ΠΟΛ.1160/14.6.1995

Αμεση προτεραιότητα στον έλεγχο επιχορηγουμένων επενδύσεων

14 Ιούν 1995

Taxheaven.gr

Αμεση προτεραιότητα στον έλεγχο επιχορηγουμένων επενδύσεων
1070130/10384/Β0012/

ΠΟΛ 1160

Με σκοπό να διευκολυνθούν οι επενδυτές για την ταχύτερη πραγματοποίηση των παραγωγικών επενδύσεών τους και προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας εφιστούμε την προσοχή σας ότι, στις περιπτώσεις που ως Προϊστάμενοι Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεσθε μέλη γνωμοδοτικών Επιτροπών αξιολόγησης και ελέγχου προόδου των επενδυτικών έργων για την καταβολή των ποσών των επιχορηγουμένων επενδύσεων, θα πρέπει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας, να δίδετε απόλυτη προτεραιότητα στα θέματα επενδύσεων, ώστε να αποφεύγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των επενδυτικών προγραμμάτων.Taxheaven.gr