Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1070/9.3.1995 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 από εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1070/9.3.1995
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 από εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης


ΠΟΛ.1070/9.3.1995 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 από εκμεταλλευτές φορτηγών αυ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 9 Μαρτίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1030530/513/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1070

ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995 από εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, θα υποβληθούν με βάση τα ποσά εισοδήματος που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994. Συνεπώς και η εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος θα γίνει με βάση τα παραπάνω δηλωθέντα ποσά και όχι με τα ποσά που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουμένου.

2. Το ποσό του εισοδήματος που θα δηλωθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω θα θεωρηθεί οριστικό, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχει αποδεχθεί ο φορολογούμενος - υπόχρεος την περαίωση των παλαιών εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μέχρι και τη χρήση 1992, με βάση την αριθμ. 1049691/3184/0009Α/απόφασή μας.

β) Το ποσό καθαρών κερδών που έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1994 (χρήση 1993), να είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το ποσό που συμφωνήθηκε ως κατώτερο ποσό καθαρών κερδών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των ομοσπονδιών των εκμεταλλευτών φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
Εθνικών Μεταφορών, με βάση την αριθμ. 1008539/83/Α0012/ διαταγή μας.

γ) Να μην υπάρχουν για τις χρήσεις 1993 και 1994 ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ και να έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φ.Π.Α.

Με τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα θεωρηθεί ως οριστικό και το ποσό εισοδήματος που δηλώθηκε για το οικονομικό έτος 1994.

3. Οι δηλώσεις οικονομικού έτους 1995 των παραπάνω υποχρέων θα παραλαμβάνονται ως εμπρόθεσμες μέχρι 17 Μαρτίου 1995, λόγω αδυναμίας εμπροθέσμου υποβολής αυτών εξαιτίας της απεργίας τους.

4. Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στο οποίο κοινοποιείται η διαταγή μας αυτή, θα προβεί στην εκκαθάριση του φόρου με βάση τα καθαρά κέρδη που αναγράφονται στους κωδικούς 363-364 του εντύπου Ε10 και όχι με τυχόν κέρδη των βιβλίων και στοιχείων που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 361-362 του ίδιου εντύπου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης