ΠΟΛ.232/1980

Φόρος κύκλου εργασιών στα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πελατών

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 232, 8057 /1980, Φόρος κύκλου εργασιών στα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πελατών.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα. σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Με τη διαταγή μας  Λ. 9440/310/ πολ.202/ 14-10-1980 σας γνωρίσαμε ότι μεταξύ των άλλων εσόδων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που υπάγονται στο φόρο κύκλου εργασιών βάση των ισχυουσών διατάξεων, περιλαμβάνονται και τα έσοδα τα οποία προέρχονται από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πελατών τους.

2. Διευκρινίζοντας την προαναφερόμενη διαταγή μας , σας πληροφορούμε ότι η υπαγωγή στο φόρο κύκλου εργασιών των εσόδων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πελατών τους ενόψει των αμφισβητήσεων σχετικά με την υπαγωγή τους ή μη στο χώρο αυτό, ισχύει για τα έσοδα που πραγματοποιούνται από 1-11-1980 και μετέπειτα.

 


Taxheaven.gr