ΠΟΛ.1178/31.12.2008

Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

31 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ.Πρωτ.1128746/9216-20/0016

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΠΟΛ : 1178
Τμήμα Α
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ.Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Tηλέφωνο : 210 3635963 -3635480
3636489
FAX : 210 3635077

ΘEMA: Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

Η προθεσμία καταβολής του Ε.Τ.ΑΚ., η οποία λήγει στις 31.12.2008, παρατείνεται μέχρι και τις 15.01.2009.
Θα ακολουθήσει η έκδοση σχετικής Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Taxheaven.gr