ΠΟΛ.1179/31.12.2008

Αναστολή χορήγησης πιστοποιητικού άρθρου 18 του ν. 3634/2008

31 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ.:1128797/1070/0013

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση:
Τηλέφωνο:
Email
Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
2103375360
[email protected]
ΠΟΛ: 1179

ΘΕΜΑ: «Αναστολή χορήγησης πιστοποιητικού άρθρου 18 του ν. 3634/2008»

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχέδιο νόμου «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 15-12-2008, προβλέπεται πως οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3634/2008, ισχύουν για συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία θα συντάσσονται από 1ης Ιουλίου 2009.

Συνεπώς δεν απαιτείται η επισύναψη του οικείου πιστοποιητικού Ε.Τ.ΑΚ. στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάσσονται μέχρι και την 30η Ιουνίου 2009.

Ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων
Νικόλαος Ανδριανόπουλος

Taxheaven.gr