Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1164/12.11.2008 Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2008 (οικονομικό έτος 2009) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1164/12.11.2008
Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2008 (οικονομικό έτος 2009) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ.


ΠΟΛ.1164/12.11.2008 Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ              
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου  2008
Αρ. Πρωτ.:1124770/2302/Α0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10                          
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ                                 
Τηλέφωνο     : 210 3375316
ΦΑΞ              : 210 3375001


ΘΕΜΑ: Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2008 (οικονομικό έτος 2009) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Με τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρου, με τα οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων, κάμπινγκ και εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, και για τους πλανόδιους λιανοπωλητές και λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές, εφόσον δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας, καθόσον αν τηρούν Β' κατηγορίας φορολογούνται με τα βιβλία τους.
2. Τα ποσά του φόρου που καταβάλλουν ετησίως οι πιο πάνω επιχειρήσεις, αναγόμενα σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο, όπως αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος 2009 (εισοδήματα χρήσης 2008), προσεγγίζουν τα παρακάτω ποσά καθαρού εισοδήματος.

Α. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός
δωματίων

Χωρίς
παιδιά

Ένα (1)
παιδί

Δύο (2)
παιδιά

Τρία (3)
παιδιά

1

10.953,00 €

11.953,00 €

12.752,00 €

20.752,00 €

2

11.407,00 €

12.226,00 €

13.004,00 €

21.004,00 €

3

11.860,00 €

12.478,00 €

13.256,00 €

21.256,00 €

4

12.174,00 €

12.730,00 €

13.507,00 €

21.507,00 €

5

12.426,00 €

12.981,00 €

13.759,00 €

21.759,00 €

6

12.678,00 €

13.233,00 €

14.011,00 €

22.011,00 €

7

12.930,00 €

13.485,00 €

14.263,00 €

22.263,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός
μονόχωρων διαμερισμάτων

Χωρίς
παιδιά

Ένα (1)
παιδί

Δύο (2)
παιδιά

Τρία (3)
παιδιά

1

11.053,00 €

12.030,00 €

12.807,00 €

20.807,00 €

2

11.607,00 €

12.337,00 €

13.115,00 €

21.115,00 €

3

12.089,00 €

12.644,00 €

13.422,00 €

21.422,00 €

4

12.396,00 €

12.952,00 €

13.730,00 €

21.730,00 €

5

12.704,00 €

13.259,00 €

14.037,00 €

22.037,00 €

6

13.011,00 €

13.567,00 €

14.344,00 €

22.344,00 €

7

13.319,00 €

13.874,00 €

14.652,00 €

22.652,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός
δίχωρων
διαμερισμάτων

Χωρίς
παιδιά

Ένα (1)
παιδί

Δύο (2)
παιδιά

Τρία (3)
παιδιά

1

11.247,00 €

12.137,00 €

12.915,00 €

20.915,00 €

2

11.993,00 €

12.552,00 €

13.330,00 €

21.330,00 €

3

12.411,00 €

12.967,00 €

13.744,00 €

21.744,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός
τρίχωρων
διαμερισμάτων

Χωρίς
παιδιά

Ένα (1)
παιδί

Δύο (2)
παιδιά

Τρία (3)
παιδιά

1

11.640,00 €

12.356,00 €

13.133,00 €

21.133,00 €

2

12.433,00 €

12.989,00 €

13.767,00 €

21.767,00 €

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1, 2, 3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός
θέσεων
κάμπινγκ

Ποσά
φόρου

Χωρίς
παιδιά

Ένα (1)
παιδί

Δύο (2)
παιδιά

Τρία (3)
παιδιά

40

1.200,00 €

15.611,00 €

16.167,00 €

16.944,00 €

24.944,00 €

41

1.230,00 €

15.722,00 €

16.278,00 €

17.056,00 €

25.056,00 €

42

1.260,00 €

15.833,00 €

16.389,00 €

17.167,00 €

25.167,00 €

43

1.290,00 €

15.944,00 €

16.500,00 €

17.278,00 €

25.278,00 €

44

1.320,00 €

16.056,00 €

16.611,00 €

17.389,00 €

25.389,00 €

45

1.350,00 €

16.167,00 €

16.722,00 €

17.500,00 €

25.500,00 €

46

1.380,00 €

16.278,00 €

16.833,00 €

17.611,00 €

25.611,00 €

47

1.410,00 €

16.389,00 €

16.944,00 €

17.722,00 €

25.722,00 €

48

1.440,00 €

16.500,00 €

17.056,00 €

17.833,00 €

25.833,00 €

49

1.470,00 €

16.611,00 €

17.167,00 €

17.944,00 €

25.944,00 €

50

1.500,00 €

16.722,00 €

17.278,00 €

18.056,00 €

26.056,00 €

51

1.530,00 €

16.833,00 €

17.389,00 €

18.167,00 €

26.167,00 €

52

1.560,00 €

16.944,00 €

17.500,00 €

18.278,00 €

26.278,00 €

53

1.590,00 €

17.056,00 €

17.611,00 €

18.389,00 €

26.389,00 €

54

1.620,00 €

17.167,00 €

17.722,00 €

18.500,00 €

26.500,00 €

55

1.650,00 €

17.278,00 €

17.833,00 €

18.611,00 €

26.611,00 €

56

1.680,00 €

17.389,00 €

17.944,00 €

18.722,00 €

26.722,00 €

57

1.710,00 €

17.500,00 €

18.056,00 €

18.833,00 €

26.833,00 €

58

1.740,00 €

17.611,00 €

18.167,00 €

18.944,00 €

26.944,00 €

59

1.770,00 €

17.722,00 €

18.278,00 €

19.056,00 €

27.056,00 €

60

1.800,00 €

17.833,00 €

18.389,00 €

19.167,00 €

27.167,00 €

61

1.830,00 €

17.944,00 €

18.500,00 €

19.278,00 €

27.278,00 €

62

1.860,00 €

18.056,00 €

18.611,00 €

19.389,00 €

27.389,00 €

63

1.890,00 €

18.167,00 €

18.722,00 €

19.500,00 €

27.500,00 €

64

1.920,00 €

18.278,00 €

18.833,00 €

19.611,00 €

27.611,00 €

65

1.950,00 €

18.389,00 €

18.944,00 €

19.722,00 €

27.722,00 €

66

1.980,00 €

18.500,00 €

19.056,00 €

19.833,00 €

27.833,00 €

67

2.010,00 €

18.611,00 €

19.167,00 €

19.944,00 €

27.944,00 €

68

2.040,00 €

18.722,00 €

19.278,00 €

20.056,00 €

28.056,00 €

69

2.070,00 €

18.833,00 €

19.389,00 €

20.167,00 €

28.167,00 €

70

2.100,00 €

18.944,00 €

19.500,00 €

20.278,00 €

28.278,00 €

71

2.130,00 €

19.056,00 €

19.611,00 €

20.389,00 €

28.389,00 €

72

2.160,00 €

19.167,00 €

19.722,00 €

20.500,00 €

28.500,00 €

73

2.190,00 €

19.278,00 €

19.833,00 €

20.611,00 €

28.611,00 €

74

2.220,00 €

19.389,00 €

19.944,00 €

20.722,00 €

28.722,00 €

75

2.250,00 €

19.500,00 €

20.056,00 €

20.833,00 €

28.833,00 €

76

2.280,00 €

19.611,00 €

20.167,00 €

20.944,00 €

28.944,00 €

77

2.310,00 €

19.722,00 €

20.278,00 €

21.056,00 €

29.056,00 €

78

2.340,00 €

19.833,00 €

20.389,00 €

21.167,00 €

29.167,00 €

79

2.370,00 €

19.944,00 €

20.500,00 €

21.278,00 €

29.278,00 €

80

2.400,00 €

20.056,00 €

20.611,00 €

21.389,00 €

29.389,00 €

81

2.430,00 €

20.167,00 €

20.722,00 €

21.500,00 €

29.500,00 €

82

2.460,00 €

20.278,00 €

20.833,00 €

21.611,00 €

29.611,00 €

83

2.490,00 €

20.389,00 €

20.944,00 €

21.722,00 €

29.722,00 €

84

2.520,00 €

20.500,00 €

21.056,00 €

21.833,00 €

29.833,00 €

85

2.550,00 €

20.611,00 €

21.167,00 €

21.944,00 €

29.944,00 €

86

2.580,00 €

20.722,00 €

21.278,00 €

22.056,00 €

30.041,00 €

87

2.610,00 €

20.833,00 €

21.389,00 €

22.167,00 €

30.122,00 €

88

2.640,00 €

20.944,00 €

21.500,00 €

22.278,00 €

30.203,00 €

89

2.670,00 €

21.056,00 €

21.611,00 €

22.389,00 €

30.284,00 €

90

2.700,00 €

21.167,00 €

21.722,00 €

22.500,00 €

30.365,00 €

91

2.730,00 €

21.278,00 €

21.833,00 €

22.611,00 €

30.446,00 €

92

2.760,00 €

21.389,00 €

21.944,00 €

22.722,00 €

30.527,00 €

93

2.790,00 €

21.500,00 €

22.056,00 €

22.833,00 €

30.608,00 €

94

2.820,00 €

21.611,00 €

22.167,00 €

22.944,00 €

30.689,00 €

95

2.850,00 €

21.722,00 €

22.278,00 €

23.056,00 €

30.770,00 €

96

2.880,00 €

21.833,00 €

22.389,00 €

23.167,00 €

30.851,00 €

97

2.910,00 €

21.944,00 €

22.500,00 €

23.278,00 €

30.932,00 €

98

2.940,00 €

22.056,00 €

22.611,00 €

23.389,00 €

31.014,00 €

99

2.970,00 €

22.167,00 €

22.722,00 €

23.500,00 €

31.095,00 €

100

3.000,00 €

22.278,00 €

22.833,00 €

23.611,00 €

31.176,00 €

101

3.030,00 €

22.389,00 €

22.944,00 €

23.722,00 €

31.257,00 €

102

3.060,00 €

22.500,00 €

23.056,00 €

23.833,00 €

31.338,00 €

103

3.090,00 €

22.611,00 €

23.167,00 €

23.944,00 €

31.419,00 €

104

3.120,00 €

22.722,00 €

23.278,00 €

24.056,00 €

31.500,00 €

105

3.150,00 €

22.833,00 €

23.389,00 €

24.167,00 €

31.581,00 €

106

3.180,00 €

22.944,00 €

23.500,00 €

24.278,00 €

31.662,00 €

107

3.210,00 €

23.056,00 €

23.611,00 €

24.389,00 €

31.743,00 €

108

3.240,00 €

23.167,00 €

23.722,00 €

24.500,00 €

31.824,00 €

109

3.270,00 €

23.278,00 €

23.833,00 €

24.611,00 €

31.905,00 €

110

3.300,00 €

23.389,00 €

23.944,00 €

24.722,00 €

31.986,00 €

111

3.330,00 €

23.500,00 €

24.056,00 €

24.833,00 €

32.068,00 €

112

3.360,00 €

23.611,00 €

24.167,00 €

24.944,00 €

32.149,00 €

113

3.390,00 €

23.722,00 €

24.278,00 €

25.056,00 €

32.230,00 €

114

3.420,00 €

23.833,00 €

24.389,00 €

25.167,00 €

32.311,00 €

115

3.450,00 €

23.944,00 €

24.500,00 €

25.278,00 €

32.392,00 €

116

3.480,00 €

24.056,00 €

24.611,00 €

25.389,00 €

32.473,00 €

117

3.510,00 €

24.167,00 €

24.722,00 €

25.500,00 €

32.554,00 €

118

3.540,00 €

24.278,00 €

24.833,00 €

25.611,00 €

32.635,00 €

119

3.570,00 €

24.389,00 €

24.944,00 €

25.722,00 €

32.716,00 €

120

3.600,00 €

24.500,00 €

25.056,00 €

25.833,00 €

32.797,00 €

121

3.630,00 €

24.611,00 €

25.167,00 €

25.944,00 €

32.878,00 €

122

3.660,00 €

24.722,00 €

25.278,00 €

26.056,00 €

32.959,00 €

123

3.690,00 €

24.833,00 €

25.389,00 €

26.167,00 €

33.041,00 €

124

3.720,00 €

24.944,00 €

25.500,00 €

26.278,00 €

33.122,00 €

125

3.750,00 €

25.056,00 €

25.611,00 €

26.389,00 €

33.203,00 €

126

3.780,00 €

25.167,00 €

25.722,00 €

26.500,00 €

33.284,00 €

127

3.810,00 €

25.278,00 €

25.833,00 €

26.611,00 €

33.365,00 €

128

3.840,00 €

25.389,00 €

25.944,00 €

26.722,00 €

33.446,00 €

129

3.870,00 €

25.500,00 €

26.056,00 €

26.833,00 €

33.527,00 €

130

3.900,00 €

25.611,00 €

26.167,00 €

26.944,00 €

33.608,00 €

131

3.930,00 €

25.722,00 €

26.278,00 €

27.056,00 €

33.689,00 €

132

3.960,00 €

25.833,00 €

26.389,00 €

27.167,00 €

33.770,00 €

133

3.990,00 €

25.944,00 €

26.500,00 €

27.278,00 €

33.851,00 €

Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις εκατόν τριάντα τρεις (133) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 75,00 ευρώ. Επίσης, τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 750,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των Πινάκων 1 έως και 5 ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2836/2000, καταβάλλουν τον φόρο της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό 40%.

Β. Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά
φόρου

Χωρίς
παιδιά

Ένα (1)
παιδί

Δύο (2)
παιδιά

Τρία (3)
παιδιά

107,50 €

11.217,00 €

12.120,00 €

12.898,00 €

20.898,00 €

213,00 €

11.920,00 €

12.511,00 €

13.289,00 €

21.289,00 €

215,00 €

11.933,00 €

12.519,00 €

13.296,00 €

21.296,00 €

230,00 €

12.019,00 €

12.574,00 €

13.352,00 €

21.352,00 €

276,00 €

12.189,00 €

12.744,00 €

13.522,00 €

21.522,00 €

335,00 €

12.407,00 €

12.963,00 €

13.741,00 €

21.741,00 €

426,00 €

12.744,00 €

13.300,00 €

14.078,00 €

22.078,00 €

550,00 €

13.204,00 €

13.759,00 €

14.537,00 €

22.537,00 €

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Γ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οδηγός ιδιοκτήτης - Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά φόρου

Χωρίς
παιδιά

Ένα (1)
παιδί

Δύο (2)
παιδιά

Τρία (3)
παιδιά

μέχρι 5 τόνους

590,00 €

13.352,00 €

13.907,00 €

14.685,00 €

22.685,00 €

5-11 τόνους

825,00 €

14.222,00 €

14.778,00 €

15.556,00 €

23.556,00 €

11-16,5 τόνους

1.415,00 €

16.407,00 €

16.963,00 €

17.741,00 €

25.741,00 €

Πάνω από 16,5 τόνους

1.765,00 €

17.704,00 €

18.259,00 €

19.037,00 €

27.037,00 €

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Οδηγός τρίτος - Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά φόρου

Χωρίς
παιδιά

Ένα (1)
παιδί

Δύο (2)
παιδιά

Τρία (3)
παιδιά

μέχρι 5 τόνους

415,00 €

12.704,00 €

13.259,00 €

14.037,00 €

22.037,00 €

5-11 τόνους

590,00 €

13.352,00 €

13.907,00 €

14.685,00 €

22.685,00 €

11-16,5 τόνους

940,00 €

14.648,00 €

15.204,00 €

15.981,00 €

23.981,00 €

Πάνω από 16,5 τόνους

1.180,00 €

15.537,00 €

16.093,00 €

16.870,00 €

24.870,00 €

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
Τα παραπάνω ποσά φόρου μειώνονται, προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά Δ.Χ. και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους, κατά ποσοστό 20%.
Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από τον φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους Κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης, με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από τον φόρο και δεν αναλώθηκε.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης