ΠΟΛ.1098/12.5.1992

Προσδιορισμός του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση

12 Μάι 1992

Taxheaven.gr

ΠΟΛ. 1098/12.5.92 Προσδιορισμός του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση

Σε συνέχεια από την 1031209/506/ΠΟΛ.1Ο77//6.4.1992 διαταγή μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Αν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται κύρια και δευτερεύουσα κατοικία που έχουν συνολική επιφάνεια πάνω από 200 τ.μ, από τις οποίες η δευτερεύουσα δηλώνεται ΚΕΝΗ, θα ζητάτε από το φορολογούμενο όπως σε εύλογο χρόνο (τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες):

α) Να συμπληρώσει το έντυπο Ε8 και

β) Να αποδείξει ότι είναι ΚΕΝΗ (π.χ. προσκομίζοντας αποδείξεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κ.λπ.).

2. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας της ιδιοκατοικούμενης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, μεταξύ συζύγων ή μεταξύ γονέων και των ανήλικων τέκνων τους, στις οποίες κατά τη διάρκεια του έτους μεταβάλλεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους λόγω θανάτου κάποιου εξ αυτών, ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση θα γίνει με χειρόγραφη εκκαθάριση και δεν απαιτείται η συμπλήρωση του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου.

3. Τέλος, σε κάθε περίπτωση μεταβολής του ποσοστού συνιδιοκτησίας (από επαχθή ή χαριστική αιτία η αιτία θανάτου) θα πρέπει να γίνει ειδική σημείωση στο έντυπο Ε8, όπου, εκτός από το αρχικό ποσοστό συνιδιοκτησίας, πρέπει να φαίνεται και η μεταβολή του, καθώς και ο χρόνος διάρκειας του κάθε ποσοστού.


Taxheaven.gr