Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.69/1980 Έλεγχος επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ.


ΠΟΛ.69/1980
Έλεγχος επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ.


ΠΟΛ.69/1980 Έλεγχος επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 69.  4451 / 1981.  Έλεγχος επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ.

1. Περιήλθε σε γνώση μας - ύστερα από καταγγελία του Πανελληνίου Συνδέσμου Καφεκοπτών Αθηνών - ότι σε διάφορα καταστήματα αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, πρατήρια ποτών, ΕΒΓΑ κλπ. έχουν τοποθετηθεί μικρά μηχανήματα αλέσεως καφέ και πωλήσεώς του, χωρίς σχετικές άδειες λειτουργίας με συνέπεια τα καταστήματα αυτά να συναγωνίζονται αθέμιτα τα νομίμως λειτουργούντα καφεκοπτεία και παράλληλα να διαφεύγουν την απόδοση του οφειλομένου από την δραστηριότητά τους αυτή φόρου κύκλου εργασιών, ενδεχομένως δε και των τελών χαρτοσήμου. 

2. Ενόψη των ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας του θέματος παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά όλο το προσωπικό της υπηρεσίας σας, που ασχολείται στο φορολογικό έλεγχο εις τρόπον ώστε να εξετάζονται με κάθε λεπτομέρεια οι περιπτώσεις των ανωτέρω επιχειρήσεων, ακόμη να γίνονται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις που προαναφέρονται επί σκοπώ εξακριβώσεως της έν προκειμένω τηρήσεως των διατάξεων του  Κ. Φ. Σ.,  Φ. Κ. Ε. και  Κ .Ν. Τ. Χ.

3. Οίκοθεν νοείται ότι στις περιπτώσεις που ήθελαν διαπιστωθεί παραβιάσεις των διατάξεων  Κ.Φ.Σ. Κ.Ν.Τ.Χ. και Φ.Κ.Ε. θα κινείτε πάραυτα την προβλεπομένη από τον φορολογικό νόμο σχετική διαδικασία.

4. Οι κ.κ. Επιθεωρητές Οικον. Εφοριών, στους οποίους κοινοποιείται η διαταγή μας αυτή παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή τους.

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης