Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.231/1980 Απαλλαγή από το φόρο κύκλου Εργασιών των επιχειρήσεων των Α.Ν. 89/67 και 378/1968 .


ΠΟΛ.231/1980
Απαλλαγή από το φόρο κύκλου Εργασιών των επιχειρήσεων των Α.Ν. 89/67 και 378/1968 .

ΠΟΛ.231/1980 Απαλλαγή από το φόρο κύκλου Εργασιών των επιχειρήσεων των Α.Ν. 89/67 και 378/1968 .

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 231, 7954 /1980, Απαλλαγή από το φόρο κύκλου Εργασιών των επιχειρήσεων των Α.Ν. 89/67 και 378/1968 .

 Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 2 ( παραγρ. 1 εδαφ. γ' ) του Α.Ν. 89/1967 και 1 Α.Ν. 378/1968, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 της παραγ. 2 του Ν.Δ. 4486/ 1965, όπως ισχύει, οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ανωτέρω αναγκαστικών νόμων, απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών κατά την αγορά από τις εγχώριες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, πάσης φύσεως ειδών που είναι αναγκαία για τον εξοπλισμό των γραφείων τους στην Ελλάδα. Η διαδικασία για την απαλλαγή αυτή καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Μ.837/101/1977 ( εγκ. Τπ. Οικ. 27/1977.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 814/1978, οι αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με τις διατάξεις των Α.Ν. 89/1967 και 278/1968 ή του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, ως και οι ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ίδιες διατάξεις, ήταν υποχρεωμένες να ζητήσουν μέχρι 31Δεκεμβρίου 1979 την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/ 1975, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 814/1978.

  Στην περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως, προβλέπεται η έκδοση νέας κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

  Κατά ρητή διάταξη του ανωτέρω άρθρου, άν περάσει άπρακτη η προθεσμία που τάσσεται ή σε περίπτωση που η αίτηση της επιχειρήσεως απορριφθεί, ανακαλείτε από την 1 Ιανουαρίου 1980 η άδεια εγκαταστάσεως που έχει χορηγηθεί για το γραφείο ή υποκατάστημα της αλλοδαπής ή ημεδαπής ναυτιλιακής επιχειρήσεως.

  Η άδεια ανακαλείται με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών.

3.Με τη διάταξη αυτή, του άρθρου 30 του Ν. 814/1978, δε θίγονται οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται από τους Α. Ν. 89/1967 και 378/1968.

4.Ενόψη των ανωτέρω, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν υποταχθεί στις διατάξεις των Α.Ν.89/1967 και 378/1968 με κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδόθηκε μετά την   1 Ιανουαρίου 1980, απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών κατά την αγορά από τις εγχώριες βιομηχανίες και βιοτεχνίες πάσης φύσεως ειδών που είναι αναγκαία για τον εξοπλισμό των γραφείων τους στην Ελλάδα.

5. Τέλος, διευκρινίζεται ότι , όπως σας πληροφορήσαμε με την διαταγή μας Ν.2618/314/ πολ.  105/28-5-1980, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν υποταχθεί μόνο στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, όπως ισχύει, δεν απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών που επιρρίπτεται εις βάρος τους από τις βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις και από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κατά την αγορά ειδών ή την παροχή υπηρεσιών σ` αυτές.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης