Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.213/1980 Περί μη απαλλαγής εκ των τελών κυκλοφορίας των αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν αλλοδαπά Ιπποδρόμια (Τσίρκο).


ΠΟΛ.213/1980
Περί μη απαλλαγής εκ των τελών κυκλοφορίας των αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν αλλοδαπά Ιπποδρόμια (Τσίρκο).


ΠΟΛ.213/1980 Περί μη απαλλαγής εκ των τελών κυκλοφορίας των αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν αλλο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 213. 5649 /1980, Περί μη απαλλαγής εκ των τελών κυκλοφορίας των αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν αλλοδαπά Ιπποδρόμια (Τσίρκο).

 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής :

1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2367/1953, η κυκλοφορία στη χώρα μας των αυτοκινήτων οχημάτων εν γένει υπόκειται σε τέλη κυκλοφορίας που ορίζονται με τα άρθρα 14 και 15 αυτού.

2.  Εξάλλου, όπως έχει αποφανθεί και το ΣτΕ (αποφ.  560/1960 ) οι προαναφερόμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή, είτε τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων μέσα στην επικράτεια είτε για την κίνησή τους μέσα σε περιορισμένους χώρους.

3.  Τέλος, σύμφωνα με της διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1του Ν. 2367/1953, όπως ισχύει, αυτοκίνητο όχημα κατά την έννοια του νόμου αυτού νοείτε κάθε τροχοφόρο όχημα που κινείται με μηχανή, εξαίρεση αυτών που κυκλοφορούν σε τροχιές και των ηλεκτροκινήτων με κεραία λεωφορείων και περιορίζεται να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα ή και αμφότερα, που βρίσκονται είτε στο ίδιο όχημα είτε στο ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο που κινείται από πρώτο.

4.  Κατά την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων γεννήθηκε το θέμα αν υπόκεινται  στα τέλη κυκλοφορίας και τα αυτοκίνητα των αλλοδαπών ιπποδρομίων ( CIR-CO), ως και τα επιβατικά  αυτοκίνητα που ανήκουν στους αλλοδαπούς, οι οποίοι κατά την προσωρινή παραμονή τους στην Ελλάδα ασκούν εμπορική κλπ. δραστηριότητα ή εν πάση περιπτώσει αμείβονται για προσφερομένη στην Ελλάδα πάσης φύσεως εργασία.

5.  Το νομικό Συμβούλιο του Κράτους υπόψη του οποίου τέθηκε το θέμα γνωμοδότησε με τη 125/1976 γνωμοδότηση που έγινε δεκτή από τη Διοίκηση, ότι τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, για την προσωρινή  παραμονή τους στην Ελλάδα, υπόκεινται σε τέλη κυκλοφορίας.

6.  Σχετικά σας πληροφορούμε ότι, οι τυχόν  υπάρχουσες συμφωνίες οδικών μεταφορών μεταξύ Ελλάδος και τρίτων χωρών, αναφέρονται σε φορτηγά αυτοκίνητα που διενεργούν εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Ελλάδος και των χωρών αυτών και όχι σε φορτηγά αυτοκίνητα των τσίρκων.

Επίσης, οι αριθ. 3/1937 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία οι θεατρικές αποσκευές, παραδίδονται με το καθεστώς τις ελευθέρας χρήσεως, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση, καθόσον τα αυτοκίνητα των Τσίρκο δε δύνανται να χαρακτηρισθούν ως θεατρικές επισκευές.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης