ΠΟΛ.1051/22.2.1995

Επίδοση φορολογικών εγγράφων

22 Φεβ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 1995
Αριθ. Πρωτ.: 1024137/144/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1051

ΘΕΜΑ: "Επίδοση φορολογικών εγγράφων".

Με αφορμή παράπονα φορολογουμένων για τις εκ μέρους των προϊσταμένων ΔΟΥ, εσφαλμένες επιδόσεις φύλλων ελέγχου, πράξεων καταλογισμού φόρου, προστίμων κ.λπ. συνεπεία των οποίων οριστικοποιούνται πράξεις, ασκούνται εκπρόθεσμες προσφυγές, δημιουργούνται διαπληκτισμοί μεταξύ Υπηρεσίας και φορολογουμένων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις των άρθρων 56-67 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (Ν.4125/1960) προβλέπονται τα της επιδόσεως των φορολογικών εγγράφων, δηλαδή τα όργανα επιδόσεως, ο τόπος, ο χρόνος, τα πρόσωπα στα οποία πρέπει να γίνεται η επίδοση ως και οι εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση μη ανευρέσεώς τους και γενικά όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν για τη νόμιμη επίδοση των εγγράφων.
Εχει παρατηρηθεί ότι οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων φορολογίας Κεφαλαίου δίνουν πολλές φορές εγκαίρως για κοινοποίηση στα αρμόδια όργανα (επιμελητές) τα σχετικά φορολογικά έγγραφα (πράξεις, φύλλα ελέγχου), πλην όμως οι επιδόσεις καθυστερούν ή αναβάλλονται για μεταγενέστερο χρόνο ή κοινοποιούνται εσφαλμένα, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η επανάληψη της διαδικασίας, επειδή συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής.
Προς αποφυγήν τέτοιου ενδεχόμενου θα πρέπει να δεσμεύετε χρονικά τα αρμόδια όργανα επιδόσεως, δηλαδή να τους τάσσετε κατά την κρίση σας μία προθεσμία, εντός της οποίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα αποδεικτικά της επίδοσης, ώστε σε περίπτωση που κάποιο λάθος έχει προκύψει να είναι δυνατή η σωστή επανεπίδοση πριν συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου.
Συνημμένα σας διαβιβάζουμε σε φωτοτυπία τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας που αναφέρονται στις επιδόσεις φορολογικών εγγράφων για να τις έχετε υπόψη σας (άρθρα 56 - 67).
Οι προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων ΔΟΥ παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ορθή εκτέλεση της παρούσης.


Taxheaven.gr