Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1152/26.5.1995 Χρέη πτωχών οφειλετών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1152/26.5.1995
Χρέη πτωχών οφειλετών


 Αθήνα, 26 Μαίου 1995
Αριθμ. Πρωτ.: 1064489/5085/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΡΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η Εισπρ. Δημ. Εσόδων
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ 1152

ΘΕΜΑ: "Χρέη πτωχών οφειλετών"

1064489/5085/0016/

Με αφορμή ερωτήματα ΔΟΥ, εάν μπορεί να συμψηφιστεί το χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε στα χέρια τρίτου (κατάσχεση 1/4, αποδοχών στα χέρια εργοδότριας εταιρίας), με αντίστοιχο χρηματικό ποσό, μηνιαίας δόσης, που έχει καθοριστεί με εξωπτωχευτικό συμβ/σμό μεταξύ πτωχού οφειλέτη και Δημοσίου εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 599/94 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό των Οικονομικών.
Με τη γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι αφού με τον συμβ/σμό το χρέος κεφαλαιοποιήθηκε και ορίστηκε η κατά δόσεις εξόφλησή του, στο ποσό κάθε δόσης πρέπει να πιστώνεται και το ποσό της ως άνω κατάσχεσης, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει ο συμβιβασμός όταν επιδιώκεται δι'αναγκαστικών μέτρων η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου, οι οποίες όμως απετέλεσαν αντικείμενο συμβιβασμού.

Αρ. Γνωμ. 599/1995

Περίληψη Ερωτήματος: Αν μπορεί να συμψηφιστεί το χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε στα χέρια τρίτου (κατάσχεση 1/4 αποδοχών οφειλέτου στα χέρια εργοδότριας εταιρίας) με αντίστοιχο χρηματικό ποσό μηνιαίας δόσης που έχει καθορισθεί με εξωπτωχευτικό συμβιβασμό μεταξύ πτωχού οφειλέτου και Δημοσίου.
Η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δημοσίου και πτωχού οφειλέτου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.6/61, οι οποίες επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 39 του Ν.1884/1990, σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις των άρθρων 871-872 του Α.Κ. αποτελεί συμβιβασμό με τον οποίο το όλο χρέος, ως διαμορφώνεται με αυτόν, μετά των σχετικών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, κεφαλαιοποιείται και θεωρείται πλέον ως ενιαίο όλο, ώστε όταν ο συμβιβασμός αυτός τηρείται από τον πτωχό οφειλέτη, δεν υπόκειται τούτο, σε οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση (βλ. Γνμ.Ολομ.Ν.Σ.Κ. 486/91).
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το έγγραφο ερώτημα και από τα λοιπά έγγραφα που το συνοδεύουν και υπάρχουν στο σχετικό φάκελλο, βάσει του υπ' αριθμ. 783/93 πρακτικού του Ν.Σ.Κ. (Γ' Τμήμα) και της επακολουθήσασας σχετικής σύμβασης (ημερ. 30.3.93), καταρτίσθηκε εξωπτωχευτικός συμβιβασμός με τους πτωχούς οφειλέτες του Δημοσίου, αδελφούς ΑΛΦΑ και ΒΗΤΑ για τα χρέη της πτωχεύσασας εταιρίας "ΑΦΟΙ Α.Β. Ο.Ε." της οποίας υπήρξαν ομόρρυθμα μέλη. Με το συμβιβασμό αυτό οι εν λόγω οφειλέτες κατέβαλαν εφάπαξ ποσό δρχ. 4.000.000, όπου ήταν περίπου και το βασικό χρέος, το δε υπόλοιπο ποσό της οφειλής από προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής, μειωθέν κατά 40%, ορίσθηκε να καταβληθεί σε 24 ισόποσες και συνεχείς μηνιαίες δόσεις δρχ. 186.466 εκάστη. Ομως το Δημόσιο, προηγουμένως, είχε προβεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεών του, σε κατάσχεση στα χέρια της εταιρίας "Χ Α.Ε." του 1/4 των αποδοχών των εν λόγω οφειλετών, που εργάζονται σε αυτή. Η κατάσχεση αυτή αποδίδει στο Δημόσιο ποσό δρχ. 100-120.000 μηνιαίως.
Για την παραπάνω κατάσχεση εις χείρας τρίτου δεν υπήρξε πρόβλεψη στον καταρτισθέντα εξωπτωχευτικό συμβιβασμό που έπεται αυτής. Τίθεται συνεπώς θέμα αν το ποσό των δρχ. 100-120.000, που αποδίδει μηνιαίως η κατάσχεση αυτή, πρέπει να συμψηφίζεται στο ποσό της μηνιαίας δόσης των δρχ. 186.466. Η ερωτώσα υπηρεσία δεν κυριολεκτεί, όταν κάνει λόγο για συμψηφισμό, αφού το ποσό της κατάσχεσης δεν αποτελεί απαίτηση των οφειλετών αυτών κατά του Δημοσίου, αλλά με τον όρο αυτό προφανώς αναφέρεται στη δυνατότητα πίστωσης (συνυπολογισμού) του ποσού αυτού για τη συμπλήρωση της δόσης του συμβιβασμού.
Εν όψει των ανωτέρω, εφόσον με το συμβιβασμό το χρέος κεφαλαιοποιήθηκε και ορίσθηκε η κατά δόσεις εξόφλησή του, στο ποσό κάθε δόσης πρέπει να πιστώνεται και το ποσό της ως άνω κατάσχεσης, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει ο επελθών, κατά τα ανωτέρω, συμβιβασμός, όταν επιδιώκεται και δι άλλων μέσων
(αναγκαστικών μέτρων), η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου για το αυτό χρέος, που υπήρξε αντικείμενο συμβιβασμού. Οπως επισημαίνεται και στο έγγραφο ερώτημα το γεγονός αυτό δημιουργεί οικονομική αδυναμία ανταπόκρισης των οφειλετών στις υποχρεώσεις της σύμβασης (καταβολής της δόσης των δρχ. 186.466).

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω το Δ' Τμήμα του Ν.Σ.Κ. ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι στο προκείμενο ερώτημα προσήκει καταφατική απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης