Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1083/10.4.1992 Μεταβίβαση ταμιακής μηχανής από επιτηδευματία σε άλλον

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1083/10.4.1992
Μεταβίβαση ταμιακής μηχανής από επιτηδευματία σε άλλον


ΠΟΛ.1083/10.4.1992 Μεταβίβαση ταμιακής μηχανής από επιτηδευματία σε άλλον

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1083/10.4.92 Μεταβίβαση ταμιακής μηχανής από επιτηδευματία σε άλλον

Όπως είναι γνωστό με την εγκύκλιό μας 1065545/718/ΠΟΛ.1190/13.9.1990 δόθη­καν οδηγίες για τον τρόπο και τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας ή της χρήσης φο­ρολογικών ταμιακών μηχανών.

Επειδή στην πράξη διαπιστώθηκε, ιδίως όταν η φ.τ.μ. που πρόκειται να μεταβιβαστεί έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό χρονικό διά­στημα και η δημοσιονομική της μνήμη περιέχει σημαντικό πλήθος ημερήσιων καταχωρίσεων, δημιουργούνται δυσχέρειες και καθυστερήσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλ­λασσόμενοι αλλά και να μειωθεί η απασχόλη­ση του προσωπικού των Δ.Ο.Υ. στις περιπτώ­σεις αυτές, κρίνεται σκόπιμη η απλοποίηση της σχετικής διαδικασίας και για το λόγο αυτό  παρέχουμε τις εξής οδηγίες και διευκρινίσεις:

Ι. Μεταβίβαση Φ.Τ.Μ.

1. Κατά τη μεταβίβαση της κυριότητας ή της χρήσης φ.τ.μ. από τον ιδιοκτήτη σε τρίτο, στο εξής μπορεί να γίνεται ανάγνωση του πε­ριεχομένου της δημοσιονομικής μνήμης μόνο των τριών τελευταίων ημερών, εφόσον σ' αυ­τήν, ως γνωστόν ενταμιεύονται ημερολογιακά οι συναλλαγές και ανά ημερομηνία (κλείσιμο Ζ) εμφανίζονται αθροιστικά και προοδευτικά τα συνολικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. από την ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης της φ.τ.μ. οπότε από την τελευταία εγγραφή της μνήμης τα συνολικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. μέχρι το χρόνο μεταβίβασης της φ.τ.μ.

2. Επίσης, μπορεί στο εξής κατά την ανά­γνωση της δημοσιονομικής μνήμης κατά τα προαναφερόμενα, να μην παρίσταται φοροτε­χνικός υπάλληλος, αλλά να γίνεται η ανάγνω­ση από το χρήστη ή τον τεχνικό της κατα­σκευάστριας εταιρίας ή τον αντιπρόσωπο αυ­τής. Στην περίπτωση αυτή εκτυπωμένο αντίτυ­πο της ανάγνωσης της δημοσιονομικής μνήμης μαζί με το βιβλιάριο συντήρησης της φ. τ.μ. θα προσκομίζεται από το μεταβιβάζοντα την κυ­ριότητα ή τη χρήση φ.τ.μ. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την καταχώριση της πράξης μεταβί­βασης, κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιό μας 1065545/718/ΠΟΛ.1190/13.9.1990, η οποία εξακολουθεί να ισχύει για τα λοιπά θέματα.

ΙΙ. Διάφορα θέματα Φ.ΤΜ.

Για την ομοιόμορφη και σωστή αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων σχετικών με την εφαρ­μογή των διατάξεων περί φορολογικών ταμια­κών μηχανών, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Το ημερήσιο δελτίο «Ζ» δεν απαιτείται να εκδίδεται στις ημέρες, που δεν έχουν γίνει συναλλαγές, μέσω ταμιακής μηχανής και συνε­πώς δεν έχουν εκδοθεί από τη φ.τ.μ. αποδεί­ξεις.

2. Όπως και στο παρελθόν, κατ' επανάληψη έχει σημειωθεί, επισημαίνεται και πάλι ότι, με βάση τις διατάξεις του Ν. 1809/88, όπως ισχύουν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί φ.τ.μ., Η/Υ για την έκδοση αποδείξεων εφόσον είναι θεωρημένα τα μηχανογραφικά έντυπα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Για τις κατηγορίες επιτηδευματιών που εντάσσονται στο μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης φ.τ.μ. μέσα στο έτος 1992, σύμφωνα με την Α. Υ.Ο. 1006568/ΠΟΛ.1014/18.1.1991 δεν παρέχεται δυνατότητα εγκατάστασης και χρησιμοποίησης φ.τ.μ. σε χρόνο μεταγενέ­στερο του χρόνου που ορίζεται στην προαναφερόμενη Α.Υ.Ο. (δηλ. 1/3, 1/7 ή 1/10/92, κα­τά περίπτωση) με βάση δελτία παραγγελιών των κατασκευαστών, όπως ίσχυε για τα προη­γούμενα έτη (1990 και 1991).

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης