Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1017/11.2.2004 Παράταση υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2003, για όσους τήρησαν Α' ή Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1017/11.2.2004
Παράταση υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2003, για όσους τήρησαν Α' ή Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.


ΠΟΛ.1017/11.2.2004 Παράταση υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2003, για όσους τήρησαν Α' ή Β' κατη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1012873/570/90/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1017

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής Εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2003 για όσους τήρησαν Α΄ ή Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.


Έχοντας υπόψη :

1. Τις παρακάτω διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') όπως ισχύουν :

α) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 9 του άρθρου 38,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/95) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34Α).

5. Την 1001235/7266/1355/0014/ΠΟΛ.1001/8.1.2004 (ΦΕΚ 42Β), Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικοδομικών, με την οποία ορίστηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α..

6. Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι, στις οριζόμενες προθεσμίες υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων, διενεργούνται οι βουλευτικές εκλογές.

8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.αποφασίζουμε1. Η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2003, για τους υποκείμενους που η προθεσμία αυτή λήγει την 25η Φεβρουαρίου 2004, ορίζεται η 15η Μαρτίου 2004.

2. Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκειμένου και ολοκληρώνεται εντός έντεκα (11) εργασίμων ημερών, ως εξής:

- 15 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 1

- 16 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 2

- 17 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 3

- 18 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 4

- 19 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 5

- 22 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 6

- 23 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 7

- 24 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 8

- 26 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 9

- 29 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει από 10-50

- 30 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει από 60-00

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης