Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.81/1980 Έκταση εφαρμογής διατάξεων άρθρου  49 N. 814/ 78.


ΠΟΛ.81/1980
Έκταση εφαρμογής διατάξεων άρθρου  49 N. 814/ 78.


ΠΟΛ.81/1980 Έκταση εφαρμογής διατάξεων άρθρου  49 N. 814/ 78.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 81, 5664 / 1981. Έκταση εφαρμογής διατάξεων άρθρου  49 N. 814/ 78.

 

  Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 814 / 1978, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 1041/ 1980, προβλέπεται ότι σε μεταβιβάσεις ακινήτων που θα γίνουν μέχρι 30 Απριλίου 1981, κατά παράταση σε εκτέλεση συμβολαιογραφικών προσυμφώνων που έχουν υπογραφεί μέχρι 12-9-1978, ο φόρος μεταβιβάσεως υπολογίζεται στο τίμημα που αναγράφεται στο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο όπως τυχόν έχει αναπροσαρμοσθεί με μεταγενέστερο προσύμφωνο, προσαυξανόμενο κατά ποσοστό 12% για κάθε χρόνο από της υπογραφής του αρχικού προσυμφώνου μέχρι του χρόνου υπογραφής του οριστικού συμβολαίου.

  Περαιτέρω, από τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου ανωτέρω άρθρου προκύπτει ότι οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή στις μεταβιβάσεις, στις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 παρ. 1 εδαφ. α` και β` του Α.Ν. 1521/50, όπως ισχύει και 12 παρ. 2 του Ν. 634/ 1977.

 Κατόπιν των ανωτέρω, όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο 49 του Ν. 814/ 78, προκύπτει ότι, εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 2 αυτού εξαιρέσεων, οι διατάξεις που έχουν γενικώς εφαρμογή σε κάθε μεταβίβαση που πραγματοποιείται με οριστικό συμβόλαιο μέχρι 30 Απριλίου 1981, σε εκτέλεση όμως συμβολαιογραφικού προσυμφώνου που καταρτίσθηκε μέχρι και την 12-9-1978.

  Ύστερα από αυτά οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 814 /1978, έχουν εφαρμογή και επί μεταβιβάσεως ιδανικών μεριδίων οικοπέδου από οικοπεδούχο σε εργολάβο, σε εκτέλεση συμβολαιογραφικών προσυμφώνων, που καταρτίζονται εντός των προθεσμιών του άρθρου τούτου.

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης