Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν Οικιακό προσωπικό για απογραφή στο ΙΚΑ (Δικαιολογητικά)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρθρα
Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν Οικιακό προσωπικό για απογραφή στο ΙΚΑ (Δικαιολογητικά)


Αρθρα Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν Οικιακό προσωπικό για απογραφή στο ΙΚΑ (Δικαιολογητικά)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπόχρεοι απογραφής:
Όσοι απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στο σπίτι του εργοδότη ( παραδουλεύτρες, κηπουροί κλπ.), με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο σ' έναν εργοδότη.

Πότε υφίσταται η υποχρέωση απογραφής:
Με την έναρξη της απασχόλησης του προσωπικού σύμφωνα με τα παραπάνω.

Τόπος απογραφής - αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ:
Ο εργοδότης υποβάλλει την αίτηση απογραφής στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η οικία του.

Διαδικασία απογραφής:
Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο "Αναγγελία Απασχόλησης Προσωπικού σε οικία", το οποίο χορηγείται από οποιοδήποτε Υποκατάστημα ή Παράρτημα του ΙΚΑ, ενώ είναι διαθέσιμο και στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος "Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)".

Το ειδικό έντυπο υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένο "εις διπλούν" στο τμήμα εσόδων του αρμόδιου Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος ΙΚΑ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η οικία του εργοδότη, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εργοδότη.
  • Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε έγγραφου στοιχείου από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του εργοδότη (π.χ. εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης).
  • Εφόσον είναι διαθέσιμα, φωτοαντίγραφα εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα ατομικά στοιχεία των ασφαλισμένων (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου, ασφαλιστικό βιβλιάριο).
Έναρξη - Λήξη απασχόλησης - Μεταβολή στοιχείων ασφάλισης οικιακού προσωπικού:
Η έναρξη απασχόλησης, η λήξη απασχόλησης και η μεταβολή στοιχείων ασφάλισης οικιακού προσωπικού δηλώνεται αμέσως στο ΙΚΑ με το ίδιο έντυπο της απογραφής εργοδότη με τίτλο "Αναγγελία Απασχόλησης Προσωπικού σε οικία".

Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ):
Η εγγραφή του εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών πραγματοποιείται άμεσα και αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) μέσω ειδικού εντύπου με τίτλο "Έντυπο Απόδοσης ΑΜΕ".

Τέλος χορηγούνται στον νεοαπογραφέντα εργοδότη το έντυπο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ή η φόρμα του μαγνητικού μέσου υποβολής της ΑΠΔ, τα εγχειρίδια οδηγιών συμπλήρωσής της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης