Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Πρωτ.:1053572/1558/Α0012/29.6.2004 Χρήση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης, για τη χορήγηση πιστοποιητικού άρθρου 81 ν.2238/1994.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ. Πρωτ.:1053572/1558/Α0012/29.6.2004
Χρήση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης, για τη χορήγηση πιστοποιητικού άρθρου 81 ν.2238/1994.

Αρ. Πρωτ.:1053572/1558/Α0012/29.6.2004 Χρήση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης, για τη χορήγηση πιστοποιητικού άρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2004
Αρ. Πρωτ.:1053572/1558/Α0012

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Με E-mail
ΤΜΗΜΑ Α’

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο :210-3375316
FAX :210-3375001


ΘΕΜΑ: Χρήση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης, για τη χορήγηση πιστοποιητικού άρθρου 81 ν.2238/1994.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3220/2004 καταργήθηκαν τα περισσότερα πιστοποιητικά του άρθρου 81 του ν.2238/1994.

2. Κατά την εφαρμογή όμως των παραπάνω διαπιστώθηκαν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και συγκεκριμένα ότι για το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών αρχειοθέτησης των φορολογικών δηλώσεων (περίπου μέχρι το Σεπτέμβριο κάθε έτους) είναι δυσχερής η έκδοση του πιστοποιητικού του άρθρου 81 του ν.2238/1994 από τις ΔΟΥ στις περιπτώσεις που εξακολουθεί να απαιτείται η προσκόμισή του, δηλαδή στις εξής περιπτώσεις:

α) εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μισθωμάτων ακινήτων, προκειμένου για τη μεταβίβαση ακινήτου, την εγγραφή υποθήκης, τη μεταγραφή κληρονομιαίου ακινήτου και τη χορήγηση στεγαστικού δανείου, καθώς και

β) εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης των μισθωμάτων για την εκδίκαση αγωγής έξωσης μισθωτή.

3. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω γίνεται δεκτό ότι ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές, το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από τη ΔΟΥ με ανάλογη εφαρμογή της 1062997/1262/Α0012/ΠΟΛ 1204/26-7-2002 διαταγής μας, δηλαδή ο φορολογούμενος θα προσκομίζει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης, που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 και θα βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων αυτής. Με βάση το αντίγραφο αυτό της δήλωσης και την υπεύθυνη δήλωση θα χορηγείται το πιστοποιητικό, ενώ μετά την αρχειοθέτηση των φορολογικών δηλώσεων θα ελέγχεται η ακρίβεια αυτών.


Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ

Δ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης