Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.39/1980 Αρμόδιος Οικ. Έφορος για τη διαπίστωση του γεγονότος της εκπληρώσεως των στεγαστικών αναγκών του δανειολήπτου είναι ο Οικ. Έφορος της Φορολογίας  Εισοδήματος.


ΠΟΛ.39/1980
Αρμόδιος Οικ. Έφορος για τη διαπίστωση του γεγονότος της εκπληρώσεως των στεγαστικών αναγκών του δανειολήπτου είναι ο Οικ. Έφορος της Φορολογίας  Εισοδήματος.

ΠΟΛ.39/1980 Αρμόδιος Οικ. Έφορος για τη διαπίστωση του γεγονότος της εκπληρώσεως των στεγαστικών αναγκών του δ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ.39, 2536/1981, Αρμόδιος Οικ. Έφορος για τη διαπίστωση του γεγονότος της εκπληρώσεως των στεγαστικών αναγκών του δανειολήπτου είναι ο Οικ. Έφορος της Φορολογίας  Εισοδήματος.

 

 

   1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3, περίπτωση α.3 της διαταγής μας Α. 1767/73/πολ.51/1980, ο οικονομικός έφορος ο αρμόδιος για τη φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων είναι και αρμόδιος για τη χορήγηση πιστοποιητικού, που απαιτείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου του στεγαστικού δανείου, που προορίζεται :

    <<Για την αγορά οικίας ή διαμερίσματος, επειδή η υπάρχουσα κατοικία του δανειολήπτου δεν πληροί τις στεγαστικές ανάγκες αυτού, του γεγονότος τούτου διαπιστουμένου υπό του Οικονομικού Εφόρου στην περιφέρεια του οποίου κείται η μή πληρούσα τις στεγαστικές ανάγκες ως άνω κατοικία>>.

   2. Διευκρινίζοντας την ανωτέρω περίπτωση της διαταγής μας, σας γνωρίζουμε, ότι αρμόδιος Οικονομικός Έφορος για τη διαπίστωση του γεγονότος της μή πληρώσεως των στεγαστικών αναγκών του δανειολήπτου, στην περίπτωση της υπ` αυτούς αγοράς οικίας ή διαμερίσματος, είναι ο Οικονομικός Έφορος της Φορολογίας Εισοδήματος, στη περιφέρεια του οποίου κείται το μή πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες ακίνητο.

   3. Συνεπώς, ο Οικονομικός Έφορος της Φορολογίας Εισοδήματος είναι αρμόδιος :

   α) Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού, επί στεγαστικού δανείου, που χορηγείται στις περιπτώσεις β.1, 2, 3 της παραγράφου 3 της ανωτέρω διαταγής μας και

   β) Για τον έλεγχο της διαπιστώσεως της μή πληρώσεως των στεγαστικών αναγκών του δανειολήπτου, στην προαναφερθείσα περίπτωση α.3 της παραγράφου 3 της διαταγής μας αυτής, ήτοι στην περίπτωση της υπό του δανειολήπτου αγοράς οικίας ή διαμερίσματος.

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης