ΠΟΛ.243/1980

Παράταση προθεσμίας παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.1078 / 80

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 243. 10987/ 1980. Παράταση προθεσμίας παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.1078 / 80

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1.  Η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1078 / 1980 <<περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας κλπ>>., και η οποία λήγει την 31-12-1980 παρατείνεται μέχρι την 27η Φεβρουαρίου 1981.

2.  Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.
Taxheaven.gr