Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.12/1980 Χορήγηση βεβαιώσεως αποδοχών για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.


ΠΟΛ.12/1980
Χορήγηση βεβαιώσεως αποδοχών για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.


ΠΟΛ.12/1980 Χορήγηση βεβαιώσεως αποδοχών για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 12, 975/ 16.1.1981. Χορήγηση βεβαιώσεως αποδοχών για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

   Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 1, 43 παρ. 1 και 70  παρ. 3 του Ν.Δ. 3323/1955, όσοι απασχολούν κατά σύστημα μισθωτούς ή καταβάλλουν συντάξεις κλπ., οφείλουν να παρακρατούν φόρο εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και να χορηγούν έγκαιρα στους δικαιούχους, σε βάρος των οποίων ενεργείται η παρακράτηση του φόρου, σχετική βεβαίωση.

2. Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και παρά τις σχετικές οδηγίες που έχουμε δόση με την εγκύκλιο αριθ. Ε. 11271/ Εγκ. 18/ 13-12-1978, διαπιστώθηκε ότι πολλοί εργοδότες και εκκαθαριστές αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ιδιωτικών επιχειρήσεων για τις καταβληθείσες απ` αυτούς αποδοχές χορηγούν αντί μιας και μοναδικής βεβαιώσεως, στην οποία να περιλαμβάνονται οι πάσοις φύσεως αποδοχές ( τακτικές, έκτατες κλπ. ), πολλές βεβαιώσεις που αφορούν το αυτό πρόσωπο και περιλαμβάνουν η κάθε μία από ένα διαφορετικό είδος αποδοχών π.χ. μία βεβαίωση για τακτικές αποδοχές, άλλη βεβαίωση για τις υπερωρίες ή τις πρόσθετες αποδοχές κτλ., με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσχέρειες στην εκκαθάριση και στον έλεγχο των δηλώσεων των μισθωτών, πέραν του γεγονότος ότι αυτό διευκολύνει τη μη δήλωση όλων των αποδοχών τους, πολλές φορές δε όχι από πρόθεση αλλά λόγω παρερμηνείας των σχετικών διατάξεων ότι ορισμένες από τις αποδοχές είναι αφορολόγητες.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, οι βεβαιώσεις αποδοχών που θα χορηγούνται εφεξής στους πάσης φύσεως μισθωτούς ( Δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ιδρυμάτων, Κρατικών Επιχειρήσεων κλπ.) πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις αποδοχές που έλαβαν αυτοί από την Υπηρεσία ή τον εργοδότη τους, κατά περίπτωση.

   Ειδικώς για τις βεβαιώσεις που αφορούν υπαλλήλους Δημοσίων Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Τραπεζών, οι ανωτέρω βεβαιώσεις θα χορηγούνται κατά φορέα και όχι κατά εκκαθαριστή αποδοχών ή επί μέρους Υπηρεσία ή τμήμα αυτής.

4. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις ( άρθρ. 21 Ν. 820/ 1978), οι βεβαιώσεις εκδίδονται από τους υποχρέους απαραιτήτως σε δύο αντίτυπα. Το ένα από τα αντίτυπα της βεβαιώσεως αυτής θα χορηγείται στον δικαιούχο έγκαιρα, για να υποβάλλει την φορολογική του δήλωση, το δε δεύτερο αντίτυπο προκειμένου για Δημόσιες Υπηρεσίες, Πολιτικές κτλ., οι οποίες αποδίδουν το φόρο απευθείας στο Δημόσιο Ταμείο χωρίς να επιδίδουν προσωρινές δηλώσεις και ετήσια εκκαθαριστική, θα διαβιβαστεί στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Υπουργείου Οικονομικών ( ΜΗ.Κ.Υ.Ο.- οδός Φρύνης 1 και Θησέως, Καλλιθέα ) για επεξεργασία.

   Οι λοιποί φορείς, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που επιδίδουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στις Εφορίες δηλώσεις αποδόσεως του φόρου μισθωτών υπηρεσιών υποχρεωτικά μαζί με τις ετήσιες εκκαθαριστικές δηλώσεις θα παραδώσουν και τα ισάριθμα αντίγραφα εκ των βεβαιώσεων των αποδοχών. Οι Οικονομικές Εφορίες θα ελέγχουν άν για όλους τους μισθωτούς που αναγράφονται στην ετήσια εκκαθαριστική δήλωση υπάρχουν βεβαιώσεις και θα τις αποστέλλουν αμέσως στο ΜΗ.Κ.Υ.Ο. για επεξεργασία.

   Το  ΜΗ.Κ.Υ.Ο., προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να παρακολουθήσει την αποστολή των βεβαιώσεων αυτών και να ενημερώσει σχετικά την Δ/νση φορολογίας εισοδήματος.

5. Ως προς τα λοιπά στοιχεία που αφορούν στην έκδοση, χορήγηση και υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών, για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και το φόρο που παρακρατήθηκε γι` αυτά, ισχύει η αριθ. Πρωτ. Ε. 11271/ Εγκ.  18/23 Δεκεμβρίου 1978 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης