Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Πρωτ.: 1120952/414/0013/22.12.2005 «Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 από ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων».

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αριθ. Πρωτ.: 1120952/414/0013/22.12.2005
«Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 από ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων».


Αριθ. Πρωτ.: 1120952/414/0013/22.12.2005 «Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 από ορισμένες κατηγορί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ.: 1120952/414/0013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
 
Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23 – 25
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3253 748
 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 από ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων».

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τον τρόπο υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2005, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την 1114210/438/0013/ΠΟΛ 1147/30-11-2005 παρατάθηκε ως την 30η Δεκεμβρίου 2005 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αρχικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2005.

Όμως υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίοι δεν δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2005 οι οποίες είναι:

α) Υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είτε μέσω του συστήματος TAXISnet είτε χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επισυνάπτοντας υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 και απεβίωσαν εντός του 2005.

β) Φυσικά πρόσωπα που συνοικούν, βαρύνουν κατά τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος και έχουν αναγραφεί στον πίνακα 9.2 του εντύπου Ε1 έτους 2005, η οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά από αυτόν.

γ) Νομικά πρόσωπα τα οποία προέβησαν σε διακοπή εργασιών εντός του 2005 και δεν είχαν πιστοποιηθεί προγενέστερα στο TAXISnet.

Για τις κατηγορίες αυτές οι υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος οφείλουν να προσέρχονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να υποβάλλουν χειρόγραφα τη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2005. 

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων θα πρέπει να συνοδεύεται από:

α) Για περιπτώσεις υπόχρεων σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2005 οι οποίοι απεβίωσαν εντός του έτους (περίπτωση α):

1. Φωτοτυπία της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2005 του υπόχρεου, με τα αποδεικτικά υποβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων των ανωτέρω δηλώσεων εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υπεβλήθη ηλεκτρονικά,

2. υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 ότι τα υποβαλλόμενα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων,

3. ληξιαρχική πράξη θανάτου.

β) Για περιπτώσεις φυσικών προσώπων που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2005 (περίπτωση β).

1. Φωτοτυπία της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2005 του υπόχρεου, με τα αποδεικτικά υποβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων,

2. υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 τα υποβαλλόμενα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

γ) Για περιπτώσεις νομικών προσώπων που προέβησαν σε διακοπή εργασιών:

1. Φωτοτυπία της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2005 του υπόχρεου,

2. βεβαίωση διακοπής εργασιών

Επισημαίνεται ότι η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2005 που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτό ως την τελευταία ημέρα υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 και συνοδεύεται με τα προαναφερόμενα, θεωρείται αρχική, συνεπώς δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.2523/1997.
 
Στις δηλώσεις αυτές ως αριθμός δήλωσης θα αναγραφεί ο αριθμός δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου με την ένδειξη /1, ή αν είναι περισσότερα του ενός τα προστατευόμενα μέλη /2, /3 κ.ο.κ. (ΠΟΛ.1111/2005)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Μίχαλος


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης