Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.53/1980 Σφράγιση εισιτηρίων δημοσίου θέματος, τα οποία φέρουν τιμή ανώτερη της προβλεπόμενης από τις αγορανομικές διατάξεις.


ΠΟΛ.53/1980
Σφράγιση εισιτηρίων δημοσίου θέματος, τα οποία φέρουν τιμή ανώτερη της προβλεπόμενης από τις αγορανομικές διατάξεις.


ΠΟΛ.53/1980 Σφράγιση εισιτηρίων δημοσίου θέματος, τα οποία φέρουν τιμή ανώτερη της προβλεπόμενης από τις αγορα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 53, 1307/1981, ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ- Σφράγιση εισιτηρίων δημοσίου θέματος, τα οποία φέρουν τιμή ανώτερη της προβλεπόμενης από τις αγορανομικές διατάξεις.

 

 

     Σχετικά  με το εν περιλήψει θέμα, σας ανακοινώνουμε τα εξής :

    1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του ΑΝ 505/1937, όπως ισχύουν, ορίζεται ότι, σε τέλος δημοσίου θεάματος υποβάλλονται τα κάθε είδους θεάματα και ακροάματα, οι χοροί, οι αγώνες κάθε είδους, τα παίγνια και οι παιδείες κάθε είδους και άλλες ψυχαγωγίες, που αποτελούνται σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους.

     Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου Αναγκασ. Νόμου σε όλα τα δημόσια θεάματα, ανεξάρτητα με τις συνθήκες που λειτουργούν, καθίσταται υποχρεωτική η διατίμηση της εισόδου σ `αυτά (είσοδος με εισιτήρια). Τέλος  με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ανωτέρω Αναγκ. Νόμου ορίζεται ότι τα εισιτήρια πρέπει να σφραγίζονται από τον αρμόδιο Οικον. Έφορο και να καταβάλλεται στο δημόσιο ταμείο το τέλος που αναλογεί σ`αυτά , απαγορευομένης της διαθέσεως ασφραγίστων εισιτηρίων.

   2. Με την 92/1978 αγορανομική διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με την 28/1979 όμοια, που κοινοποιήθηκαν σε σάς με τις διαταγές μας Ε. 9891/766/1978, πολ. 145 και Ε. 2927/281/1979, πολ. 64, ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεως κινηματογράφων υποχρεούνται όπως προσκομίζουν στις κατά τόπους αρμόδιες Οικον. Εφορίες για θεώρηση εισιτήρια με τιμές όχι ανώτερες απ` αυτές που πραγματοποιήθηκαν από 1ης Απριλίου μέχρι 31ης Μαΐου 1978.

3. Με τη Ν. 2615/271/30-5-1979, πολ. 110 διαταγή μας σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα και με την 171/ 1979 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που έγινε δεκτή από την Υπηρεσία, ο Οικον. Έφορος πρέπει να αρνείται τη σφράγιση εισιτηρίων δημοσίου θεάματος σε τιμή μεγαλύτερη της επιτρεπομένης από τις αγορανομικές διατάξεις.

4.  Ήδη όμως, με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της με αριθμ. 84/ 1980 νεωτέρας αγορανομικής διατάξεως ορίζεται ότι, η ευθύνη για την κανονικότητα των εισπραττομένων τιμών εισιτηρίων και την θεώρηση αυτών, βαρύνει τον έχοντα εκάστοτε την εκμετάλλευση του κινηματογράφου.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, εφεξής καμία δέσμευση δεν υπάρχει για τον Οικον. Έφορο, σ` ότι αφορά τη σφράγιση των προσκομιζομένων σ`αυτόν από τους εκμεταλλευτές των κινηματογράφων εισιτηρίων και συνεπώς από της λήψεως της παρούσας θα πρέπει η σφράγιση να γίνεται χωρίς προηγουμένως να εξετάζεται η κανονικότητα των εισπραττομένων τιμών αυτών.

   Προς τούτο από λήψεως της παρούσης ανακαλείται η Ν. 2615/ 271/ 30-5-1979, πολ. 110 διαταγή μας.

 

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης