Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1081/16.3.1995 Τροποποίηση της απόφασής μας αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91 Τ.Β.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1081/16.3.1995
Τροποποίηση της απόφασής μας αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91 Τ.Β.)


ΠΟΛ.1081/16.3.1995 Τροποποίηση της απόφασής μας αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91 Τ.Β.)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 16/3/1995
Αρ. Πρωτ :1035752/2319/51/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
2. ΚΕ.Π.Υ.Ο
Δ/ΝΣΗ 30η

ΠΟΛ 1081

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασής μας υπ' αριθμ. 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91 Τ.Β.).

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/91 Τ.Α.).
  2. Τις διατάξεις της αποφ. 2032190/5082/0016/31.5.91. (ΦΕΚ 370/91 Τ.Β.)
  3. Τα Π.Δ.96/93, 104/94 και τις πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 2098/7.7.92 και 2302/94 αναφορικά με την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και τρεχουσών συναλλαγών.

4) Τις διατάξεις του ν.δ. 321/69 (ΦΕΚ 205/Τ.Α.) "Περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού".
5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6/Τ.Α.) Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) κ.λπ.
6) Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β'94), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7) Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών επιστροφής του φόρου εισοδήματος.

Αποφασίζουμε

Α. Η Γ' κατηγορία του άρθρου 3 της αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91, Τ.Β.) απόφασης καταργείται και ισχύουν για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων των μονίμων κατοίκων εξωτερικού οι διατάξεις των κατηγοριών Α' και Β' του ιδίου άρθρου.

Β. Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Γ. Η παρούσα που ισχύει από 1.3.95 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης