Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.234/1980 Διαπίστωση εισαγωγής συναλλάγματος για τη χορήγηση  απαλλαγής από τα τέλη χαρτοσήμου.


ΠΟΛ.234/1980
Διαπίστωση εισαγωγής συναλλάγματος για τη χορήγηση  απαλλαγής από τα τέλη χαρτοσήμου.


ΠΟΛ.234/1980 Διαπίστωση εισαγωγής συναλλάγματος για τη χορήγηση  απαλλαγής από τα τέλη χαρτοσήμου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ.234,  3280/1980, Διαπίστωση εισαγωγής συναλλάγματος για τη χορήγηση  απαλλαγής από τα τέλη χαρτοσήμου.

  Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 226/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 849/71, οι προμήθειες εφοδίων και τροφίμων εγχώριας παραγωγής που διενεργούνται από πλοία και αεροσκάφη υπό ελληνική ή ξένη σημαία, τα οποία εκτελούν πλόες ή πτήσεις εξωτερικού  ή μικτούς επί πληρωμής της αξίας του σε συνάλλαγμα, θεωρούνται ως εξαγωγές και επομένως απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, κατ` εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 4 του άρθρου 15δ του Κώδικα Χαρτοσήμου και 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4231/62 (σχετική διαταγή μας Κ. 8744/1057/28-6-71, πολ. 195).

2.Επίσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του Ν.542/77, οι πωλήσεις εφοδίων και τροφίμων Τρανζιτ επί πληρωμή  της αξίας  τους σε συνάλλαγμα, πρός πλοία  και αεροσκάφη που εκτελούν πλόες ή πτήσεις εξωτερικού ή μικτούς και των οποίων η εκμεταλλευόμενη  επιχείρηση έχει την έδρα της στην ημεδαπή, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου ( ισχύς από 28-6-1971).

3. Με την ανωτέρω διαταγή μας (Κ. 8744/1057/28-6-71) έγινε δεκτό ότι, για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των τιμολογίων διαθέσεως των εφοδίων και τροφίμων εγχώριας  παραγωγής, οι Οικον. Έφοροι, κατά την παραλαβή των τριμηνιαίων δηλώσεων αποδόσεως των τελών χαρτοσήμου, θα αρκούνται στην υποβολή από τους υποχρέους υπεύθυνης  δηλώσεως του Ν.Δ. 105/69, περί της συνδρομής των προϋποθέσεων απαλλαγής, επιφυλασσόμενοι για την επαλήθευση αυτής κατά το φορολογικό έλεγχο που θα ενεργηθεί.

4. Ήδη διευκρινίζεται ότι, η εισαγωγή του συναλλάγματος, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου, θα προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα χορηγείται μετά από αίτηση του αγοραστού των εφοδίων και τροφίμων και η οποία θα προσκομίζεται κατά των ανωτέρω έλεγχο.

5. Όπως μας πληροφόρησε, όμως η Τράπεζα της Ελλάδος (Υποκατάστημα Πειραιώς) τέτοιες βεβαιώσεις δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, είναι δε αδύνατο να εκδοθούν αναδρομικά.

   Εξάλλου, με τη διαταγή μας  Κ. 8744/1057/21-6-71, δεν είχαν ρητά ορισθεί τα δικαιολογητικά που έπρεπε να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής και επομένως δεν προέκυπτε  σαφώς η υποχρέωση προσκομίσεως των ως άνω βεβαιώσεων.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, τις εν λόγο βεβαιώσεως θα ζητάτε μόνο για τις από 1/1/1981 και μετά πωλήσεις εφοδίων και τροφίμων. Για τις μέχρι την ημερομηνία  αυτή πωλήσεις η οριστικοποίηση της απαλλαγής θα γίνεται βάσει υπεύθυνης δηλώσεως κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 105/69 του αγοραστού των εφοδίων και τροφίμων, περί του ότι η αξία τούτων καλύφθηκε με συνάλλαγμα.

7. Η ανωτέρω διαδικασία θα εφαρμόζεται και για τη διαπίστωση της εισαγωγής συναλλάγματος επί πωλήσεως εφοδίων και τροφίμων Τράνζιτ, προκειμένου  οι πωλήσεις αυτές να απαλλαγούν από τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του Ν. 542/77.

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να δώσει οδηγίες στα Υποκαταστήματά της, για τη χορήγηση των προαναφερομένων βεβαιώσεων από 1-1-1981.

     

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης