ΠΟΛ.1135/14.10.2008

ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15.10.2007- 15.5.2008

14 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:1102595/574/0015
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β'
Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝA
Τηλέφωνο : 2103610065
                   2103610030

ΠΟΛ. 1135
    
ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15.10.2007- 15.5.2008

Προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. στην εκπλήρωση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015 ΠΟΛ.1034/14.2.2008 υποχρέωσής τους να υποβάλουν δήλωση των αδιάθετων αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης του τέλους της χειμερινής περιόδου 15.10.2007- 15.5.2008, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της εν λόγω δήλωσης εμπρόθεσμα μέχρι και την Τετάρτη 22.10.2008.

Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης αυτής από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ, τα αποθέματα του τέλους της εν λόγω χρήσης θα θεωρούνται μηδενικά.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Taxheaven.gr