ΠΟΛ.1063/2.3.1995

Χαρακτηρισμός ιατρικών ειδικοτήτων σε κλινικές ή εργαστηριακές, για την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων

2 Μάρ 1995

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 2 Μαρτίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1028607/459/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ 1063

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός ιατρικών ειδικοτήτων σε κλινικές ή εργαστηριακές για την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων.

1. Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι, με την απόφαση 7 της 112ης Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.) της 16.2.1995 οι ιατρικές ειδικότητες, διακρίνονται σε κλινικές και εργαστηριακές ως ακολούθως:

Α' ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 1. Αγγειοχειρουργική
 2. Κλινική αιματολογία (εφόσον διατηρεί ιατρείο)
 3. Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 4. Αλλεργιολογία
 5. Αναισθησιολογία (εφόσον ο Αναισθησιολόγος ιατρός διατηρεί ιατρείο)
 6. Γαστρεντερολογία
 7. Γενική Ιατρική
 8. Δερματολογία - Αφροδισιολογία
 9. Ενδοκρινολογία
 10. Ιατρική της Εργασίας (εφόσον διατηρεί ιατρείο)
 11. Καρδιολογία
 12. Κοινωνική Ιατρική (εφόσον διατηρεί ιατρείο)
 13. Μαιευτική - Γυναικολογία
 14. Νευρολογία
 15. Νεφρολογία
 16. Νευροχειρουργική
 17. Ορθοπεδική
 18. Ουρολογία
 19. Οφθαλμολογία
 20. Παθολογία
 21. Παιδιατρική
 22. Παιδοψυχιατρική
 23. Πλαστική Χειρουργική
 24. Ρευματολογία
 25. Πνευμονολογία
 26. Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση
 27. Χειρουργική
 28. Χειρουργική θώρακος
 29. Χειρουργική Παίδων
 30. Ψυχιατρική
 31. Ωτωρινολαρυγγολογία


Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 1. Εργαστηριακή Αιματολογία
 2. Ακτινοδιαγνωστική
 3. Ιατροδικαστική
 4. Κυτταρολογία
 5. Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία)
 6. Παθολογική Ανατομική
 7. Πυρηνική Ιατρική


2. Υστερα από τα ανωτέρω, τροποποιείται, σύμφωνα με τα παραπάνω, η προηγούμενη διάκριση των ιατρικών ειδικοτήτων σε κλινικές και εργαστηριακές που αναφέρθηκε στην 1122241/2246/Α0012/ εγκύκλιό μας.

3. Τέλος, σημειώνεται ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί και στην πιο πάνω εγκύκλιό μας, η προσαύξηση κατά σαράντα τοις εκατό (40%) της παραγράφου 6 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994 εφαρμόζεται για τους χειρούργους όλων των ανωτέρω κλινικών ειδικοτήτων, εφόσον ασκούν χειρουργική ειδικότητα σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό
ίδρυμα, μαιευτήρες, γυναικολόγους, ορθοδοντικούς και γναθοχειρούργους οδοντιάτρους. Επίσης, η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται όπως διευκρινίστηκε στην ανωτέρω διαταγή μας και για όσους οδοντιάτρους εκτελούν ορθοδοντικές εργασίες έστω και χωρίς να έχουν την ειδικότητα του ορθοδοντικού.


Taxheaven.gr