Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1150/14.11.2008 Παράταση του χρόνου εισαγωγής - παραγωγής και σφράγισης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1150/14.11.2008
Παράταση του χρόνου εισαγωγής - παραγωγής και σφράγισης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της

ΠΟΛ.1150/14.11.2008 Παράταση του χρόνου εισαγωγής - παραγωγής και σφράγισης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ, των οποίων η

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008
Αρ.Πρωτ : 1113877/1180/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :     15η  Κ.Β.Σ.
Τμήμα :    ΓΆ  Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές & Συστήματα
Ταχ.Δ/νση:    Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας :    101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :    ΓΛ. ΓΚΟΥΜΑ
Τηλέφωνο:    210 36 40 870
FAX :    210 33 90 882


Θέμα :«Παράταση του χρόνου εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη :

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α' / 5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2.    Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1100772/1474/ 0015/ΠΟΛ 1135/26-10-2005  ΦΕΚ 1592Β'/17-11-2005) με την οποία κοινοποιήθηκαν στην ΕΕ συμπληρωμένες και κωδικοποιημένες οι διατάξεις των :  ΑΥΟ Σ1659/104/20-6-1988 (ΦΕΚ 497 Β'/18-7-1988) και 1144860/370/0015/ΠΟΛ.1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β'/31.12.1998), ΑΥΟΟ 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β'/23-10-2002), ΑΥΟΟ 1092819/366/0015/ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β'/28-11-2002), ΑΥΟΟ 1103624/941/0015/ΠΟΛ.1292/31.12.2002 (ΦΕΚ 3 Β'/9-1-2003), ΑΥΟΟ 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754 Β'/11-6-2003), και ΑΥΟΟ 1075116/800/0015/ΠΟΛ.1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259 Β'/3-9-2003).  

3.    Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1036197/446/0015/ ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (ΦΕΚ 633/Β/10-4-2008) .

4.    Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ), όπως αυτές διατυπώθηκαν με την από 24-1-2008 επιστολή του εν λόγω Συνδέσμου (αρ. πρωτ.
1010569/142/29.1.2008).

5.    Την 248/0015/31.10.2008  πρόταση της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 χορήγησης και ανάκλησης αδειών καταλληλότητας φορολογικών μηχανισμών, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την συνεδρίασή της στις 22-10-2008.

6.    Την ανάγκη εξυπηρέτησης των επιτηδευματιών, υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988, για την προμήθεια φορολογικών μηχανισμών.

7.    Την 42362/Y252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948 ΒΆ/3-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.

8.    Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


1. Μεταθέτουμε την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο.1036197/446/ ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (ΦΕΚ Β' 633/10.4.2008), από 1.1.2009 στην 1.10.2009.

2. Η ημερομηνία 1.1.2009 που αναφέρεται στις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β'  της παραγράφου 4 της Α.Υ.Ο.Ο.1036197/446/ΠΟΛ.1063/0015/26.3.2008 (ΦΕΚ Β' 633/10.4.2008), μετατίθεται στην 1.10.2009.  

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

               Ακριβές αντίγραφο                        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Οικονομίας &
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                              Οικονομικών
                                                                          ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


          

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης