Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.71/1980 Τα εκρηκτικά και λιπαντικά δεν εκπίπτονται, ως πρώτες ύλες για τον υπολογισμό του φόρου κύκλου εργασιών.


ΠΟΛ.71/1980
Τα εκρηκτικά και λιπαντικά δεν εκπίπτονται, ως πρώτες ύλες για τον υπολογισμό του φόρου κύκλου εργασιών.


ΠΟΛ.71/1980 Τα εκρηκτικά και λιπαντικά δεν εκπίπτονται, ως πρώτες ύλες για τον υπολογισμό του φόρου κύκλου εργ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ.  71, 748 / 1981. Τα εκρηκτικά και λιπαντικά δεν εκπίπτονται, ως πρώτες ύλες για τον υπολογισμό του φόρου κύκλου εργασιών.

 

  Α'   ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ

   1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 (παραγρ. 1 ) του Α. Ν. 660 / 1937, όπως ισχύει, από τα υποκείμενα στο φόρο κύκλου εργασιών ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εκπίπτεται η αξία της πρώτης ύλης εφόσον αυτή έχει υποβληθεί αποδεδειγμένα στο φόρο κύκλου εργασιών είτε ως προϊόν άλλης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας είτε κατά την εισαγωγή της από την αλλοδαπή.

    2. Οι εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούν οι μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις για την εξόρυξη των μπαζομεταλλευμάτων  και των πετρωμάτων τα οποία περαιτέρω μετατρέπουν σε βιομηχανικά προϊόντα (   διάφορες μορφές μετάλλων, άμμος κτισίματος, χαλίκι κτλ.), δέ θεωρούνται ως πρώτες ύλες των προϊόντων αυτών κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως και επομένως η αξία τους (των εκρηκτικών) δεν εκπίπτεται από τα υποκείμενα στο φόρο κύκλου εργασιών ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών.

   3. Σύμφωνη στο θέμα αυτό είναι και η 13/1981 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( β` τμήματος) που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό των Οικονομικών καθώς και η νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων ( Διοικητ. Εφετείο Αθηνών 944/1979).

   4. Ενόψει των ανωτέρω σας πληροφορούμε ότι κατά τον υπολογισμό τω υπαγομένων στο φόρο κύκλου εργασιών ακαθαρίστων εσόδων των μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων, δε θα εκπίπτεται η αξία των εκρηκτικών υλών που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις αυτές.

Β` ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

   1. Επίσης, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων, τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των μηχανημάτων παραγωγής των προϊόντων, δε θεωρούνται ως πρώτες ύλες  κατά την έννοια της προαναφερομένης διατάξεως του άρθρου 3 (παραγρ. 1 ) του Α.Ν.660/1937 και επομένως η αξία τους δεν εκπίπτεται από τα υποκείμενα στο φόρο κύκλου εργασιών ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

   2. Αντίθετα, με τη διαταγή μας Μ.1679/1162/1972 εγκ. 25 είχε γίνει δεκτό ότι τα λιπαντικά εκπίπτονται, ώς πρώτες ύλες από τα ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων προκειμένου να υπολογιστεί ο οφειλόμενος φόρος κύκλου εργασιών.

   3. Ενόψει όμως της ανωτέρω νομολογίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των Διοικητικών Δικαστηρίων, σας πληροφορούμε ότι στο εξής, η αξία των λιπαντικών που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των μηχανημάτων παραγωγής των προϊόντων, δεν εκπίπτεται από τα υποκείμενα στο φόρο κύκλο εργασιών ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ανακαλουμένης στο σημείο αυτό  της προαναφερομένης διαταγής μας Μ.1679/1162/1972 εγκ. 25.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης