Αποτελέσματα live αναζήτησης

1044446/435/0006Δ /7.5.2007 «Περί της χορήγησης ή μη επισημείωσης στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1044446/435/0006Δ /7.5.2007
«Περί της χορήγησης ή μη επισημείωσης στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

1044446/435/0006Δ /7.5.2007 «Περί της χορήγησης ή μη επισημείωσης στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 7 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1044446/435/0006Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
 
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 - 32.22.516
FAX : 210 - 32.30.829
E-mail : [email protected] ky.ypoik.gr

ΘΕΜΑ: «Περί της χορήγησης ή μη επισημείωσης στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

1.-Σε συνέχεια του αριθ. 1047385/542/0006Δ/25.5.2006 εγγράφου μας, στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. 044/14/ΑΣ 1026/30.4.2007 εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών και του προσαρτημένου σε αυτό αριθ. 94490/29.9.2005 εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορά στο παραπάνω θέμα και εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας. Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των άλλων:

α) Για τα ιδιωτικά έγγραφα αστικού, εμπορικού, οικογενειακού και ποινικού περιεχομένου, που θεωρήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 12 Ν.1548/1985 (ΦΕΚ 95/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης νομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, εμπορικού και ποινικού δικαίου», δηλαδή, γίνονται δεκτά στην Ελλάδα, «σαν να είχαν θεωρηθεί από τις δικές της αρμόδιες αρχές».

β) Για τα δημόσια έγγραφα, που συντάσσονται από αρμόδια αρχή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον απαιτούμενο τύπο, εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 (Ν.1497/84-ΦΕΚ 188/Α΄), στην περίπτωση κατά την οποία η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 12 Ν.1548/1985, είναι αυστηρότερη σε σχέση με τα όσα ορίζονται στην παραπάνω πολυμερή σύμβαση (σχετικό το άρθρο 8 Ν.1497/84-ΦΕΚ 188/Α΄).

2.- Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφο του Ν.1548/1985 (ΦΕΚ 95/Α΄). 
 
3.- Τέλος, παρακαλούμε, εάν κατά την άσκηση των καθηκόντων σας, αντιμετωπίσετε περιπτώσεις, που κατά την άποψή σας χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης ως προς τα ανωτέρω, να μας τις γνωρίσετε.

Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης