Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Τάξεις Λογιστών - Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Τάξεις Λογιστών - Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών


Άρθρα Τάξεις Λογιστών - Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
08/05/2013 - Επιμέλεια επιστημονική ομάδα Taxheaven.

Ανανέωση 20.9.2013

Τάξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειώνΠως διαμορφώνονται πλέον οι διατάξεις που διέπουν την
Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστών - φοροτεχνικών μετά και τις τελευταίες τροποποιήσεις στους νόμους 2515/1997 και στο Π.Δ 340/1998 από το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην βουλή.Απόκτηση Επαγγελματικής ταυτότητας :


α) Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.

β) Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78).

γ) Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων
Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης.

δ) Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

ε) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του, που θα χορηγούν και το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και αξιολόγησης.

στ) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β' τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.

ζ) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

 

Βιβλία που τηρούν οι τάξεις λογιστών (ταυτότητες πλέον)

Τάξεις Λογιστών
Πτυχιούχοι/κάτοχοι απολυτηρίουΔιακίωμα τήρησης και διενέργειας λογιστικών πράξεων
Β' ΤΑΞΗΣ (μετατροπή από Γ ειδική )διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία και επιπροσθέτως διατηρούν έως τις 31.12.2018 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Β' ΤΑΞΗΣδιενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.
Α' ΤΑΞΗΣδιενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

 
Τάξεις Λογιστών
Πτυχιούχοι/κάτοχοι απολυτηρίουΑΕΙ**ΤΕΙ**Φυσικά πρόσωπα του Π.Δ. 38/2010ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.Ι.Ε.Κ. ΛογιστικήςΕπαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου ΟικονομίαςΓενικού Λυκείου
Έτη*Έτη για την απόκτηση ταυτότητας (εφόσον ασκούν το επάγγελμα του Βοηθού λογιστή
Β' ΤΑΞΗΣ0005567
Α' ΤΑΞΗΣ333----
*Έτη για την απόκτηση εφόσον ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του λογιστή- φοροτεχνικού Β΄ τάξης
**Πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)***
Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β' τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.
Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

 


Μεταφορά - αναβάθμιση τάξεων λογιστή-φοροτεχνικού μετά την ψήφιση του νόμου 4152/2013


Μη πτυχιούχοι κάτοχοι άδειας Γ ειδικής άρθρου 16 ΠΔ.340/1998
Κάτοχοι ταυτότητας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4152/2013ΑποκτούνΤαυτότητα'Ετη
Γ.Ειδική (άρθρου 16 ΠΔ340/1998)--> Β' ΤΑΞΗΣ (i)Με την δημοσίευση τουνόμου 4152/2013 (9.5.2013) (τροπ. άρθρο 46 ν. 4177/2013)
Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους κατόχους επαγγελματικής ταυτότητας Γ ειδικής τάξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 340/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ' ειδικής τάξης , διατηρούν έως τις 31.12.2018 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.


Μη πτυχιούχοι
Κάτοχοι απολυτηρίου ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. - Ι.Ε.Κ. Λογιστικής - Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας - Γενικού Λυκείου
Κάτοχοι ταυτότητας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4152/2013ΑποκτούνΤαυτότητα'Ετη
Δ' ΤΑΞΗΣ--> Β' ΤΑΞΗΣ (i)Με την δημοσίευση τουνόμου 4152/2013 (9.5.2013)
Γ' ΤΑΞΗΣ--> Β' ΤΑΞΗΣ (i)Με την δημοσίευση τουνόμου 4152/2013 (9.5.2013)
Γ.Ειδική (άρθρου 16 ΠΔ340/1998)--> Β' ΤΑΞΗΣ (i)Με την δημοσίευση τουνόμου 4152/2013 (9.5.2013) (τροπ. άρθρο 46 ν. 4177/2013)

 

Πτυχιούχοι μέλη Ο.Ε.Ε.
Πτυχιούχοι
Κάτοχοι ταυτότητας κατά την ημερομηνία δημοσίευσηςτου νόμου 4152/2013ΑποκτούνΤαυτότηταΕφόσον έχουν επαγγελματική εμπειρία
Γ' ΤΑΞΗΣ -->Β' ΤΑΞΗΣ (i)Με την δημοσίευση τουνόμου 4152/2013 (9.5.2013)
Γ' ΤΑΞΗΣ --> Α' ΤΑΞΗΣ3 έτη από την έκδοση της Γ (ii,iii) τάξης.
Β' ΤΑΞΗΣ-->Α' ΤΑΞΗΣ2 έτη από την έκδοση της Β (ii,iii) τάξης.

 

Πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
Κάτοχοι ταυτότητας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4152/2013ΑποκτούνΤαυτότηταΈτη
Γ' ΤΑΞΗΣ-->Β' ΤΑΞΗΣ (i)Με την δημοσίευση τουνόμου 4152/2013 (9.5.2013)
Γ' ΤΑΞΗΣ-->Α' ΤΑΞΗΣΜετά από 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας από την έκδοση της Β τάξης. (iv)
Β' ΤΑΞΗΣ-->Α' ΤΑΞΗΣΜετά από 2 έτη από την έκδοση της Β τάξης. (v)

Ανάλογο πίνακα έχει καταρτίσει και το Ο.Ε.Ε. και μπορείτε να τον δείτε από εδώ.


***

Οικονομικές Σχολές & Τμήματα Α.Ε.Ι
Σχολή Τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας -Οικονομικής Επιστήμης
-Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
-Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
-Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
--Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
-Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
-Στατιστικής
-Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
-Οικονομικής Επιστήμης
-Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
-Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
-Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
-Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
-Ναυτιλιακών Σπουδών
-Πληροφορικής
-Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
-Οικονομικών Επιστημών
-Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
-Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
-Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Οικονομικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης -Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης (Κομοτηνή)
-Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών -Οικονομικών Επιστημών
-Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)
-Ναυτιλίας και Επιχειρησιακών Υπηρεσιών
-Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
-Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Κρήτης -Οικονομικών Επιστημών
Πάντειο Πανεπιστήμιο
-Δημόσιας Διοίκησης
-Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
-Οικονομικών Επιστημών
-Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου -Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)
-Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
-Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο -Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης ΑΤΕΙ
Σχολή Τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης
ΑΤΕΙ ΑθήναςΤμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΘεσσαλονίκηςΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΠατρώνΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΛάρισαςΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΚρήτηςΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
ΑΤΕΙ ΧαλκίδοςΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΜεσολογγίουΤμήμα Λογιστικής
ΑΤΕΙ ΚοζάνηςΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΠειραιάΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΣερρώνΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΚαλαμάταςΤμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
ΑΤΕΙ ΛαμίαςΤουριστικών Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΗπείρουΤμήμα Λογιστικής
ΑΤΕΙ ΗπείρουΤμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
ΑΤΕΙ ΚοζάνηςΤμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
ΑΤΕΙ ΗρακλείουΤμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
ΑΤΕΙ Ιόνιων ΝήσωνΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης