Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.19/1980 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της αποζημιώσεως που καταβάλλεται στους υπαλλήλους της Π.Α.Ε.Γ.Α. που εξέρχονται της υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας.


ΠΟΛ.19/1980
Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της αποζημιώσεως που καταβάλλεται στους υπαλλήλους της Π.Α.Ε.Γ.Α. που εξέρχονται της υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας.

ΠΟΛ.19/1980 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της αποζημιώσεως που καταβάλλεται στους υπαλλήλους της Π.Α.Ε.Γ.Α.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 19, 951/1981, Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της αποζημιώσεως που καταβάλλεται στους υπαλλήλους της Π.Α.Ε.Γ.Α. που εξέρχονται της υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας.

 

1. Η ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την αριθ. 501/1980 γνωμοδότησή της, κατόπιν σχετικού ερωτήματος, γνωμοδότησε ότι η αποζημίωση που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 22 παρ. 2 του Οργανισμού Προσωπικού της Προνομιούχου Ανώνυμου Εταιρίας Γενικών Αποθηκών (ΠΑΕΓΑ)στους αυτοδικαίως  εξερχομένους της υπηρεσίας  τους υπαλλήλους λόγω ορίου ηλικίας δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο να υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ούτε αποζημίωση του Ν. 2112/1920 που να υπάγεται στη διάταξη της περιπτ. δ` της παραγρ. 3 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955.

2. Εξάλλου η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα  Χαρτοσήμου, σε τέλος χαρτοσήμου 3%, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% με την υπέρ ΟΓΑ κτλ. εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1Γ του Ν. 4169/1961, του άρθρου 6 του ΝΔ 4535/1964 και του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 12/1975, ως ισχύει.

   Το ως άνω τέλος χαρτοσήμου (3,60%)αποδίδεται στο Δημόσιο εντός πέντε (5) ημερών από της χρονολογίας καταβολής της εν λόγο αποζημιώσεως, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του αυτού ως άνω Κώδικα, ως ισχύει.

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης