Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Εισαγωγές - Ενδοκοινοτικές - Διαδικασίες - έννοιες - εγγραφές

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αρθρα
Εισαγωγές - Ενδοκοινοτικές - Διαδικασίες - έννοιες - εγγραφές


Αρθρα Εισαγωγές - Ενδοκοινοτικές - Διαδικασίες - έννοιες - εγγραφές

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ( έννοια - λογιστικές εγγραφές)

Μαρία Σ. Μούκα / Υπεύθυνη εισαγωγών

Email : [email protected]

1. Έννοια των εισαγωγών - διαχωρισμός ενδοκοινοτικές και μη 2 Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

3 Λογιστικές εγγραφές

4 Μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές

1.Έννοια των Εισαγωγών Ο διαχωρισμός ενδοκοινοτικές και μη

Όταν λέμε εισαγωγή εννοούμε κάθε εμπόρευμα που αγοράζουμε από μια χώρα της ΕΟΚ ή εκτός ΕΟΚ ( Αμερική , Ιαπωνία , Καναδά κλπ ).Και μια που αναφερθήκαμε σε χώρες της ΕΟΚ να πούμε εδώ ότι οι χώρες της ΕΟΚ είναι οι κάτωθι : >Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία , Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Υποψήφιες χώρες για την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι εξής : Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία.


2.Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Όπως αναφέρθηκα πιο πάνω ότι αγοράζουμε από χώρα της ΕΟΚ ονομάζεται ενδοκοινοτική συναλλαγή. Η παραλαβή αυτή γίνεται με τους εξής τρόπους μεταφοράs: Θαλάσσια μεταφορά, σιδηροδρομική μεταφορά, οδική, εναέρια, ταχυδρομική, μεταφορά με ίδια μέσα..

Είναι βασικό να ξέρουμε πως παραλάβαμε μια εισαγωγή γιατί από την φορτωτική παίρνουμε πληροφορίες για την σύνταξη της intrastat όπως θα δούμε παρακάτω: μάζα, όγκο, τεμάχια κλπ. Η αποστολή συνοδεύεται πάντα από το δελτίο αποστολής της μεταφορικής όταν είναι οδικώς , την διατακτική που αναφέρεται ο αριθμός μερίδας, τα κιλά και ο αριθμός του αυτοκινήτου που έγινε η μεταφορά, το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της μεταφορικής και το CMR. Επίσης τα εμπορεύματα συνοδεύουν συνήθως και το τιμολόγιο του οίκου του εξωτερικού (invoice στα αγγλικά , rechnung στα γερμανικά και fattura στα ιταλικά) ή και το δικό τους δελτίο αποστολής προς τον παραλήπτη (στην αγγλική ορολογία delivery note ή packing slip, στα γερμανικά lieferchein, bolla di accompagnamento στην Ιταλική ορολογία).


3.Λογιστικές εγγραφές

Όταν παραλαμβάνουμε μια εισαγωγή ενδοκοινοτική οι εγγραφές που κάνουμε είναι οι εξής

Μόλις έρθει η εισαγωγή περνάμε τις αξίες βάσει του τιμολογίου του οίκου του εξωτερικού. Έστω λοιπόν ότι παραλαμβάνουμε εμπορεύματα με συνολική αξία τιμολογίου 1000,00 με έξοδα οδικής μεταφοράς 200,00 και 36,00 ΦΠΑ.

Πρώτη εγγραφή

Χρέωση
32.01.00.ΧΧΧ παραγγελίες εξωτερικού 1000,00

Πίστωση
50.01.00.000 προμηθευτές εξωτερικού 1000,00

Άνοιγμα παραγγελίας


Δεύτερη εγγραφή

Χρέωση
20.03.00.099 πραγματική αξία ενδ, αποκτ. 1000,00
20.03.00.018 ειδικά έξοδα ενδ.αποκ.με ΦΠΑ 200,00
54.00.20.004 ΦΠΑ 36, 00

Πίστωση
32.01.00.ΧΧΧ παραγγελίες εξωτερικού 1236,00

Μεταφορά του 32.01 στον 20...


Τρίτη εγγραφή

Χρέωση
50.00.00.000 προμηθευτές εσωτερικού - 236,00

Πίστωση
32.01.00.ΧΧΧ 236,00
-

Καταχώρηση του τιμ. της μεταφορικής στον 32.01


Τέταρτη εγγραφή

Χρέωση
04.91.01.ΧΧΧ 1000,00

Πίστωση
08.91.01.ΧΧΧ 1000,00

Χρέωση
54.00.20.044 180,00

Πίστωση
54.00.80.044 180,00

Εγγραφή intrastat


Με αυτόν τον τρόπο ο 32.01 κλείνει και μένει ανοιχτός ο 20.03 πραγματική αξία ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

Ο 32.01 πρέπει πάντα να είναι μηδενισμένος. Σε περίπτωση που έχει υπόλοιπο σημαίνει ότι οι εγγραφές δεν είναι σωστές.

Τώρα σε περίπτωση που έχουμε έλλειμμα κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων κάνουμε τις εξής εγγραφές : χρεώνουμε τον 20.03.00.099 (πραγματική αξία ενδοκοινοτικών) με την αξία του τιμολογίου, πιστώνοντας αντίστοιχα τον 32.01.00.ΧΧΧ και με δεύτερη εγγραφή χρεώνουμε αρνητικά με την αξία του ελλείμματος τον 20.03.00.099 πάλι πιστώνοντας τον 50.01.00.000 με την ίδια αρνητική αξία.

Τα ελλείμματα κλείνουν ανάλογα, ή με πιστωτικό που εκδίδει ο προμηθευτής του εξωτερικού εάν το έλλειμμα οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του ή με αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία έχει ασφαλίσει τα εμπορεύματα της η εταιρεία. Προσοχή : όταν έχουμε έλλειμμα πχ παραλαμβάνουμε 10 τεμάχια ενώ ο οίκος του εξωτερικού μας είχε στείλει 20 και μας έχει τιμολογήσει και 20 τεμάχια , στην intrastat δεν δηλώνουμε όσα παραλάβαμε δηλαδή τα 10 τεμάχια αλλά όσα μας έστειλε ο οίκος του εξωτερικού ( τα 20 τεμάχια ) ασχέτως αν στην πορεία κατά την άφιξη τους στην χώρα μας κάποια χάθηκαν ή κλάπηκαν. Το ίδιο θα κάνει και ο οίκος του εξωτερικού ο οποίος θα δηλώσει ότι έστειλε στην Ελλάδα 20 τεμάχια παρότι τελικά παρελήφθησαν μόνο τα 10.

Η intrastat υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Καλό είναι πριν υποβάλλουμε την intrastat να ελέγχουμε τον 04.91.... ο οποίος πρέπει να είναι χρεωμένος με το ίδιο ποσό που ο 08.91......είναι πιστωμένος. Αφού κάνουμε υποβολή της Intrastat www.esye.gr.μπαίνουμε στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση και από την Υποβολή δηλώσεων τυπώνουμε την βεβαίωση παραλαβής της intrastat από την Ε.Σ.Υ.Ε.


Προεμβάσματα
Όταν μετά από κάποιο διάστημα (συνήθως 30 ημερών) πληρώνουμε στην Τράπεζα τον προμηθευτή, κάνουμε τις εξής εγγραφές:

1.

Χρέωση
50.01.00.000 προμηθευτές εσωτερικού 1000,00

Πίστωση
38.03.00.000 1000,00

Πληρωμή Χ προμηθευτή μέσω Τραπέζης

2.

Χρέωση

65.98.99.000 διάφορα έξοδα τραπέζης 60,00

Πίστωση
38.03.00.000 λογαριασμός όψεως 60,00

Έξοδα τραπέζης


Τυγχάνει όμως να προπληρώσουμε ένα προμηθευτή με προτιμολόγιο (proforma invoice) και μετά να λάβουμε την παραγγελία. Εδώ ενεργούμε ως εξής:

Αφού πάρουμε το swift (αποδεικτικό πληρωμής) από την τράπεζα, ανοίγουμε ένα λογαριασμό 32.03.00.ΧΧΧ (πίστωση ΕΤΑΙΡΙΑ 1, 3000,00) με την επωνυμία του προμηθευτή και το ποσό της προπληρωμής. Έστω ότι προπληρώνουμε την ΕΤΑΙΡΙΑ 1, 3000,00 και η τράπεζα κρατάει έξοδα 60,00. Ενημερώνουμε τα λογιστικά μας βιβλία ως εξής:


Χρέωση
32.03.00.ΧΧΧ 3000,00
32.03.00.ΧΧΧ 60,00

Πίστωση
38.03.00.000 λογαριασμός όψεως 3060,00

Προέμβασμα εταιρείας 1

Μετά από αυτή την εγγραφή, ο 32.03.00.ΧΧΧ είναι χρεωμένος με το υπόλοιπο των 3060,00. Τώρα, παραλαμβάνοντας την παραγγελία, δεν κάνουμε όπως προαναφέραμε την εγγραφή χρέωση του 32.01 στον 50.01 αλλά μεταφέρουμε όλο το υπόλοιπο του 32.03 στον 32.01 οπότε και θα έχουμε:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Χρέωση
32.01.00.XXX
παραγγελία εξωτερικού Νο ΧΧΧ 3060,00

Πίστωση
32.03.00.000
πίστωση εταιρείας 1 3060,00

Μεταφορά του 32.03 στον 32.01


Με αυτήν την εγγραφή μηδενίζει ο 32.03.00.ΧΧΧ και συνεχίζουμε τις εγγραφές όπως δείξαμε στην αρχή του άρθρου. Προσοχή στην κοστολόγηση να συμπεριλαμβάνονται εκτός από τα έξοδα μεταφοράς και τα έξοδα της Τράπεζας (στο παράδειγμά μας τα 60,00 θα πρέπει να μεταφερθούνε χρεωστικά στον λογαριασμό 20.03.00.000-ειδικά έξοδα χωρίς ΦΠΑ).

Εδώ θα δημιουργηθεί το ερώτημα, «γιατί δεν κάνουμε την εγγραφή χρεώνοντας τον 32.01.00.ΧΧΧ και πιστώνοντας τον 50.01.00.000;» Η απάντηση έχει ως εξής: γιατί με αυτήν την εγγραφή δείχνουμε ότι έχουμε μια υποχρέωση προς τον προμηθευτή μας Χ ποσό. Τη στιγμή που τον προπληρώνουμε δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε αυτή την εγγραφή εφόσον παύουμε να έχουμε κάποια υποχρέωση απέναντί του και τον έχουμε ήδη προπληρώσει. Οπότε και δημιουργούμε έναν άλλο λογαριασμό τον 32.03...

4.Μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Μη ενδοκοινοτικές ονομάζονται οι συναλλαγές που γίνονται από μια χώρα εκτός ΕΟΚ όπως Ιαπωνία , Καναδά, Taiwan κλπ. Οι εγγραφές εδώ είναι πιο πολύπλοκες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις εγγραφές όσο και στην κοστολόγηση των εμπορευμάτων.

Όταν παραλαμβάνουμε ένα εμπόρευμα από χώρα εκτός ΕΟΚ το εμπόρευμα αυτό έρχεται στην χώρα μας με εκτελωνισμό. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό των μη ενδοκοινοτικών αποκτήσεων . Μαζί με την παραγγελία έχουμε και το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εκτελωνιστή. Στο τιμολόγιο περιλαμβάνεται η αμοιβή του εκτελωνιστή, ο ναύλος , τα ασφάλιστρα, λοιπά έξοδα μεταφοράς, οι δασμοί κ.ο.κ.

Οι εγγραφές είναι ακριβώς οι ίδιες όπως και στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μόνο που εδώ χρησιμοποιούμε αντίστοιχους λογαριασμούς για τις μη ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Κάνουμε κανονικά την εγγραφή για να δείξουμε την υποχρέωση μας προς τον προμηθευτή Χ , δηλαδή χρεώνουμε τον 32.01.00. ΧΧΧ και πιστώνουμε τον 50.01.00.000 με την αξία του τιμολογίου του οίκου του εξωτερικού. Στην συνέχεια μεταφέρουμε όλο το τιμολόγιο του εκτελωνιστή στον 32.01.00.ΧΧΧ ( πιστώνοντας αντίστοιχα τον 35.00.00  εκτελωνιστής Α ) , και τέλος κάνουμε εγγραφή των εξόδων του εκτελωνιστή στους λογαριασμούς 20.02.00.000 έξοδα μη ενδοκοινοτικών χωρίς ΦΠΑ , 20.02.00.018 έξοδα μη ενδοκοινοτικών με ΦΠΑ, 20.02.00.099 πραγματική αξία μη ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με τον αντίστοιχο ΦΠΑ 54.00.20.004 σε πίστωση του 32.01.00.ΧΧΧ. Θυμόμαστε ότι ο 32.01.00.ΧΧΧ πρέπει να έχει μηδενικό υπόλοιπο .

Στις μη ενδοκοινοτικές αποκτήσεις δεν συμπληρώνουμε έντυπο intrastat. Κάνουμε όμως την εγγραφή χρέωση του 04.91.00.ΧΧΧ( εισαγωγές από τρίτες χώρες ) με πίστωση του 08.91.00.ΧΧΧ (....) και χρεώνοντας επίσης τον αντίστοιχο ΦΠΑ 54.00.20.024 με πίστωση του 32.01.00.ΧΧΧ.

Αυτόν τον πίνακα τον συνεχίζουμε πάντα κατά ημερομηνία και ανά πάσα στιγμή γνωρίζουμε ποιόν προμηθευτή μας πρέπει να εξοφλήσουμε και τι ποσό. Έτσι σε μια εταιρεία με μεγάλη γκάμα εισαγωγών μπορούμε να μην παραλείψουμε κάποια πληρωμή κατά αυτόν τον τρόπο και να γνωρίζουμε εκτός άλλων και πως θα κυμανθούν οι υποχρεώσεις μας αυτό τον μήνα η την τάδε χρονική στιγμή.

Μετά το κλείσιμο της εισαγωγής μου αυτής στις ενδοκοινοτικές και μη ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, θα ήθελα να επισυνάψω 1 έντυπο το οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι αρμόδιοι για τις καταχωρήσεις τους στους φακέλους των εισαγωγών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης