Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1141/16.5.1995 Εννοια οικοπέδου για την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.1078/80 για απαλλαγή πρώτης κατοικίας

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1141/16.5.1995
Εννοια οικοπέδου για την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.1078/80 για απαλλαγή πρώτης κατοικίας


ΠΟΛ.1141/16.5.1995 Εννοια οικοπέδου για την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.1078/80 για απαλλαγή πρώτης κατοικίας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 16 Μαίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1060971/200/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1141

ΘΕΜΑ: ΄Εννοια οικοπέδου για την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.1078/1980 για απαλλαγή πρώτης κατοικίας.

1060971/200/Β0013/

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α') όπως ισχύει, ορίζεται ότι συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου παρά φυσικού προσώπου, απαλλάσσονται του φόρου μεταβίβασης, εφόσον ο αγοραστής ή η σύζυγος ή οιονδήποτε εκ των τέκνων αυτού που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 25ο προκειμένου περί τέκνων που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληρεί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του, ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί
οικοπέδου οικοδομησίμου, ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληρεί τις στεγαστικές τους ανάγκες, που βρίσκονται σε πόλη με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων ή σε τουριστικές
περιοχές.

2. Με τις διατάξεις των παρ. 13 και 14 του άρθρου 2 του ν.1577/85 "Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού" ορίζεται ότι "γήπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου" και "οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο, που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο".

3. Συνεπώς, για τη χορήγηση απαλλαγής από το φ.μ.α. λόγω πρώτης κατοικίας ως οικόπεδα χαρακτηρίζονται και λαμβάνονται υπόψη: α) όλα τα γήπεδα που βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και β) όλα τα γήπεδα - αγροτεμάχια, που βρίσκονται μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο που έχει στην κυριότητά του ο αγοραστής, η σύζυγος ή τα τέκνα του, συντρεχουσών βέβαια και των λοιπών προϋποθέσεων του ν.1078/80.
Για τις περιπτώσεις των γηπέδων - αγροτεμαχίων θα προσκομίζεται από τον υπόχρεο βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής από την οποία θα προκύπτει ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός ή εκτός οικισμού.

4. Οσον αφορά τον πληθυσμό των δήμων και κοινοτήτων που βρίσκονται τα υπό κρίση ακίνητα θα διαπιστώνεται από την αριθ. 24198/Γ'3811 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 883/6.12.1993 τεύχος Β') στην οποία έχει καταγραφεί ο νόμιμος πληθυσμός (των εγγεγραμμένων δημοτών) της χώρας κατά την τελευταία απογραφή, την οποία υποχρεούνται να προμηθευτούν οι αρμόδιες ΔΟΥ από το Εθνικό Τυπογραφείο προς εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και αποφυγή ταλαιπωρίας τους, με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από τους δήμους ή τις κοινότητες στους οποίους έχουν ακίνητα.

5. Από την κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου κάθε άλλη διαταγή μας αντίθετη με το περιεχόμενό της παύει να ισχύει.

Οι επιθεωρητές των ΔΟΥ στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης