ΠΟΛ.1042/13.2.1995

Απαλλαγή της Κοινότητας Μαγαζιών Παξών από την καταβολή εισφοράς δακοκτονίας για την περίοδο 1994 - 1995

13 Φεβ 1995

Taxheaven.gr
Απαλλαγή της Κοινότητας Μαγαζιών Παξών από την καταβολή εισφοράς δακοκτονίας για την περίοδο 1994 - 1995

1019511/521/0014/

ΠΟΛ 1042

Σε συνέχεια της 1129240/9809/0014/ΠΟΛ.1261/2.11.94 διαταγής μας, με την οποία σας κοινοποιήθηκε πίνακας των περιοχών, στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 1994 - 1995, για την επιβολή τις εισφοράς δακοκτονίας, σας γνωρίζουμε ότι η Κοινότητα Μαγαζιών - Παξών, εξαιρέθηκε από το πρόγραμμα της ομαδικής καταπολέμησης του δάκου, όπως τούτο προκύπτει από το ΔΓ/266/26.1.1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Κέρκυρας.

Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να διαγραφεί από τον παραπάνω πίνακα η Κοινότητα Μαγαζιών - Παξών.
Η ΔΟΥ Παξών, στην οποία κοινοποιείται η διαταγή μας αυτή, παρακαλείται να ενημερώσει τους ελαιοτριβείς της περιφέρειάς της για την μη καταβολή εισφοράς δακοκτονίας από τους παραγωγούς της περιφέρειας της Κοινότητας Μαγαζιών - Παξών.


Taxheaven.gr