Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1033/28.2.2005 Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.

Κατηγορία: Φ.Π.Α., Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1033/28.2.2005
Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1033/28.2.2005 Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005
Αρ.Πρωτ.: 1020431/1007/240/Α0014
ΠΟΛ: 1033

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
 
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Αικ. Καρύδα
Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλ. : 210 3647202-5
FAX : 210 3645413
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 2859/00 (ΦΕΚ 248Α) όπως ισχύουν:


α) της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 10 του άρθρου 38,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247Α) περί αποδεικτικών εισπράξεως

4. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών:

α) 1003644/194/27/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003,

β) 1044747/2296/838/ΠΟΛ.1161/21.5.2002,

γ)1044748/2297/839/ΠΟΛ. 1162/21.5.2002,

δ) 1064796/4576/2064/ΠΟΛ.1091/10.7.2003,

ε) 1099733/8159/0014/ΠΟΛ.1253/22.7.1993,

5. Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17-3-2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών».

6. Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους φορολογούμενους για την καταβολή του Φ.Π.Α. λόγω της προαναγγελθείσας απεργίας των Τραπεζών.

7. Τη διαπίστωση ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνεται μέχρι και την 1 Μαρτίου 2005, η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α που λήγει την 26η Φεβρουαρίου 2005. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών, θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού.

2. Κατ’ εξαίρεση, οι υποκείμενοι οι οποίοι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2005, έδωσαν εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα, έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την περιοδική τους δήλωση, μέσω του συστήματος TAXISnet μέχρι και την 1 Μαρτίου 2005.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης