Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Τα δύσκολα σημεία της περαίωσης

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρθρα
Τα δύσκολα σημεία της περαίωσης


Αρθρα Τα δύσκολα σημεία της περαίωσης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Τα δύσκολα σημεία της περαίωσης
Πόσο σημαντικά είναι τα πληροφοριακά σημειώματα όταν ενοχοποιούν για φορολογικές «αταξίες»

Tου φοροτεχνικού Γιωργου Δ. Χριστοπουλου

Αποκωδικοποίηση της περαίωσης.
Υπενθυμίζουμε ότι η περαίωση ενσωματώθηκε στον φορολογικό νόμο του Σεπτεμβρίου (ν. 3697/25-9-2008) και οι εξελίξεις, στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2008, έδειξαν ότι τόσο το μέτρο αυτό όσο και το πολυσυζητημένο ΕΤΑΚ, αποτελούν τη σανίδα σωτηρίας στη μαύρη «τρύπα» του.

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ πρέπει να εισπραχθούν μέσα στο 2008 από την περαίωση, ενώ από το ΕΤΑΚ 700 περίπου εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, πάνω από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θέλουν να τελειώνουν με τις εκκρεμότητες της μακρόχρονης φορολογικής ομηρίας τους, κάνοντας χρήση της ρύθμισης, καθώς η καταληκτική ημερομηνία του μέτρου είναι η 31-12-2008. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι «η μηχανή πήρε μπροστά», καθώς εκτιμάται ότι το μήνυμα που έστειλαν στις συγκεντρώσεις, με τους Εφόρους και Προϊσταμένους των ΠΕΚ, ο υφυπουργός κ. Αντώνης Μπέζας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Ανδριανόπουλος, φαίνεται να λειτούργησε αποτελεσματικά. Ο τελευταίος μάλιστα επισκέπτεται αρκετές εφορίες για να παρακολουθεί την πορεία έκδοσης και αποστολής των σημειωμάτων περαίωσης στις επιχειρήσεις. Υπενθυμίζουμε τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να συντάσσουν και να υποβάλλουν μόνες τους το εκκαθαριστικό.

Η οικονομική κρίση

Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι επιχειρήσεις ανταποκριθούν, καθώς η συγκυρία αποδυναμώνει την ρευστότητά τους, για να μπορούν να καταβάλλουν το 20% με την υπογραφή της περαίωσης, ακόμα και στην περίπτωση που τη βλέπουν ευνοϊκή για να απαλλαγούν από την «ομηρία».

Αν προτιμήσουν τον τραπεζικό δανεισμό έχουν να αντιμετωπίσουν τα γνωστά προβλήματα με την απροθυμία των τραπεζών ή τα υψηλά επιτόκια. Το πρόβλημα βεβαίως γίνεται μεγαλύτερο για τους κλάδους εκείνους που άρχισαν να τραβούν την οικονομική ανηφόρα, λόγω της μείωσης του τζίρου τους.

Πολλοί αναγνώστες μας, επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, μας στέλνουν κρίσιμα ερωτήματα, είτε διότι θέλουν να ελέγξουν το σημείωμα της περαίωσης, είτε διότι θέλουν να ξεκαθαρίσουν τα «γκρίζα» σημεία του μέτρου, προκειμένου να συγκρίνουν κατά πόσο τους συμφέρει να την αποδεχθούν. Από την άλλη πλευρά μας μιλούν για το δίλημμα που έχουν. Ενα δίλημμα για το οποίο ορθά τους ενημερώνουν οι λογιστές τους και είναι σήμερα ευκαιρία να το γνωρίσουν όσοι το αγνοούν. Ποιο είναι αυτό; Είναι η ρητή διάταξη στην υπουργική απόφαση-εγκύκλιο για την περαίωση (ΠΟΛ.1130/2.10.2008, βλ. τέλος αυτής).

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή: Θα εκδίδονται άμεσα εντολές ελέγχου για υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση και έχει παρέλθει η προθεσμία των 10 ημερών από την κοινοποίηση του εκκαθαριστικού σημειώματος χωρίς να προσέλθει η επιχείρηση.


Η περαίωση περνάει πρώτα από το «ξεσκόνισμα» πληροφοριακών επιβαρυντικών σημειωμάτων που περιμένουν στην εφορία

Σήμερα θα φιλοξενήσουμε δύο ερωτήματα, που προκαλούν γενικό ενδιαφέρον, καθώς το μεν πρώτο αφορά τον κλάδο των βενζινοπωλών, το δε δεύτερο έχει να κάνει με φορολογικές αμαρτίες που ούτε λίγο είτε πολύ αγγίζουν μία στις τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις (είτε εκούσια είτε άθελά τους).

Πρόκειται για τα πληροφοριακά σημειώματα που περιμένουν στην εφορία, έχοντας φακελώσει τους φορολογικούς «αταξίες». Αυτά πρέπει πρώτα να «ξεσκονισθούν» από τον έφορο και ανάλογα εφόσον αυτές τεκμηριώνονται θα κρίνεται κατά πόσο υπάγεται η οικεία υπόθεση στην περαίωση. Αν το είδος της παράβασης επιτρέπει την περαίωση, είναι βέβαιο ότι αυτή γίνεται ακριβότερη έναντι της «αναμάρτητης» επιχείρησης (βλ. τον πίνακα).

Το ερώτημα έρχεται από πολλές περιοχές της χώρας και, όπως μας πληροφορεί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών κ. Μιχάλης Κιούσης, πρόκειται για παρερμηνεία ορισμένων εφοριών που δεν χρησιμοποιούν τον σωστό συντελεστή στην περαίωση. Ενα ζήτημα για το οποίο το υπ. Οικονομικών έχει καθορίσει ότι ο ίδιος συντελεστής που ισχύει στα καύσιμα (1,2%), πρέπει να εφαρμόζεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης.


Τα κρίσιμα ερωτήματα  που αφορούν εικονικά στοιχεία

Μπορούν να υπαχθούν στην περαίωση δύο εταιρείες υπηρεσιών υγείας, η μία στην Αθήνα και η άλλη στον Πειραιά, με τους ίδιους εταίρους αλλά διαφορετικό ΑΦΜ, καθώς σε τακτικό έλεγχο, σε μια από τις εταιρείες για τις χρήσεις 2003 και 2004, οι ελεγκτές πληροφόρησαν την εταιρεία ότι για προμηθευτή τους αναλωσίμων (χαρτικά – γραφική ύλη) τούς έχει σταλεί δελτίο πληροφοριών, ότι τα τιμολόγια του συγκεκριμένου προμηθευτή είναι πλαστά και ότι δεν εμφάνιζε πουθενά αγορές ?

Υπενθυμίζουμε ότι σε τρεις συνέχειες (13/9, 20/9, 5/10) «αποκωδικοποιήσαμε» πολύ πρακτικά την υπόθεση της περαίωσης. Και βέβαια φωτίσαμε με πρακτικά παραδείγματα πιο πολύ εκείνα τα κρίσιμα σημεία που γεννούν ερωτήματα, με το δίλημμα «με συμφέρει ή όχι»;

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα, ανέλεγκτες είναι οι χρήσεις 2002–2006, στη μια εταιρεία και 2005–2006 στην άλλη. Και όπως μας λέει ο αναγνώστης, στα χέρια της ελεγκτικής αρχής που έκανε τον τακτικό έλεγχο μόνο στη μια εταιρεία και για τις δυο χρήσεις (2003 και 2004) υπάρχουν δελτία πληροφοριών, σύμφωνα με τα οποία τα τιμολόγια του συγκεκριμένου προμηθευτή είναι πλαστά.

Αυτό όμως από μόνο του –ως πληροφορία των ελεγκτών– δεν αρκεί για να οδηγήσει στην εξαίρεση των εταιρειών σας από την περαίωση των πιο πάνω χρήσεων.

Οι οδηγίες

Πρέπει στις εταιρείες του παραπάνω ερωτήματος να λάβουν γνώση του δελτίου ώστε να επιβεβαιώσουν κατΆ αρχήν εάν οι εταιρείες φέρονται πράγματι ως λήπτριες πλαστών ή εικονικών στοιχείων, και ποια είναι τα επιβαρυντικά για τους ιδιοκτήτες τους στοιχεία που αφορούν τον συγκεκριμένο προμηθευτή, καθώς και σε ποιες από τις ανέλεγκτες χρήσεις αναφέρονται ως εικονικά τα ληφθέντα από τις εταιρείες τιμολόγια.

Προϋπόθεση για να εξαιρεθεί μια επιχείρηση από την περαίωση, είναι να «προκύπτει αναμφισβήτητα από έκθεση ελέγχου ή δελτίο πληροφοριών ή άλλο έγγραφο στοιχείο της αρμόδιας ΔΟΥ ή άλλης ΔΟΥ» ή του ΣΔΟΕ ή της ΥΠΕΕ ή άλλης αρχής ή έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς τη συναλλαγή ή η νόθευση τέτοιων στοιχείων».

Αυτό ορίζει ο νόμος 3259/2004, στο άρθρο 4, περίπτωση η', όπου όταν συντρέχει ως αναμφισβήτητο το παραπάνω «ενοχοποιητικό» γεγονός σε μια ανέλεγκτη χρήση, τότε τόσον αυτή όσο και επόμενες αυτής χρήσεις δεν μπορούν να περαιωθούν.

Υπενθυμίζουμε ότι το ζήτημα της λήψης εικονικών στοιχείων ως παράβαση για μη υπαγωγή στην περαίωση εξετάζεται όταν το στοιχείο αυτό αποδεδειγμένα αφορά εικονικότητα και στη συναλλαγή και στον εκδότη.

Οταν η συναλλαγή με το στοιχείο που έλαβε η επιχείρηση κριθεί ότι είναι υπαρκτή και ο εκδότης εικονικός, έχουμε εικονικότητα ως προς τον εκδότη.

Στο οδοιπορικό για την περαίωση εστιάσαμε αρκετά το ζήτημα αυτό καθώς όταν συντρέχει η περίπτωση όπου έχουμε εικονικότητα ως προς τον εκδότη (μόνο), αυτή η φορολογική «αμαρτία» συγχωρείται.

Δηλαδή, υπό το βάρος αυτής της παράβασης, μπορεί να μπει στην περαίωση η επιχείρηση τόσο για τη συγκεκριμένη χρήση όσο και για όλες τις ανέλεγκτες.

Τι γίνεται στην περίπτωση που τα δελτία πληροφοριών κάνουν λόγο για εικονικά στοιχεία

Για να κριθεί συνεπώς η περαίωση υπό το βάρος δελτίων πληροφοριών που αναφέρονται στην περίπτωση λήψης εικονικών στοιχείων και εφΆ όσον δεν εξαιρείται (είπαμε δεν εξαιρείται όταν η εικονικότητα κριθεί ότι συντρέχει μόνο στο πρόσωπο του εκδότη), είναι υποχρεωμένος ο έφορος που θα περαιώσει την υπόθεση να ξεκαθαρίσει πρώτα το περιεχόμενο του πληροφοριακού σημειώματος. Οπότε, αν δεν έχει συνταχθεί έκθεση ελέγχου (είναι απλό πληροφοριακό σημείωμα άλλης εφορίας ή του ΣΔΟΕ ή της ΥΠΕΕ) και βέβαια δεν έχει εκδοθεί και απόφαση επιβολής προστίμου, τότε ο έφορος οφείλει να εκδώσει «σχετική απόφαση, ώστε να περαιώνεται αυτή ταυτόχρονα με την υπόθεση» (βλ. άρθρο 6, τέλος παρ. 4 του ν. 3259/2004). Και τούτο διότι απαραίτητη προϋπόθεση για την περαίωση της κύριας υπόθεσης, δηλαδή της «μητέρας υπόθεσης» που είναι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, είναι η ταυτόχρονη περαίωση των πράξεων επιβολής προστίμου του ΚΒΣ.

Διευκρινίσεις

Ως προς το βάρος του πληροφοριακού σημειώματος, πρέπει ο έφορος να κρίνει στις περιπτώσεις λήψης εικονικού στοιχείου, το αδιαμφισβήτητο του γεγονότος αυτού. Επιμένουμε στις ενέργειες αυτές αναφορικά με το πληροφοριακό σημείωμα, καθΆ όσον ο νομοθέτης για τις ανάγκες της περαίωσης έβαλε μεν την προϋπόθεση με τη λέξη «να προκύπτει αναμφισβήτητα», αλλά πρακτικά αυτό ως στοιχείο που προκύπτει - «σε έκθεση ελέγχου ή δελτίο πληροφοριών» - εφΆ όσον δεν έχει γεννήσει πράξη επιβολής προστίμων, που είτε την αποδέχθηκε η επιχείρηση είτε την προσέβαλε στο Δικαστήριο, πώς μπορεί να είναι αναμφισβήτητο;

Για τον λόγο αυτό, όπως είδαμε πιο πάνω, πρέπει και υποχρεούται να αποφανθεί πρώτα ο έφορος και να κρίνει αιτιολογημένα. Ετσι, αν «δεν προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή άλλη παράβαση -άρα και εικονικότητα ως προς τη συναλλαγή- τα δελτία αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη Απογραφικού Δελτίου…» (βλ. εγκ. ΠΟΛ.1130/2.10.2008 άρθρο 6, παρ. 7). Συνεπώς, έτσι προχωράει η περαίωση με τη σύνταξη απογραφικού δελτίου και την έκδοση του εκκαθαριστικού για την αποδοχή της περαίωσης και φυσικά του φόρου που θα προκύψει από τους ειδικούς υπολογισμούς. Εφόσον όμως μελλοντικά από συμπληρωματικά στοιχεία προκύψουν πληροφορίες που τεκμηριώνουν παραβάσεις, τότε τα «ξεχασμένα» αυτά δελτία θα ληφθούν υπόψη στην έκδοση πράξεων γιΆ αυτές τις παραβάσεις.


Για λάθη στην περαίωση μιλούν οι βενζινοπώλες, έλεγχο εκκαθαριστικών συστήνει η Ομοσπονδία

Πολλά ερωτήματα αφορούν το επίμαχο ζήτημα εφαρμογής του ΣΚΚ στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Κατά τον υπολογισμό της περαίωσης, ορισμένες εφορίες και ΠΕΚ διαχωρίζουν το πετρέλαιο θέρμανσης από τα άλλα καύσιμα, προκειμένου να προσδιορίσουν τον μέσο σταθμικό συντελεστή καθαρού κέρδους στον συνολικό τζίρο, καθώς έχουν κύρια δραστηριότητα τα καύσιμα και δευτερεύουσες τα άλλα είδη (λιπαντικά, αξεσουάρ, πλυντήριο κ. λπ.).

Παρά τη θέση του υπουργείου (βλ. ΠΟΛ.1192/9.7.2002) ότι πρέπει «κατά τους εν γένει ελεγκτικούς υπολογισμούς για το πετρέλαιο θέρμανσης που εμπορεύονται τα πρατήρια υγρών καυσίμων, να μη λαμβάνεται οιοσδήποτε ΣΚΚ μεγαλύτερος του 1,2% (Κ. Α. 4214), ωστόσο λαμβάνουν, αντί αυτού, τον ΣΚΚ του Κ. Α. 4235, με 4%». Αυτός καθορίστηκε το 2006, προκειμένου να λυθεί η εκκρεμότητα στους μεταπωλητές που έχουν ως αποκλειστική αυτή τη δραστηριότητα, ενώ οι πρατηριούχοι αντιμετωπίζονται πάντα για όλα τα καύσιμα με εφαρμογή του Κ. Α. 4214 (1,2%).

Η ΟΒΕ καλεί τις ενώσεις της να ελέγχουν τα εκκαθαριστικά που λαμβάνουν τα μέλη τους καθώς εντοπίζονται λάθη τόσο στο θέμα αυτό όσο και στον υπολογισμό των λογιστικών διαφορών (2% αντί του προβλεπόμενου 0,7%). Επίσης να παρατηρούν αν τα ακαθάριστα έσοδα είναι γραμμένα στη σειρά που γράφει «μόνο 4214».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης