Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.24/1980 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 1078/1980.  Κοινοποίηση των άρθρων 6,7,8, και 11 του Ν. 1078/1981 (1).


ΠΟΛ.24/1980
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 1078/1980.  Κοινοποίηση των άρθρων 6,7,8, και 11 του Ν. 1078/1981 (1).


ΠΟΛ.24/1980 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 1078/1980.  Κοινοποίηση των άρθρων 6,7,8, και 11 του Ν. 1078/1981 (1).

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 24, 1915/ 1981. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 1078/1980.  Κοινοποίηση των άρθρων 6,7,8, και 11 του Ν. 1078/1981 (1).

   Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 6,7,8, και 11 του Ν. 1078/1980 <<Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων>>, που δημοσιεύθηκε στο υπ` αριθ. 238/ 14-10-80 ΦΕΚ τεύχος Α' , και παρέχουμε για την ορθή εφαρμογή τους τις ακόλουθες οδηγίες :

ΓΕΝΙΚΑ

  Μ ε τις διατάξεις του κοινοποιημένου νόμου αντικαταστώνται ή καταργούνται ορισμένες διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 14 του Ν. 820/ 1978 και τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων 9 του Ν.Δ. 3323/ 1955 και 10 του Ν.Δ. 3843/ 1958.

   Οι νέες αυτές διατάξεις ισχύουν από το οικον. έτος 1981 δηλαδή αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1980 και εφεξής.

   Συγκεκριμένα, από τις επί μέρους αυτές διατάξεις του Ν. 1078/1980,  προβλέπονται τα εξής :

α) Καταργείται το τεκμήριο από τη δαπάνη για την αγορά ή ανέγερση ακινήτου. (Παράγρ. 1 άρθρου 6).

β) Καταργείται το τεκμήριο της δαπάνης του καταβαλλομένου ή τεκμαρτού ενοικίου κυρίας και δευτερευούσης κατοικίας για τον προσδιορισμό της συνολικής ετησίας δαπάνης διαβιώσεως του φορολογουμένου. (Παραγρ. 1 και 2 άρθρου 7).

γ) Καθιερώνεται για την εξεύρεση της ετησίας τεκμαρτής δαπάνης διαβιώσεως του φορολογουμένου και των συνοικούντων με αυτόν προσώπων και το ποσό που καταβάλλεται από αυτούς για την πραγματοποίηση ταξιδίων αναψυχής στο εξωτερικό. (Παράγρ. 1 άρθρου 7).

δ) Επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος στα εισοδήματα από οικοδομές που αποκτούνται από φυσικά και νομικά πρόσωπα του Ν.Δ. 3843/ 1958 (άρθρο 8).

ε) Κυρώνεται η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Ε. 7202/ 18-6-1980 με την οποία εξαιρούνται από το τεκμήριο αγοράς οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές για τα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως που αγοράζουν προς αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων τους της αυτής κατηγορίας. (Άρθρο 11).

     ΕΙΔΙΚΑ

  Ειδικότερα, για κέθε ένα από τα άρθρα που κοινοποιούνται παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις, αφού προηγουμένως παρατίθεται το κείμενο αυτού :

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης