1005922/98/Α0012/16.1.2007

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.

16 Ιαν 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2007
Αριθ.Πρωτ.: 1005922/98/Α0012

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α’
ΙΙ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Α’
 
Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο :210 3375316
 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για τον τρόπο συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικον.έτους 2007, προκειμένου για αμοιβές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας και υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής, που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2006, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την 1010062/236/Α0012/ΠΟΛ.1017/3.2.2003 διαταγή μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
Ν.ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣTaxheaven.gr