Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.63/1980 Απαλλαγή από του φόρου εισοδήματος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως


ΠΟΛ.63/1980
Απαλλαγή από του φόρου εισοδήματος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως


ΠΟΛ.63/1980 Απαλλαγή από του φόρου εισοδήματος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 63, 4009/1981, Απαλλαγή από του φόρου εισοδήματος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

 

   Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής :

   1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3843/ 1958, το Ελληνικό Δημόσιο περιλαμβανομένων και των αποκεντρωμένων Δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν ως Ειδικά Ταμεία καθώς και οι Δήμοι και οι Κοινότητες, απαλλάσσονται από του φόρου για όλα τα εισοδήματά του από οποιαδήποτε πηγή και άν προέρχονται αυτά ( οικοδομές, γαίες, κινητές αξίες, γεωργικές επιχειρήσεις κλπ. ).

   2. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτ. Β' της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου Ν. Δ/τος, οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρος που αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος για τα καθαρά εισοδήματα ή κέρδη τους, ασχέτως του τρόπου της περαιτέρω διαθέσεώς τους.

   3. Με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 1065/1980 <<περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, αφενός επαναλαμβάνεται  η απαλλαγή από κάθε δημόσιο φόρο συνεπώς και από το φόρο εισοδήματος για τους Δήμους και Κοινότητες και αφετέρου η απαλλαγή αυτή, για πρώτη φορά, παρέχεται και για τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα, τούς συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων και τις αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις.

   4. Κατόπιν των ανωτέρω, από της ενάρξεως ισχύος του άρθρου 225 του Ν.1065/1980 (4-8-1980), απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για κάθε φύσεως εισοδήματά τους, εκτός από τους Δήμους και τις Κοινότητες οι οποίοι απηλλάσσοντο και με τις ισχύουχες διατάξεις της περιπτ. α` της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3843/1958 και οι :

   α) Οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων.

   β) Τά Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα, τα οποία συνιστώνται  ύστερα από απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμοδίου Υπουργού ( βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία κλπ).

   γ) Τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστώνται ύστερα από απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, με διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εσωτερικών και τελούν υπό την εποπτεία των Δήμων και Κοινοτήτων, σκοπός των οποίων είναι η οργάνωση ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας, για την καλλίτερη ικανοποίηση μιάς τοπικής ανάγκης ( π.χ. συστήματος υδρεύσεως, φιλαρμονικής, βιβλιοθήκης, μουσείου, γυμναστηρίου, θεάτρου, νεκροταφείου ) και,

   δ) Οι αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις που συνιστώνται από τους Δήμους ή Κοινότητες : 1) για την εκτέλεση έργων με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού και την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών, 2) για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών με σκοπό επίσης την εξυπηρέτηση του κοινού.

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης