ΠΟΛ.1065/2.3.1995

Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995

2 Μάρ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Μαρτίου 1995
Αριθ. Πρωτ.: 1028590/457/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1065

Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995
1028590/457/Α0012/

Με αφορμή το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 που χορηγήθηκαν από Ασφαλιστικά Ταμεία, Συνταξιοδοτικούς Οργανισμούς κλπ. δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την 1139336/2485/Α0012/ διαταγή Υπ. Οικονομικών
σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Οταν στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ο φόρος εμφανίζεται ανά εξάμηνο χωρίς όμως στο β' εξάμηνο να έχει υπολογισθεί η μείωση του 5% επί του αναλογούντος φόρου, οπότε τα ποσά που αναλογούν είναι τα ίδια με τα ποσά που παρακρατήθηκαν, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα παραλαμβάνονται όπως έχουν συμπληρωθεί.

2. Οταν στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ο φόρος δεν εμφανίζεται ανά εξάμηνο αλλά συνολικά για ολόκληρο το έτος είτε έχει υπολογισθεί η μείωση του 5% επί του αναλογούντος φόρου για το β' εξάμηνο του έτους 1994 είτε όχι οι δηλώσεις θα παραλαμβάνονται όπως έχουν συμπληρωθεί ανεξάρτητα σε ποιο από τους κωδικούς 313-318 έχει γραφτεί ο φόρος.


Taxheaven.gr