Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1166/16.6.1995 Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα

Σχόλια: Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1004/4.1.2013


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1166/16.6.1995
Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα


ΠΟΛ.1166/16.6.1995 Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 16 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1073555/584/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'

ΠΟΛ 1166

ΘΕΜΑ: "Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα"

1073555/584/0015/ (ΦΕΚ Β' 572)

Εχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ Α'84).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.2065/1992 (ΦΕΚ Α'113) και των εκδοθεισών κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων 1086945/5322 ΑΥ 8.9.92 (ΦΕΚ Β'575) και 1055538/3367/20.4.1993 (ΦΕΚ Β'331).
3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1072823/513/ (ΦΕΚ Β'506) "έκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα".
4. Την 1026431/268/2.3.94 (ΦΕΚ Β'154) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Την ανάγκη αποτελεσματικότερου ελέγχου των κέντρων διασκέδασης των συναφών καταστημάτων με την αποσαφήνιση και την συμπλήρωση των υφισταμένων διατάξεων.

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
1. Η παράγραφος 1 της απόφασής μας 1072823/513/ (ΦΕΚ Β'506) αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Επιβάλλεται υποχρέωση έκδοσης κατ' άτομο εισιτηρίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω, στους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εκμεταλλεύονται καταστήματα ή άλλους χώρους (κέντρα διασκέδασης, χορευτικά κέντρα, κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, καφωδεία, δισκοθήκες, μπουάτ,
παμπ, μπαρ, "piano bar restaurant" και λοιπά συναφή), στα οποία παρέχεται ψυχαγωγία, συνδυαζόμενη ή μη με χορό ή ακρόαση, και προσφορά φαγητού και ποτού ή μόνο ποτού, εφόσον χρησιμοποιούν:

α) Ορχήστρα με τρία τουλάχιστον όργανα ή και δύο σε περίπτωση που ένας εκ των εκτελεστών των τριών οργάνων μετέχει εκ περιτροπής ή παράλληλα, ως τραγουδιστής.

β) Ορχήστρα με δύο όργανα και ένα τραγουδιστή που δεν είναι εκ των εκτελεστών των μουσικών οργάνων.
γ) Ενα μόνο όργανο με εναλασσόμενους ή μη πλέον του ενός τραγουδιστές που δεν είναι εκτελεστές μουσικών οργάνων.
δ) Ενα όργανο τουλάχιστον με πλήκτρα, έγχορδο ή μη, ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό, όπως πιάνο, συνθεσάιζερ, αρμόνιο (keyboard).
ε) Ηλεκτρονική ή στερεοφωνική μουσική.
Δεν υπάγονται στην πιο πάνω υποχρέωση, οι εκμεταλλευτές καταστημάτων, στα οποία χρησιμοποιείται μόνο στερεοφωνική μουσική, εφόσον αυτή δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της λειτουργίας τους (εστιατόρια, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, καφετέριες και λοιπά συναφή).

2. Οι λοιπές διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1072823/513/ (ΦΕΚ Β'506) ισχύουν ως έχουν.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 15 Ιουλίου 1995.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης