Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.88/1980 Περί λειτουργίας του Παραρτήματος της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Καβάλας


ΠΟΛ.88/1980
Περί λειτουργίας του Παραρτήματος της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Καβάλας

ΠΟΛ.88/1980 Περί λειτουργίας του Παραρτήματος της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Καβάλας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 88, 3816/ 1981. Περί λειτουργίας του Παραρτήματος της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Καβάλας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη :

  Τις διατάξεις :α) των άρθρων 18 και 23 του Π.  Δ/τος 960/ 1978  <<περί καταργήσεως, συστάσεως και ανακαθορισμού της χωρικής και καθ` ύλης αρμοδιότητος Οικονομικών Εφοριών και Δημοσίων Ταμείων του Κράτους και συστάσεως Υπηρεσίας Ελέγχου Διακινήσεως Αγαθών ( ΥΠ.Ε.Δ.Α. )>> (ΦΕΚ. 237/ 30.12.1978 Τεύχος Α` ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π. Δ/ μα 426/ 1979 ( ΦΕΚ 130/ 1979 Τεύχος Α' ), β) της αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών Ε. 467/ 266/ 16. 1. 79, γ) του άρθρου 13 του Π. Δ/τος 258/ 1981 <<περί συστάσεως, υποβιβασμού και καθορισμού αρμοδιοτήτων περιφερειακών υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών, ως και ρυθμίσεως συναφών τινών θεμάτων>> (  ΦΕΚ 71/ 24-3-1981 Τεύχος Α' ).

 

Αποφασίζουμε

  Ορίζουμε την 30ην Μαΐου 1981, ως χρόνο λήξεως λειτουργίας του Παραρτήματος της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Καβάλας. Από της αυτής χρονολογίας η κατά τόπο και καθ` ύλη αρμοδιότητα του καταργουμένου Παραρτήματος περιέρχεται στο Παράρτημα της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Θεσ/ νίκης.

   Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης