονες γραμμές.

2. Σύμφωνα, επίσης, με την αριθ. 91152/1381/86 απόφαση του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία καθορίζονται οι γενικοί όροι διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών μίσθωσης κυρίων άγονων γραμμών, ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των φόρων, τελών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου και υπέρ Τρίτων.

3. Εξάλλου, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 22 παράγρ. 1 περίπτ. δ' του ν. 1642/86 προκύπτει ότι το μίσθωμα που καταβάλλει το ΥΕΝ στους πλοιοκτήτες των ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων είναι συμπληρωματικός ναύλος που υπάγεται σε ΦΠΑ με συντελεστή 8%.

4. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1642/86, ο ΦΠΑ επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλομένου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Δημόσιο.

5. Επειδή όμως για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα, μεταξύ του δημοσίου (ΥΕΝ) και των εκμεταλλευτών πλοίων, δεν έχει καταβληθεί ΦΠΑ από το δημόσιο, κατά παρέκκλιση από τις παραπάνω διατάξεις και για λόγους απλοποίησης γίνεται δεκτό να μην αναζητηθεί ΦΠΑ για τις πράξεις αυτές.

6. Η ρύθμιση αυτή είναι μεταβατική και δεν ισχύει για τις νέες συμβάσεις που θα καταρτίζονται από την κοινοποίηση της παρούσης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης