1100818/506/Β0013/29.10.2008

Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων κατά τη μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920.

29 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2008
Αρ. Πρωτ. 1100818/506/Β0013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
(Δ.13)
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ                                                                                        
Πληρ. : Λυδία Σωφρονά
Τηλέφωνο : 210-3375896  
FAX : 210-3375834
Πλ. Δημοκρατίας 12, Τ.Κ. 54626,
e-mail :[email protected]

ΠΡΟΣ: Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων  Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης   (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
Πλ. Δημοκρατίας 12, Τ.Κ. 54626,

Θέμα: Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων κατά τη μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920.


Σχετ.: Το από 8.10.2008 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρου εγγράφου σας, η Υπηρεσία μας επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο η μετατροπή μιας μορφής εταιρείας σε άλλη, γίνεται δεκτό από τη δικαστηριακή και διοικητική νομολογία (Βλ. μεταξύ άλλων ΣτΕ 2647/1978, ΣτΕ 4221/1986, ΣτΕ 341/1987, ΥπΟικ 1035603/238/Β0013/ΠΟΛ.1122/1993, κατόπιν της υπ' αριθμ. 131/1993 ΓνωμΝΣΚ, ΥπΟικ 1048879/10658/Β0012/ΠΟΛ.1255/8.9.2000) ότι δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της πρώτης και ίδρυση νέου αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της υφιστάμενης εταιρείας, χωρίς να μεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση αυτής και χωρίς ανάγκη μεταβίβασης των εταιρικών αντικειμένων και χρεών στην εταιρία με τη νέα της μορφή (σχετ. Νικ. Ρόκκας, Εμπορ. Εταιρείες, Μέρος Γ'). Πρόκειται για τις περιπτώσεις των «γνήσιων» ή «κατά κυριολεξία» μετατροπών.

Όσον αφορά στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, στην περίπτωση της κατά κυριολεξία μετατροπής μιας μορφής εμπορικής εταιρείας σε άλλη, όπως στην προκειμένη περίπτωση της μετατροπής Ο.Ε. σε Α.Ε., η οποία προβλέπεται από το άρθρο 67 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον δε μεσολαβεί λύση και εκκαθάριση της Ο.Ε., όλα, δε, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού παραμένουν αμετάβλητα, η διαδοχή των εταιρικών αντικειμένων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στη μετατρεπόμενη εταιρία κατά το χρόνο της μετατροπής, δε συνιστά μεταβίβαση κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν. 1521/1950 (σχετική η προαναφερθείσα ΠΟΛ.1255/8.9.2000 όπου τίθενται αναλυτικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν κατά τη διαδικασία μετατροπής).

Επίσης, αναφορικά με το Φόρο Αυτομάτου Υπερτιμήματος και το Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων ισχύουν τα αναλυτικά εκτεθέντα στην ΥπΟικ 1085898/416/Β0013/ΠΟΛ.1119/12.8.2008  Εγκύκλιό μας.

Σχετικά με το ερώτημά σας για την προαιρετική τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας πριν τη μετατροπή, αρμόδια να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, με συνημμένη την αίτησή σας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΜΗTaxheaven.gr