Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1202/26.7.2002 Διαδικασία ηλεκτροδότησης ακινήτων κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1882/90, όπως ισχύουν

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ.1202/26.7.2002
Διαδικασία ηλεκτροδότησης ακινήτων κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1882/90, όπως ισχύουν


ΠΟΛ.1202/26.7.2002 Διαδικασία ηλεκτροδότησης ακινήτων κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 8 το

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1062473/1602/ΔΕ-Α


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

ΠΟΛ.: 1202


ΘΕΜΑ: Διαδικασία ηλεκτροδότησης ακινήτων κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1882/90, όπως ισχύουν.


Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η διαδικασία ηλεκτροδότησης ακινήτων που ορίζεται με την απόφαση 1044713/902/Α0012/ΠΟΛ.1163/22.5.2002, ισχύει ανάλογα και για τις υποθέσεις ηλεκτροδότησης για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8, παραγρ. 2 του ν. 1882/1990, όπως ισχύουν ύστερα από το άρθρο 53 του ν.2065/1992 (δηλαδή οικοδομών για τις οποίες οι οικείες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μέχρι 31/12/1994, αυθαιρέτων οικοδομών που έχουν νομιμοποιηθεί ή για τις οποίες έχει εγκριθεί η ηλεκτροδότηση, κλπ).

Κατά συνέπεια και στις παραπάνω περιπτώσεις υποθέσεων, υποβάλλεται αίτηση από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, στην οποία επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους (έντυπο Ε 283 βασικών εργασιών, φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας, κλπ) και με την υποβολή αυτής θεωρείται άμεσα η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για περαιτέρω ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ, χωρίς άλλες διατυπώσεις και ελεγκτικές ενέργειες.

Η παραπάνω αίτηση καταχωρείται σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο θα αφορά ειδικά τις υποθέσεις που υπάγονται στην ανωτέρω διατάξεις, κατ' αύξοντα αριθμό και με αναγραφή της ημερομηνίας κατάθεσης.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για υποθέσεις που αφορούν ηλεκτροδότηση αυθαίρετων οικοδομών, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών νομιμοποίησης της οικοδομής ή έγκρισης της ηλεκτροδότησης της που εκδίδονται από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες ή αρχές (σχετ. εγκ. ΠΟΛ.1226/23.11.1999). Στις περιπτώσεις των υποθέσεων αυτών, τίθεται ειδική ένδειξη στο παραπάνω βιβλίο.

Τόσο οι υποθέσεις που υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, όπως αυτές ισχύουν, όσο και αυτές για τις οποίες οι οικείες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μετά την 1/1/1995, θα ελέγχονται με βάση συγκεκριμένο δείγμα και διαδικασία που θα ορίζεται κάθε φορά. Αυτό ισχύει και για τις υποθέσεις ηλεκτροδότησης γενικά για τις οποίες ήδη εκκρεμεί ο έλεγχος.

Τέλος, ευνόητο είναι ότι οι οποιεσδήποτε προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ανέγερσης και ηλεκτροδότησης οικοδομών εξακολουθούν να υφίστανται για τους μόνο που μεταβάλλεται είναι η διαδικασία ελέγχου των οικείων υποθέσεων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης