ΠΟΛ.1038/16.2.1995

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για ατομική ή εταιρική άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων" (Ε11)

16 Φεβ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ. 1021468/328/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1038

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για ατομική ή εταιρική άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων" (Ε11)

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2214/1994 θεσπίστηκε ο προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, με βάση ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια για τους φορολογουμένους, φυσικά πρόσωπα που ασκούν κάποιο από τα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις του παραπάνω νόμου (δικηγόρου, ιατρού, οδοντίατρου, κτηνίατρου, ψυχολόγου, φυσιοθεραπευτή, οικονομολόγου, σύμβουλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη και αναλυτή προγραμματιστή) είτε ατομικά είτε συμμετέχοντας σε εταιρία από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, που ασκεί κάποιο από τα παραπάνω επαγγέλματα και το εισόδημα της οποίας αποτελεί εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ' κατηγορία).
Επίσης προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος θεσπίστηκε με τις ανωτέρω διατάξεις και για τους καλλιτέχνες και τους τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης, με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που ισχύουν για τις παραπάνω κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.

2. Οι νέες αυτές διατάξεις επέβαλαν το σχεδιασμό και εκτύπωση ενός νέου βοηθητικού εντύπου, που φέρει τον τίτλο "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για ατομική ή εταιρική άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων" (Ε11). Με βάση το έντυπο αυτό θα προσδιορισθεί από το ΚΕΠΥΟ το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος του ελεύθερου επαγγελματία.

3. Για διευκόλυνση, σας κοινοποιούμε συμπληρωμένα υποδείγματα του εντύπου αυτού και παράλληλα, σας παρέχουμε και τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των ενδείξεων αυτού του εντύπου.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Υπόχρεοι σε συμπλήρωση:
Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν κάποιο από τα ελευθέρια επαγγέλματα που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, είτε ατομικά είτε με τη μορφή της συμμετοχής σε κάποια εταιρία ή εταιρίες που ασκούν τέτοιο επάγγελμα, που δεν τηρούν βιβλία αν και υπόχρεοι ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ.
Δεν συμπληρώνεται το έντυπο Ε11 και συνεπώς δεν υποβάλλεται αυτό από ελεύθερους επαγγελματίες ηλικίας άνω των 65 ετών, εφόσον ασκούν το επάγγελμα για δέκα τουλάχιστον συνεχή χρόνια αμέσως πριν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους, καίτοι ανήκουν στην κατηγορία των υπαγομένων στα αντικειμενικά κριτήρια επαγγελμάτων, καθώς επίσης και από άτομα που είναι τυφλοί και είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών της οικίας Νομαρχίας ή είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%.
Επίσης δεν συμπληρώνεται τέτοιο έντυπο από φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομικά ή εταιρικά κάποιο ελευθέριο επάγγελμα από αυτά που κατονομάζονται περιοριστικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 αλλά δεν περιλαμβάνεται στα επαγγέλματα που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια π.χ. μηχανικός, διερμηνέας, ξεναγός κ.τ.λ.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ασκείται εκτός από υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια επάγγελμα και άλλο ελευθέριο επάγγελμα μη υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, θα συμπληρωθεί το έντυπο αυτό ανάλογα. Εστω για παράδειγμα παράλληλη άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος λογιστή και διερμηνέα. Στην περίπτωση αυτή το δηλούμενο με βάση τα βιβλία και στοιχεία καθαρό εισόδημα από τη δραστηριότητα του διερμηνέα η οποία δραστηριότητα δεν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια, γράφεται στους κωδικούς 991-992 του πίνακα 5 αυτού του εντύπου, ενώ αν πρόκειται για ζημία γράφεται στους κωδικούς 993-994 του ίδιου πίνακα.
Διευκρινίζεται ότι οι εταιρίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, από αυτά που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, δεν θα συμπληρώσουν το έντυπο Ε11 όταν υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε5). Το έντυπο αυτό Ε11 θα συμπληρωθεί από κάθε εταίρο (ελεύθερο επαγγελματία) της εταιρίας ξεχωριστά. Εάν ο εταίρος - ελεύθερος επαγγελματίας συμμετέχει σε περισσότερες από μια εταιρίες ελευθέρων επαγγελματιών, από επαγγέλματα υπαγόμενα στα αντικειμενικά κριτήρια, θα υποβάλει για κάθε εταιρία που συμμετέχει ξεχωριστό έντυπο Ε11.

2. Τρόπος υποβολής:
Τα φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να συμπληρώσουν αυτό το έντυπο, το συνυποβάλλουν σε δύο (2) αντίτυπα με την ατομική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης δημόσια οικονομική υπηρεσία, στο οικον. έτος και τη διαχειριστική περίοδο συμπληρώνονται καταλλήλως με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 1
Ολες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
Ο πρώτος υποπίνακας συμπληρώνεται όταν το ελευθέριο επάγγελμα ασκείται:
α) Από τον υπόχρεο φορολογούμενο με τα στοιχεία του.
β) Οταν το επάγγελμα ασκείται από άγαμη γυναίκα με τα στοιχεία της.

Ο δεύτερος υποπίνακας συμπληρώνεται όταν το επάγγελμα ασκείται από τη σύζυγο του φορολογούμενου, με τα στοιχεία της. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται και ο πρώτος υποπίνακας με τα στοιχεία του συζύγου της.

Ενδειξη "Επωνυμία". Γράψτε την επωνυμία της εταιρίας στην οποία συμμετέχετε και η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών κάποιο από τα επαγγέλματα που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια. Η ένδειξη αυτή, καθώς και η ένδειξη "Ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία", συμπληρώνονται μόνο όταν ο φορολογούμενος δεν ασκεί παράλληλα και ατομικά, κάποιο από τα επαγγέλματα που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.

Ενδειξη "Ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία". Σε περίπτωση που συμμετέχετε μόνο σε εταιρία, γράψτε το ποσοστό συμμετοχής σας σε αυτήν.

Ενδειξη "Πρώτο ελευθέριο επάγγελμα (ατομική ή αποκλειστικά εταιρική άσκηση".

Για τη συμπλήρωση της ένδειξης αυτής διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
- Αν ασκείτε μόνο ατομικά ένα ελευθέριο επάγγελμα από αυτά που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, γράψτε το επάγγελμα αυτό.
- Αν συμμετέχετε μόνο σε μια εταιρία που έχει ως αντικείμενο εργασιών επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς να ασκείτε παράλληλα ατομικά υπαγόμενο στα κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα, γράψτε το επάγγελμα που ασκεί η εταιρία στην οποία συμμετέχετε.
- Αν ασκείται ατομικά ένα από τα υπαγόμενα στα αντικειμενικά κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα και παράλληλα συμμετέχετε και σε εταιρία, που ασκεί το ίδιο ή διαφορετικό επάγγελμα, υπαγόμενο στα κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα, γράψτε το ατομικό σας επάγγελμα.
Σημειώνεται ότι, όταν ασκούνται (ατομικά ή αποκλειστικά εταιρικά) δύο επαγγέλματα που ανήκουν και τα δύο στην ομάδα των συναφών επαγγελμάτων, θεωρείται ότι ασκείτε ένα μόνο ελευθέριο επάγγελμα π.χ. λογιστής και σύμβουλος επιχειρήσεων, οπότε και στην ένδειξη αυτή θα γραφτεί "λογιστής - σύμβουλος επιχειρήσεων".
Τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του επαγγέλματος που θα αναγράψετε στην ένδειξη αυτή, θα γραφτούν στον πίνακα 2 σύμφωνα με τις ειδικότερες ενδείξεις αυτού.

Ενδειξη "Δεύτερο ελευθέριο επάγγελμα (ατομική άσκηση)". Αν τυχόν ασκείτε ατομικά, εκτός από το επάγγελμα που γράψατε στην αμέσως προηγούμενη ένδειξη και δεύτερο, υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, ελευθέριο επάγγελμα μη συναφές με το πρώτο π.χ. πρώτο επάγγελμα ατομικά λογιστής - δεύτερο επάγγελμα ατομικά
φυσιοθεραπευτής, τότε στην ένδειξη αυτή θα γράψετε το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή.
Τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του δεύτερου αυτού επαγγέλματος, που θα αναγράψετε στην ένδειξη αυτή, θα γραφτούν στον πίνακα 3 σύμφωνα με τις ειδικότερες ενδείξεις αυτού.
Ειδικά όμως, στην περίπτωση που συμμετέχετε σε μια εταιρία χωρίς παράλληλη άσκηση ατομικά ελευθέριου επαγγέλματος, η οποία ασκεί δύο (2) διαφορετικά υπαγόμενα στα κριτήρια, ελευθέρια επαγγέλματα, τότε στην ένδειξη αυτή θα γράψετε το δεύτερο επάγγελμα της εταιρίας, ενώ το πρώτο θα γραφτεί στην αμέσως προηγούμενη ένδειξη.

Γενικά για τον τρόπο συμπλήρωσης των υπόλοιπων ενδείξεων του εντύπου διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
- Στις ενδείξεις που υπάρχει η ερώτηση "ναι - όχι", η αντίστοιχη απάντηση γράφεται στις διάστικτες γραμμές μετά την πρώτη κατακόρυφη γραμμή και πριν τον κωδικό αριθμό.
- Στις ενδείξεις που δεν υπάρχουν τετραγωνίδια ή παραλληλόγραμμα ή η ερώτηση "ναι - όχι", η αντίστοιχη απάντηση γράφεται στις διάστικτες γραμμές μετά την πρώτη κατακόρυφη γραμμή και μετά τον κωδικό αριθμό.
- Στις ενδείξεις που υπάρχουν παραλληλόγραμμα πριν την πρώτη κατακόρυφη γραμμή η απάντηση γράφεται μέσα σ' αυτά.
- Τέλος, όταν καθένας από τους συζύγους ασκεί ατομικά ελευθέριο επάγγελμα, από αυτά που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, συμπληρώνει ο καθένας ξεχωριστό έντυπο και ο σύζυγος συμπληρώνει την πρώτη στήλη του εντύπου του η οποία στο πάνω μέρος έχει την ένδειξη "ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ", ενώ η σύζυγος τη δεύτερη στήλη του
δικού της εντύπου, η οποία στο πάνω μέρος έχει την ένδειξη "ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ". Η άγαμη γυναίκα θα συμπληρώσει την πρώτη στήλη.

Κωδικοί 807-808. Αν ασκείτε ατομικά ή εταιρικά στην ίδια εταιρία, δύο διαφορετικά επαγγέλματα, από τα υπαγόμενα στα αντικειμενικά κριτήρια, σε διαφορετική εγκατάσταση το καθένα, τα οποία και τα δύο δεν ανήκουν στην ομάδα των συναφών επαγγελμάτων του οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλυτή προγραμματιστή, γράψτε τη λέξη ΝΑΙ, π.χ. αν ασκείτε ατομικά στην Αθήνα το επάγγελμα του ιατρού και στον Πειραιά, το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, γράψτε τη λέξη ΝΑΙ. Αν ασκείτε στην Αθήνα το επάγγελμα του
λογιστή και στον Πειραιά το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, γράψτε τη λέξη ΝΑΙ.
Αν ασκείτε το επάγγελμα του λογιστή στην Αθήνα και το επάγγελμα του συμβούλου επιχειρήσεων στον Πειραιά, γράψτε τη λέξη ΟΧΙ. Αν ασκείτε στην ίδια εγκατάσταση το επάγγελμα του Δικηγόρου και του λογιστή, γράψτε τη λέξη ΟΧΙ. Αν ασκείτε στην ίδια εγκατάσταση το επάγγελμα του λογιστή και του οικονομολόγου, γράψτε τη λέξη
ΟΧΙ. Αν ασκείτε στην ίδια εγκατάσταση ή σε διαφορετική, ένα υπαγόμενο ελευθέριο επάγγελμα, γράψτε τη λέξη ΟΧΙ. π.χ. σύμβουλος επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονας. Δηλαδή τη λέξη ΝΑΙ θα τη γράψετε μόνο αν ασκείται δύο από τα επαγγέλματα του δικηγόρου, ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, ψυχολόγου, φυσιοθεραπευτή και καλλιτέχνη ή τραγουδιστή κέντρου διασκέδασης, σε διαφορετική εγκατάσταση το καθένα ή αν ασκείτε ένα από τα προηγούμενα επαγγέλματα και ένα από τα συναφή επαγγέλματα του οικονομολόγου, σύμβουλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλυτή - προγραμματιστή σε διαφορετική εγκατάσταση το καθένα.

Κωδικοί 809-810. Αν έχετε αποκλειστικά συμμετοχή σε μια ΜΟΝΟ εταιρία που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, τότε γράψτε τη λέξη ΝΑΙ είτε η εταιρία αυτή ασκεί ένα μόνο υπαγόμενο στα κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα (οπότε συμπληρώνεται μόνο ο πίνακας 2), είτε αυτή ασκεί και δεύτερο υπαγόμενο στα κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα (οπότε συμπληρώνεται και ο πίνακας 3). Σε κάθε άλλη περίπτωση π.χ. άσκηση μόνο ατομικά ελευθέριου επαγγέλματος υπαγόμενου στα αντικειμενικά κριτήρια ή άσκηση ατομικά και συμμετοχή σε εταιρία ελευθέρων επαγγελματιών με αντικείμενο εργασιών υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια γράψτε τη λέξη ΟΧΙ.

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 2
Κωδικοί 821-822. Γράψτε την επαγγελματική αμοιβή που αντιστοιχεί στο επάγγελμα που γράψατε παραπάνω, στην ένδειξη "Πρώτο ελευθέριο επάγγελμα (ατομική ή αποκλειστικά εταιρική άσκηση)" δηλαδή το ποσό του 1.800.000 δρχ. προκειμένου για οδοντίατρο, ψυχολόγο, δικηγόρο, φυσιοθεραπευτή, κτηνίατρο, οικονομολόγο,
σύμβουλο επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη και αναλυτή - προγραμματιστή και το ποσό των 2.500.000 δρχ. προκειμένου για ιατρό και καλλιτέχνη ή τραγουδιστή κέντρων διασκέδασης.

Υποπίνακας 2 "Στοιχεία πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης".
Συμπληρώστε τις ενδείξεις του υποπίνακα αυτού πάντοτε με τα στοιχεία της επαγγελματικής εγκατάστασης όπου ασκείτε το ατομικό σας επάγγελμα (το πρώτο επάγγελμα σε περίπτωση που ασκείτε και δεύτερο υπαγόμενο στα κριτήρια επάγγελμα), είτε ασκείτε μόνο αυτό το επάγγελμα είτε εκτός από αυτήν την ατομική άσκηση έχετε παράλληλα και συμμετοχή σε εταιρία ελεύθερων επαγγελματιών.
Οταν όμως δεν ασκείτε ατομικά το επάγγελμα, αλλά έχετε μόνο συμμετοχή σε εταιρία ελεύθερων επαγγελματιών, που ασκεί κάποιο υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα (το πρώτο σε περίπτωση άσκησης και άλλου επαγγέλματος), γράψτε τα στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική εγκατάσταση της εταιρίας αυτής. Αν μέσα στο έτος 1994 άλλαξε η επαγγελματική εγκατάσταση όπου ασκείτε το ατομικό σας επάγγελμα ή η επαγγελματική εγκατάσταση της εταιρίας που συμμετέχετε, όταν έχει μόνο συμμετοχή σε εταιρία, τότε στις σχετικές ενδείξεις αυτού του πίνακα θα γράψετε τα στοιχεία του ακινήτου όπου ήταν η επαγγελματική εγκατάσταση κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο 1994. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κάνετε μνεία του γεγονότος αυτού στο χώρο της τέταρτης σελίδας του εντύπου με την ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένου".

Ειδικότερα:

Ενδειξη "Λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο". Γράψτε όλες τις οδούς που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση εκτός από την οδό που έχει ήδη γραφτεί στην ένδειξη "Οδός - Αριθμός".

Ενδειξη "Προσόψεις ακινήτου". Γράψτε τις οδούς επί των οποίων έχει πρόσοψη το ακίνητο.
Ενδειξη "Προσόψεις οικοπέδου". Γράψτε τις οδούς επί των οποίων έχει πρόσοψη το οικόπεδο, στο οποίο είναι κτισμένο το ακίνητο, όπου είναι η επαγγελματική εγκατάσταση.
Ενδειξη "Χρησιμοποιείτε την κατοικία σας ως επαγγελματική εγκατάσταση". Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται την κατοικία σας ως επαγγελματική εγκατάσταση για την ατομική άσκηση του επαγγέλματός σας ή ως έδρα της εταιρίας που συμμετέχετε, γράψτε τη λέξη ΝΑΙ.
Ενδειξη "Τιμή Ζώνης της επαγγελματικής εγκατάστασης". Γράψτε, προαιρετικά την τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση, όπου ασκείτε το ατομικό σας επάγγελμα ή όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, αν έχετε μόνο συμμετοχή σε εταιρία. Σε περίπτωση που δεν θα συμπληρωθεί η τιμή ζώνης από σας θα συμπληρωθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.
Ενδειξη "Επιφάνεια επαγγελματικής εγκατάστασης σε τετραγωνικά μέτρα". Γράψτε την επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης όπου ασκείτε ατομικά το επάγγελμά σας ή της εταιρίας στην οποία συμμετέχετε, εφόσον δεν ασκείτε παράλληλα και ατομικά κάποιο υπαγόμενο στα κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα. Για τη συμπλήρωση της ένδειξης αυτής διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:
- Στην έννοια της επιφάνειας της επαγγελματικής εγκατάστασης περιλαμβάνεται κάθε επιφάνεια η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες του επαγγέλματος ή συμβάλει στην εξυπηρέτηση του σκοπού τους.
Σημειώνεται ότι τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της επαγγελματικής εγκατάστασης θα είναι ακέραιος αριθμός, (χωρίς δεκαδικό). Συνεπώς, εάν τα δεκαδικά είναι μέχρι και 4 θα στρογγυλοποείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό εάν είναι από 5 και πάνω στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
- Αν το λογιστήριο βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο από την υπόλοιπη επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά στο ίδιο ακίνητο, θα προστεθεί η επιφάνεια του χώρου αυτού στην υπόλοιπη επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης.
Αντίθετα, αν το λογιστήριο βρίσκεται σε άλλο ακίνητο, θα γραφτούν τα στοιχεία του χώρου αυτού στον αμέσως επόμενο υποπίνακα 3 με την ένδειξη "Στοιχεία δεύτερης επαγγελματικής εγκατάστασης". Και στις δύο αυτές περιπτώσεις θα γίνει σχετική σημείωση του γεγονότος στον ειδικό χώρο με την ένδειξη "Σημειώσεις φορολογούμενου", στην τελευταία σελίδα του εντύπου.
- Οταν χρησιμοποιείται χώρος της κατοικίας ως επαγγελματική εγκατάσταση η επιφάνεια που πρέπει να γραφτεί στους κωδικούς 825-826 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 40 τετραγωνικά μέτρα εφόσον πρόκειται για ιατρό, οδοντίατρο και ψυχολόγο ή από 20 τετραγωνικά μέτρα εφόσον πρόκειται για δικηγόρο. Δεν τίθεται θέμα κατώτερου ορίου τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας για τον φυσιοθεραπευτή, οικονομολόγο, σύμβουλο επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη και αναλυτή - προγραμματιστή, εάν χρησιμοποιούν ως επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους. Αν δηλωθεί από το φορολογούμενο, για τα παραπάνω επαγγέλματα, ότι χρησιμοποιείται επιφάνεια από την κατοικία του περισσότερων τετραγωνικών μέτρων, δε θα μεταβληθεί ο αριθμός των τετραγωνικών αυτών μέτρων από τις ΔΟΥ.
Αντίθετα όταν δηλωθούν λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από τα παραπάνω, ότι χρησιμοποιούνται από την κατοικία του, θα διορθωθούν οίκοθεν από τη ΔΟΥ και θα αναγραφούν τα παραπάνω μέτρα επιφάνειας, κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση που έχουν συστέγαση ελεύθερων επαγγελματιών στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση η επιφάνεια που πρέπει να γραφτεί στον κωδικό 825-826 είναι αυτή που αναλογεί σε κάθε ένα από τους συστεγαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 40 τετραγωνικά μέτρα εφόσον πρόκειται για ιατρό, οδοντίατρο, κτηνίατρο και ψυχολόγο και από 20 τετραγωνικά μέτρα εφόσον πρόκειται για δικηγόρο. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους φυσιοθεραπευτές, οικονομολόγους, συμβούλους επιχειρήσεων, λογιστές ή φοροτέχνες και αναλυτές - προγραμματιστές και επομένως ο επιμερισμός των συνολικών τετραγωνικών μέτρων της επαγγελματικής εγκατάστασής τους θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των συστεγαζόμενων χωρίς να τίθεται κατώτερο όριο τετραγωνικών μέτρων. Ακόμη ο φορολογούμενος θα πρέπει να γράψει στον ειδικό χώρο με την
ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένων" στην τελευταία σελίδα του εντύπου τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα της επαγγελματικής εγκατάστασης που χρησιμοποιείται από όλους τους συστεγαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες.
- Οταν ασκείτε ατομικά το ελευθέριο επάγγελμα και παράλληλα έχετε και συμμετοχή σε εταιρία ή εταιρείες ελεύθερων επαγγελματιών που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, θα γράψετε τα τετραγωνικά μέτρα της εγκατάστασης όπου ασκείτε ατομικά το ελευθέριο επάγγελμά σας.
- Οταν συμμετέχετε μόνο σε μια εταιρία ελεύθερων επαγγελματιών υπαγόμενη στα αντικειμενικά κριτήρια χωρίς να ασκείτε παράλληλα και ατομικά ελευθέριο επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, θα γράψετε τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της εγκατάστασης της εταιρίας.
- Οταν συμμετέχετε σε περισσότερες από μία εταιρείες ελεύθερων επαγγελματιών υπαγόμενων στα αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς να ασκείτε παράλληλα και ατομικό ελευθέριο επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, θα γράψετε τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της εγκατάστασης της εταιρίας στην οποία συμμετέχετε με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής π.χ. συμμετοχή με ποσοστό 60% στην Α εταιρία που έχει επιφάνεια εγκατάστασης 30 τετραγωνικά μέτρα και συμμετοχή με ποσοστό 40% στη Β εταιρία που έχει επιφάνεια εγκατάστασης 60 τετραγωνικά μέτρα.
Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 825-826 θα γράψετε τα 30 τετραγωνικά μέτρα.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, που όπως αναφέρεται και παρακάτω, θα πρέπει να συμπληρωθούν περισσότερα από ένα έντυπα Ε11, ένα για κάθε εταιρία που συμμετέχετε, στην παραπάνω ένδειξη, θα γράφονται τα τετραγωνικά μέτρα της εταιρίας στην οποία συμμετέχετε με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές στις σημειώσεις φορολογουμένου της τελευταίας σελίδας του εντύπου Ε11 θα πρέπει να γράφονται τα πραγματικά τ.μ. της επαγγελματικής εγκατάστασης κάθε εταιρίας.
Το ίδιο βέβαια και για όλα τα άλλα στοιχεία των ενδείξεων 2 και 3 του πίνακα 2, τα οποία προσδιορίζουν την μισθωτική αξία.
Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχετε μόνο συμμετοχή σε εταιρία ή εταιρείες τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της εταιρίας που θα γράψετε δεν μπορεί να είναι μικρότερα των 40 τετραγωνικών μέτρων αν η εταιρία αυτή ασκεί το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, ψυχολόγου και των 20 τετραγωνικών μέτρων αν ασκεί κάποιο από τα λοιπά υπαγόμενα στα κριτήρια ελευθέρια επαγγέλματα.

Ενδειξη "Αριθμός συστεγαζόμενων ελεύθερων επαγγελματιών ή εταιρειών ελεύθερων επαγγελματιών". Γράψτε τον αριθμό των ελεύθερων επαγγελματιών, που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια και οι οποίοι συστεγάζονται στην επαγγελματική αυτή εγκατάσταση, που ασκείτε το επάγγελμα σας συνυπολογίζοντας και τον εαυτό σας.

Υποπίνακας 3 "Στοιχεία δεύτερης επαγγελματικής εγκατάστασης". Στις ενδείξεις του υποπίνακα αυτού γράφονται τα στοιχεία της, τυχόν, δεύτερης επαγγελματικής εγκατάστασης που χρησιμοποιείτε για την ατομική άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός σας ή που χρησιμοποιεί η εταιρία στην οποία συμμετέχετε, αν έχετε μόνο συμμετοχή σε εταιρία.
Για παράδειγμα, ιατρός έχει ιατρείο στην Αθήνα και επίσης, παράλληλα διατηρεί ιατρείο (δεύτερη εγκατάσταση) και στην Ελευσίνα.
Στην περίπτωση αυτή θα γράψει στον υποπίνακα αυτόν τα στοιχεία του ιατρείου του στην Ελευσίνα. Ο υποπίνακας αυτός συμπληρώνεται κατ' ανάλογο τρόπο με όσα αναφέρθηκαν για τις ενδείξεις της πρώτης επαγγελματικής εγκατάτασης (υποπίνακας 2), με τις εξής επιπλέον πρόσθετες ενδείξεις:

Ενδειξη "Μήνες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης μέσα στο 1994, αν είναι λιγότεροι από 12". Οταν η δεύτερη επαγγελματική εγκατάσταση λειτούργησε μέσα στο έτος 1994, λιγότερο από 12 μήνες, στους κωδικούς 835-836, γράψτε αυτούς τους μήνες λειτουργίας. Αν στο παραπάνω παράδειγμα, το ιατρείο στην Ελευσίνα λειτούργησε από 20 Αυγούστου 1994 και μετά θα γράψετε στις ενδείξεις αυτές τον αριθμό 4, όσοι και οι μήνες λειτουργίας του. Σημειώνεται ότι χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ολόκληρος μήνας.

Ενδειξη "Μισθωτική αξία λοιπών επαγγελματικών εγκαταστάσεων". Αν χρησιμοποιείται και τρίτη ή τέταρτη κτλ. επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τότε στους κωδικούς 837-838 γράψτε το άθροισμα της μισθωτικής αξίας της τρίτης, τέταρτης κτλ. επαγγελματικής εγκατάστασης, την οποία θα υπολογίσετε μόνοι σας.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυνάψετε χειρόγραφη κατάσταση με τα στοιχεία κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης.

Ενδειξη "Συνολικά πραγματικά έτη ατομικής ή εταιρικής άσκησης του επαγγέλματος (πλην δικηγόρου και καλλιτέχνη ή τραγουδιστή". Στην ένδειξη αυτή, αν δεν είσαστε δικηγόρος, καλλιτέχνης ή τραγουδιστής κέντρου διασκέδασης, γράψτε τα έτη που πραγματικά ασκήσατε το επάγγελμά σας. Για τη συμπλήρωση της ένδειξης
αυτής παρέχονται και οι ακόλουθες διευκρινίσεις.
α) Αν ασκείτε ατομικά το επάγγελμά σας, γράψτε τα έτη αυτά της ατομικής άσκησης π.χ. ιατρός, που υπέβαλε δήλωση έναρξης επαγγέλματος το 1989, θα γράψει στον κωδικό 839-840 τον αριθμό 6.
β) Αν ασκείτε το επάγγελμά σας ατομικά, αλλά παράλληλα συμμετέχετε και σε εταιρία ελεύθερων επαγγελματιών υπαγόμενη στα αντικειμενικά κριτήρια τότε:
αα) Αν το επάγγελμα που ασκείτε ατομικά είναι ίδιο ή συναφές με το επάγγελμα που ασκεί η εταιρία, γράψτε τα έτη άσκησης λαμβάνοντας υπόψη το προγενέστερο πρώτο έτος άσκησης του επαγγέλματος.

Παράδειγμα: Φυσιοθεραπευτής ασκεί ατομικά το επάγγελμά του από το έτος 1989, ενώ συμμετέχει και σε εταιρία με το ίδιο αντικείμενο από το έτος 1985. Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 839-840 θα γράψει τον αριθμό 10, γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη ως πρώτο έτος άσκησης το έτος 1985. Ανάλογα εφαρμόζονται και όταν συμμετέχει σε περισσότερες από μια εταιρείες. Επίσης επαναλαμβάνεται ότι τα επαγγέλματα που θεωρούνται συναφή είναι: οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής ή φοροτέχνης και αναλυτής - προγραμματιστής.
Τέλος, σημειώνεται ότι όταν έχουν περάσει πάνω από 10 έτη από τη λήψη του πτυχίου και ο φορολογούμενος είναι νέος ελεύθερος επαγγελματίας (ακόμη και εάν έκανε έναρξη μέσα στο 1994) τότε θα συμπληρώσει ανάλογα τους κωδικούς 839-840 αφού σ' αυτή την περίπτωση υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια.
ββ) Αν το επάγγελμα που ασκείτε ατομικά δεν είναι το ίδιο ή συναφές με το επάγγελμα που ασκεί η εταιρία, γράψτε τα έτη άσκησης του ατομικού σας επαγγέλματος.

Παράδειγμα: Λογιστής ασκεί ατομικά το επάγγελμα του από το έτος 1988 και συμμετέχει από το 1985, ως ετερόρρυθμος εταίρος σε εταιρία με αντικείμενο εργασιών παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπευτού.
Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 839-840 θα αναγράψει τον αριθμό 7.
Οταν μεταξύ του έτους της πρώτης άσκησης του επαγγέλματος όπως αναλύθηκε παραπάνω και του έτους 1994, έχει μεσολαβήσει αποδεδειγμένως πραγματική διακοπή του επαγγέλματος και επανέναρξη αυτού μεταγενέστερα, τα έτη αυτά της διακοπής αφαιρούνται από τον συνολικό αριθμό των ετών που υπολογίσατε, δηλαδή δεν προσμετρώνται.

Παράδειγμα: Φορολογούμενος συμμετείχε από το έτος 1985 σε εταιρία λογιστών μέχρι και το έτος 1988, οπότε και απεχώρησε. Στη συνέχεια το έτος 1992, άρχισε να ασκεί ατομικά το επάγγελμα του λογιστή. Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 839-840 θα αναγράψει τον αριθμό 7, δηλαδή 10 έτη από το 1985 μείον τα 3 έτη που είχε διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος.

Ενδειξη "Εργάσθηκε ως μισθωτός κτλ., πάνω από 10 έτη πριν την έναρξη του επαγγέλματος" (πλην δικηγόρου και καλλιτέχνη - τραγουδιστή). Στην ένδειξη αυτή γράψτε τη λέξη ΝΑΙ αν πριν από την έναρξη του επαγγέλματός σας είχατε εργασθεί ως μισθωτός ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας, πάνω από 10 έτη αλλά μόνο σε επάγγελμα όμοιο ή συναφές με το επάγγελμα που ασκήσατε το έτος 1994 ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Για παράδειγμα φορολογούμενος από το 1968 μέχρι το έτος 1978 (11 έτη) εργάσθηκε ως μισθωτός σε λογιστήριο και από το έτος 1979 μέχρι και το έτος 1994 (16 έτη) ασκεί το ελευθέριο επάγγελμα του λογιστή. Ο φορολογούμενος αυτός θα γράψει τη λέξη ΝΑΙ.
Επίσης, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακεκομένης χρονικά απασχόλησης ως μισθωτού ή με άλλη σχέση εργασίας λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του χρόνου απασχόλησης ως μισθωτού ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας ανεξάρτητα του προσώπου του εργοδότη.
Για τους ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, ψυχολόγους και φυσιοθεραπευτές, λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη υπηρεσία τους ως μισθωτοί ή με άλλη σχέση εργασίας μόνο στα δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και συναφείς υπηρεσίες όπως π.χ. κτηνίατροι σε υγειονομικές Υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994 (επομένως εκτός από τους καλλιτέχνες ή τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης και δικηγόρους), δηλαδή για όσους παρείχαν οικονομολογικές, λογιστικές, φορολογικές, καθώς και υπηρεσίες αναλυτή-προγραμματιστή λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
Διευκρινίζεται ότι για τον ασκούντα το ελευθέριο επάγγελμα του συμβούλου επιχειρήσεων λογίζεται η σε ευρεία έννοια παροχή, ως μισθωτού ή με άλλη σχέση εργασίας, υπηρεσιών οικονομολογικού, λογιστικού, φορολογικού χαρακτήρα ή υπηρεσιών αναλυτή - προγραμματιστή.

Ενδειξη 6 "Στοιχεία μόνο για ατομική ή αποκλειστικά εταιρική άσκηση δικηγόρου".
Οι κωδικοί 843-860 της ένδειξης αυτής συμπληρώνονται μόνο από δικηγόρους με τα ζητούμενα στοιχεία της ατομικής ή της εταιρικής άσκησης του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση.
Σημειώνεται ότι στην αναλυτική κατάσταση των γραμματίων προείσπραξης, της οποίας η συνυποβολή προβλέπεται από την 1007139/102/Α0012/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η ένδειξη "είδος της παράστασης και σε τι δικαστήριο αναφέρεται" είναι ενιαία και σε αυτήν πρέπει να γράφεται το δικαστήριο που αφορά το γραμμάτιο προείσπραξης δηλαδή εάν πρόκειται για τριμελές ή πενταμελές εφετείο, για εφετείο κακουργημάτων, κακουργοδικεία ή ανώτατα δικαστήρια κ.λπ.
Παρατίθεται υπόδειγμα σχετικής κατάστασης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

1. 10230/4.2.1994 ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
2. 11560/6.5.1994 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
3. 6340/7.6.1994 ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4. 7340/10.6.1994 Σ.τ.Ε. για λογαριασμό Τράπεζας κτλ.

Στην περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αναγραφή (ανεύρεση) των στοιχείων των γραμματίων (αριθμός και ημερομηνία αυτών), ειδικά για το οικονομικό έτος 1995, παρέχεται η ευχέρεια αντί αυτών των στοιχείων να γραφτεί ο συνολικός αριθμός των γραμματίων (παραστάσεων) ανά δικαστήριο κτλ. Για παράδειγμα:

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

1. 17 ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
2. 22 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
3. 14 ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4. 3 Σ.τ.Ε. για λογαριασμο Τράπεζας κτλ.

Στο τέλος της κατάστασης αυτής θα αναγράφονται συγκεντρωτικά πόσα είναι τα γραμμάτια προείσπραξης (πλην των εξαιρουμένων) άνω των 30 και πόσα είναι κάτω των 30, πόσα από αυτά είναι σε τριμελή ή πενταμελή Εφετεία κτλ. σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στους κωδικούς 843-854 του εντύπου Ε11 "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ".
Τέλος, όσον αφορά τους κωδικούς 855-856 διευκρινίζεται ότι θα γραφτεί ο αριθμός των ομοδίκων για εργολαβικά συμβόλαια που υπογράφτηκαν από 11 Μαϊου 1994 και μετά και τα οποία δεν κατατέθηκαν στην ΔΟΥ.

Ενδειξη "Είσθε καθηγητής πανεπιστημίου ή λέκτορας (γράψετε αναλόγως)". Γράψτε μέσα στο παραλληλόγραμμο αν είσθε ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ή ΛΕΚΤΟΡΑΣ εφόσον συντρέχει περίπτωση, αλλιώς το παραλληλόγραμμο μένει κενό.

Ενδειξη 7 "Στοιχεία μόνο για ατομική ή αποκλειστικά εταιρική άσκηση του ιατρού". Οι ενδείξεις των κωδικών 863-866, καθώς και το παραλληλόγραμμο της περίπτωσης γ' της ένδειξης αυτής, συμπληρώνονται κατά περίπτωση μόνο από ιατρούς με τα ζητούμενα στοιχεία της ατομικής ή της εταιρικής άσκησης του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση.
Διευκρινίζεται όμως ότι και οι οδοντίατροι, ορθοδοντικοί, γναθοχειρούργοι που κατέχουν τον τίτλον του πανεπιστημιακού καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας ή του λέκτορα θα συμπληρώσουν ανάλογα το σχετικό παραλληλόγραμμο.

Ενδειξη 8 "Στοιχεία μόνο για ατομική ή αποκλειστικά εταιρική άσκηση του επαγγέλματος του οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλυτή - προγραμματιστή". Γράψτε μέσα στο παραληλόγραμμο αν έχετε ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ή ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ εφόσον συντρέχει περίπτωση, αλλιώς το παραλληλόγραμμο μένει κενό.

Ενδειξη 9 "Στοιχεία μόνο για καλλιτέχνη ή τραγουδιστή κέντρου διασκέδασης". Για τη συμπλήρωση αυτής της ένδειξης σημειώνεται μόνο ότι στο παραλληλόγραμμο της β' περίπτωσης θα γραφτεί το άθροισμα των δίσκων που κυκλοφόρησαν μέσα στα έτη 1993 και 1994. Αν βέβαια τα έτη αυτά δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι, θα γραφτεί η λέξη
ΜΗΔΕΝ. Για παράδειγμα αν ο υπόχρεος έχει κυκλοφορήσει δίσκο το έτος 1974, ενώ μέσα στα έτη 1993 και 1994 δεν κυκλοφόρησε δίσκο, πριν τον κωδικό 871 θα γράψει τη λέξη ΝΑΙ, ενώ στο παραλληλόγραμμο της επόμενης ένδειξης τη λέξη ΜΗΔΕΝ.

Ενδειξη 10 "Γράψτε το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον ασκήσατε (ατομικά ή εταιρικά) το επάγγελμα κτλ.". Γράψτε το καθαρό εισόδημά σας από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις κτλ.) φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, που αποκτήσατε μέσα στο 1994, εφόσον ασκήσατε το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου ή ψυχολόγου. Επίσης, γράψτε το καθαρό εισόδημά σας από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον ασκήσατε το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλυτή - προγραμματιστή και έχετε την επαγγελματική εγκατάστασή σας εκτός της κατοικίας σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συμπληρώνεται η ένδειξη αυτή.
Η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται εφόσον συντρέχει περίπτωση, είτε το έντυπο αυτό υποβάλλεται για την ατομική άσκηση επαγγέλματος, είτε για ατομική άσκηση με παράλληλη συμμετοχή σε εταιρία, είτε αποκλειστικά μόνο για συμμετοχή σε εταιρία.

Ενδειξη 11 "Είσθε ιατρός, οδοντίατρος, ψυχολόγος, κτηνίατρος, φυσιοθεραπευτής, που απέκτησε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κτλ.". Γράψτε τη λέξη ΝΑΙ εφόσον μέσα στο 1994 αποκτήσατε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις κτλ.) φορολογούμενο και απαλασσόμενο, κατοικήσατε σε παραμεθόριο περιοχή και
ασκήσατε (ατομικά ή εταιρικά) το επάγγελμά σας, σε παραμεθόρια περιοχή. Σαν παραμεθόριες θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από την μεθοριακή γραμμή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας.

Ενδειξη 12 "Γράψτε το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες εφόσον ασκείτε το επάγγελμα του δικηγόρου κτλ.". Η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται μόνο από δικηγόρους οι οποίοι εκτός από το ότι ασκούν το ελευθέριο επάγγελμά τους (Ζ' κατηγορίας εισόδημα) παράλληλα έχουν αποκτήσει και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' κατηγορία), δηλαδή από πάγια αντιμισθία, μισθούς ή συντάξεις και με την επιπλέον προϋπόθεση ότι το έτος 1994 έχουν πραγματοποιήσει μέχρι και 4 παραστάσεις σε εφετεία κακουργημάτων, κακουργοδικεία και ανώτατα δικαστήρια
συνολικά. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές δεν συμπληρώνεται η ένδειξη αυτή.

Ενδειξη 13 "Μήνες άσκησης του επαγγέλματος μέσα στο 1994 κτλ.". Η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει μέσα στο 1994 έναρξη ή διακοπή του επαγγέλματος για το οποίο συμπληρώνεται ο πίνακας 2 του εντύπου αυτού. Κατά συνέπεια σε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης του επαγγέλματος αυτού μέσα στο 1994 θα πρέπει να συμπληρωθεί η ένδειξη αυτή, μόνο βέβαια εφόσον πρόκειται για πραγματική διακοπή με όλες τις προκύπτουσες συνέπειες π.χ. διακοπή μισθωτικής σχέσης της επαγγελματικής εγκατάστασης, διακοπή συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία αν πρόκειται για ιατρό κτλ.

Ενδειξη 14 "Καθαρό εισόδημα από το ατομικό επάγγελμα με βάση τα βιβλία και στοιχεία". Στην ένδειξη αυτή θα γράψετε το καθαρό σας εισόδημα από το ελευθέριο επάγγελμα για το οποίο συμπληρώσατε τον πίνακα 2 του εντύπου και όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία. Αν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία προκύπτει ζημιά, για το επάγγελμα αυτό η ένδειξη αυτή δεν θα συμπληρωθεί.

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 3.

Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού συμπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι ενδείξεις του πίνακα 2, αλλά με τα στοιχεία που αφορούν το τυχόν, δεύτερο ελευθέριο επάγγελμα που ασκείτε. Δηλαδή, ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται όταν:
- Ασκείτε ατομικά και δεύτερο επάγγελμα, μη συναφές, με το πρώτο και το οποίο ασκείτε είτε στην ίδια εγκατάσταση με το πρώτο είτε σε διαφορετική. Επίσης και στην περίπτωση που ασκείτε ατομικά και δεύτερο επάγγελμα, με τις ίδιες όπως παραπάνω προϋποθέσεις και παράλληλα έχετε συμμετοχή σε εταιρία με δραστηριότητα που υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια.
-Οταν δεν ασκείτε ατομικά ελευθέριο επάγγελμα, αλλά έχετε μόνο συμμετοχή σε εταιρία ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία εταιρία ασκεί και δεύτερο υπαγόμενο στα κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα, μη συναφές με το πρώτο, είτε στην ίδια εγκατάσταση με το πρώτο είτε σε διαφορετική.

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4.

Ο πίνακας αυτός υποδιαιρείται σε δύο υποπίνακες. Ο δεύτερος υποπίνακας συμπληρώνεται από την ΔΟΥ και συνεπώς ο τρόπος συμπλήρωσής του δεν ενδιαφέρει τον υπόχρεο φορολογούμενο.

ΠΡΩΤΟΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ. Ο υποπίνακας αυτός, του εντύπου που θα υποβληθεί από το φορολογούμενο στη ΔΟΥ, συμπληρώνεται από τον υπόχρεο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Οταν έχει ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (οπότε έχει συμπληρώσει τον πίνακα 2 και ενδεχομένως τον πίνακα 3) και παράλληλα έχει και συμμετοχή σε εταιρία ή εταιρείες ελεύθερων επαγγελματιών με επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται οι ενδείξεις αυτού του υποπίνακα, για όλες τις εταιρείες που συμμετέχει ο υπόχρεος, στο μοναδικό έντυπο Ε11 που υποβάλλεται.
- Οταν δεν ασκεί ατομικά ελευθέριο επάγγελμα, αλλά έχει αποκλειστικά και μόνο συμμετοχή σε μία εταιρία ελεύθερων επαγγελματιών με επάγγελμα που υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή ο υποπίνακας συμπληρώνεται μόνο με τα στοιχεία της εταιρίας που συμμετέχει ο υπόχρεος. Αν συμμετέχει σε
περισσότερες από μια εταιρείες π.χ. δύο εταιρείες, πρέπει να συνυποβάλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δύο έντυπα Ε11, ένα για κάθε μία εταιρίας και στο κάθε έντυπο Ε11 θα συμπληρώσει τα στοιχεία που αφορούν μόνο για την εταιρία για την οποία υποβλήθηκε αυτό το έντυπο, με εξαίρεση τα στοιχεία της επαγγελματικής εγκατάστασης που είναι κοινά για όλες τις εταιρείες και τα οποία είναι αυτά της εταιρίας που συμμετέχει με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.

Στις περιπτώσεις αυτές οι κωδικοί 885-892 συμπληρώνονται ως εξής:

Κωδικοί 885-886. Γράφτε το καθαρό εισόδημα που σας αναλογεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής από τη δραστηριότητα της εταιρίας που αφορά μόνο ελευθέριο επάγγελμα που αποκτήσατε το έτος 1994 από εταιρία στην οποία συμμετείχατε και από την οποία δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή.

Κωδικοί 887-888. Γράφτε το καθαρό εισόδημα που σας αναλογεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής από τη δραστηριότητα της εταιρίας που αφορά μόνο ελευθέριο επάγγελμα που αποκτήσατε το έτος 1994 από εταιρία (πρώτη) από την οποία δεν δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή.

Κωδικοί 889-890 και 891-892. Οι κωδικοί αυτοί αριθμοί συμπληρώνονται όπως και οι ανωτέρω κωδικοί 887-888.
Δηλαδή, αν είχατε συμμετοχή μόνο σε μια εταιρία από την οποία δεν δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή, θα συμπληρώσετε τους κωδικούς 887-888. Αν είχατε συμμετοχή σε δύο εταιρίες από τις οποίες δεν δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή, θα συμπληρώσετε τους κωδικούς 887-888 και 889-890. Αν συμμετείχατε σε δύο εταιρίες από τις οποίες από τη μία δικαιούσθε επιχειρηματικής αμοιβής, θα συμπληρώσετε τους κωδικούς 885-886 για την εταιρία από την οποία δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή και τους κωδικούς 887-888 για την άλλη εταιρία.

Σημειώνεται ότι στους παραπάνω κωδικούς θα γράψετε το ποσό του εισοδήματος που σας αναλογεί, με βάση το ποσοστό συμμετοχής σας στο καθαρό εισόδημα της εταιρίας από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος της (Ζ' κατηγορίας), χωρίς κανέναν άλλον υπολογισμό. Για παράδειγμα, αν εκτός από την ατομική άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος συμμετέχετε και στην ΟΕ "Χ" η οποία ασκεί ελευθέριο επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια με ποσοστό συμμετοχής 40%, από την οποία δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή και η οποία έχει καθαρό εισόδημα π.χ. 4.000.000 δρχ., τότε στον κωδικό 885-886 θα γράψετε το ποσό του 1.600.000 δρχ. (4.000.000 Χ 40%). Αν υποτεθεί ότι από την εταιρία αυτή δεν δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή θα γράψετε πάλι το ποσό του 1.600.000 δρχ. αλλά στον κωδικό 887-888. Αν υποτεθεί ότι συμμετέχετε: α) στην Ο.Ε. "Χ" με ποσοστό συμμετοχής 40%, από την οποία δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή και η οποία έχει καθαρό εισόδημα π.χ. 4.000.000 δρχ. και β) στην Ο.Ε. "Ψ" με ποσοστό συμμετοχής 50% από την οποία δεν δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή και η οποία έχει καθαρό εισόδημα π.χ. 2.500.000 δρχ. τότε θα γράψετε στον κωδικό 885-886 1.600.000 δρχ. (4.000.000 Χ 40%) και στον κωδικό 887-888 1.250.000 δρχ. (2.500.000 Χ 50%).
Σε άλλο παράδειγμα, αν υποτεθεί ότι δεν ασκείται ατομικά ελευθέριο επάγγελμα, αλλά συμμετέχετε μόνο σε μία εταιρία που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια την ΟΕ "Χ" με ποσοστό συμμετοχής 40%, από την οποία δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή και η οποία έχει κέρδος π.χ. 4.000.000 δρχ. τότε θα συνυποβάλετε ένα μόνο έντυπο Ε11 για την συμμετοχή σας στην εταιρία αυτή και στους κωδικούς 885-886 θα γράψετε το ποσό του 1.600.000 δρχ. (4.000.000 Χ 40%). Αν περαιτέρω υποτεθεί ότι έχετε και μια δεύτερη συμμετοχή έστω στην Ο.Ε. "Ψ" που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, με ποσοστό συμμετοχής 60%, από την οποία δεν δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή και η οποία έχει κέρδος π.χ. 3.000.000 δρχ. τότε για αυτήν την δεύτερη συμμετοχή σας θα υποβάλλετε δεύτερο έντυπο Ε11 στον κωδικό
887-888 του οποίου θα γράψετε το ποσό του 1.800.000 (3.000.000 Χ 60%) ενώ ο κωδικός 885-886 θα μείνει κενός. Είναι αυτονόητο βέβαια ότι στα έντυπα αυτά θα έχουν συμπληρωθεί και οι υπόλοιπες ανάλογες ενδείξεις των άλλων πινάκων κατά περίπτωση.

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 5.

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο όταν ασκείται, εκτός από υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα (ατομικά ή εταιρικά) και άλλο ελευθέριο επάγγελμα μη υπαγόμενο π.χ. λογιστής και εμπειρογνώμονας που ως γνωστόν το επάγγελμα του εμπειρογνώμονα δεν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή στους κωδικούς 991-992 θα γράψετε το καθαρό εισόδημα (κέρδος) που προκύπτει με βάση τα βιβλία και στοιχεία από την άσκηση του επαγγέλματος του εμπειρογνώμονα, ενώ στους κωδικούς 993-994 θα γράψετε τη
ζημιά που τυχόν προέκυψε από την άσκηση αυτού του επαγγέλματος με βάση τα βιβλία και στοιχεία.
Σημειώνετε ότι στον κωδικό αυτόν δεν θα γράψετε τυχόν αμοιβές που κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 περιλαμβάνονται στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα π.χ. πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές, συγγραφικά δικαιώματα, συμμετοχή σε επιτροπές, διατροφή κ.τ.λ.,
καθώς και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 (Ενδείξεις 2, 3, 4 του πίνακα 10 του εντύπου Ε1).

Ενδειξη "Απαλλάσεσθε γενικά από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων (τυφλοί, ανάπηροι κ.τ.λ.) με βάση την παράγραφο 13 του άρθρου 51 κ.τ.λ.". Η ένδειξη αυτή δεν θα συμπληρώνεται.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε11
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο (σελ. 45 ερμηνευτικής εγκυκλίου 1122241/2246/Α0012/).

Φορολογούμενος ασκεί το ελευθέριο επάγγελμα του ιατρού με ειδικότητα χειρούργου επί 19 έτη και το έτος 1994 άσκησε αυτή την ειδικότητα σε νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ έχει και τον τίτλο του καθηγητή Πανεπιστημίου. Ως επαγγελματική του εγκατάσταση (ιατρείο του) χρησιμοποιεί χώρο 30 τ.μ. της κατοικίας του. Η κατοικία του βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 10 στην Αθήνα. Οι λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, όπου βρίσκεται η κατοικία του είναι, έστω: Πλουτάρχου - Μαρασλή - Υψηλάντου, ενώ τόσο το ακίνητο (κτίριο) όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, όσο και το οικόπεδο όπου είναι κτισμένο το ακίνητο, έχουν πρόσοψη επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ. Η τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται η οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 10
είναι 180.000 το τετραγωνικό μέτρο.
Τηρείται βιβλίο εσόδων - εξόδων (Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) από το οποίο προκύπτουν για τη χρήση 1994 καθαρά κέρδη 4.300.000 δρχ., τα οποία και δηλώθηκαν με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1995.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο (σελ. 46 ερμηνευτικής εγκυκλίου 1122241/2246/Α0012/).

Φορολογούμενος ασκεί το ελευθέριο επάγγελμα του δικηγόρου επί 15 έτη και κατέχει τον τίτλο του λέκτορα. Κατά το έτος 1994 πραγματοποίησε συνολικά 65 παραστάσεις από τις οποίες 20 σε πταισματοδικεία, 30 σε πρωτοδικεία, 3 σε τριμελή εφετεία από τις οποίες 2 για ιδιώτες και μία για λογαριασμό Τράπεζας από την οποία εισέπραξε κατ' αποκοπή 100.000 δρχ., 1 σε πενταμελές εφετείο για ιδιώτη, 1 σε κακουργοδικείο για ιδιώτη και 10 παραστάσεις σε μεταβιβάσεις ακινήτων. Επίσης, εισέπραξε και μέρισμα από το δικηγορικό σύλλογο 50.000 δρχ.
Μισθώνει επαγγελματική εγκατάσταση επιφάνειας 35 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία και συστεγάζεται με άλλον δικηγόρο.
Η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται στην οδό Σόλωνος 50 Αθήνα. Οι λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, όπου βρίσκεται η επαγγελματική του εγκατάσταση είναι, έστω: Ομήρου - Σκουφά - Δημοκρίτου, ενώ τόσο το ακίνητο (κτίριο) όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, όσο και το οικόπεδο όπου είναι κτισμένο το ακίνητο, έχουν πρόσοψη επί της οδού Σόλωνος. Η τιμή ζώνης της περιοχής που βρίσκεται η οδός Σόλωνος αριθ. 50 είναι 180.000 δρχ. το τετραγωνικό μέτρο.
Τηρείται βιβλίο εσόδων - εξόδων (Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) από το οποίο προκύπτουν για τη χρήση 1994 καθαρά κέρδη 2.400.000 δρχ. τα οποία και δηλώθηκαν με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1995.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο (σελ. 47 ερμηνευτικής εγκυκλίου 1122241/2246/Α0012/).

Η φορολογουμένη Γεωργίου Ελένη, σύζυγος Χρήστου Γεωργίου του Ευαγγέλου ασκεί το ελευθέριο επάγγελμα του λογιστή από το έτος 1988 και είναι πτυχιούχος των Τ.Ε.Ι. Η επαγγελματική της εγκατάσταση είναι ενοικιαζόμενο γραφείο επιφάνειας 36 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία συστεγάζεται με άλλον επαγγελματία. Η επαγγελματική αυτή εγκατάσταση βρίσκεται στην οδό Ρόζου αριθμ. 52 - Αγχίαλος στο νομό Μαγνησίας σε περιοχή που δεν είναι ενταγμένη στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Οι λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, όπου βρίσκεται η επαγγελματική της εγκατάσταση είναι, έστω: Καρτάλη - Θησέως - Καλαβρύτων, ενώ τόσο το ακίνητο (κτίριο) όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, όσο και το οικόπεδο που είναι κτισμένο το ακίνητο, έχουν πρόσοψη επί της οδού Ρόζου.
Η κατώτερη τιμή της πόλης του Βόλου, πρωτεύουσας του νομού Μαγνησίας είναι 53.000 δρχ. το τετραγωνικό μέτρο.
Τηρείται βιβλίο εσόδων - εξόδων (Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) από το οποίο προκύπτουν για τη χρήση 1994 καθαρά κέρδη 1.800.000 δρχ., τα οποία και δηλώθηκαν με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1995.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο (σελ. 54 ερμηνευτικής εγκυκλίου 1122241/2246/Α0012/).

Ελεύθερος επαγγελματίας με την υποβολή της δήλωσης οικον. έτους 1995 (διαχείριση 1.1.-31.12.94) δηλώνει από την άσκηση ατομικά του ελευθέριου επαγγέλματος του συμβούλου επιχειρήσεων, το οποίο ασκεί από το έτος 1990, καθαρό εισόδημα 1.500.000 δρχ.
Ασκεί το επάγγελμά του αυτό σε μισθούμενο γραφείο επιφάνειας 30 τετραγωνικών μέτρων το οποίο βρίσκεται στην οδό Αλεξίου αριθμ. 32 στον Αγιο Δημήτριο Αττικής.
Οι λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, όπου βρίσκεται η επαγγελματική του εγκατάσταση είναι, έστω: Δάφνης - Ελπίδος - Λουτρακίου, ενώ τόσο το ακίνητο (κτίριο) όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, όσο και το οικόπεδο όπου είναι κτισμένο το ακίνητο, έχουν πρόσοψη επί της οδού Αλεξίου.
Η τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται η οδός Αλεξίου αριθ. 32 είναι 120.000 δρχ. το τετραγωνικό μέτρο.
Επίσης, συμμετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος από το έτος 1985 με ποσοστό 20% σε ομόρρυθμη εταιρία με το ίδιο αντικείμενο εργασιών, από την οποία δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή και η οποία έχει καθαρό συνολικό εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματος 3.000.000 δρχ.
Ο υπόψη φορολογούμενος απέκτησε πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα το έτος 1984.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο (σελ. 55 ερμηνευτικής εγκυκλίου 1122241/2246/Α0012/).

Στην ΟΕ Χ. Γεωργίου και Σία με αντικείμενο εργασιών σύμβουλοι επιχειρήσεων συμμετέχουν από το έτος 1990 ο Χρήστος Γεωργίου του Ευαγγέλου και ο Αθανάσιος Θεοδώρου του Χρήστου, με ποσοστό συμμετοχής 50% ο καθένας. Από τους εταίρους αυτούς μόνο ο πρώτος δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρία αυτή γιατί ο δεύτερος έλαβε επιχειρηματική αμοιβή ποσού 600.000 δρχ. από την εμπορική ομόρρυθμη εταιρία "Β".
Η ΟΕ Χ. Γεωργίου και Σία απέκτησε συνολικό καθαρό εισόδημα 2.500.000 δρχ., από το οποίο από ελευθέρια επαγγέλματα 2.000.000 δρχ. και από ακίνητα (Α' Κατηγορία) 500.000 δρχ.
Ο Χρήστος Γεωργίου ασκεί ατομικά το επάγγελμα του λογιστή από το έτος 1985 με επαγγελματική εγκατάσταση επιφανείας 60 τ.μ. στην οδό Αρτάκης 20 στην Ηλιούπολη.
Οι λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, όπου βρίσκεται η επαγγελματική του εγκατάσταση είναι: Κανάρη - Πλουτάρχου - Σητείας, ενώ τόσο το ακίνητο (κτίριο) όπου βρίσκεται η εγκατάσταση όσο και το οικόπεδο όπου είναι κτισμένο το ακίνητο έχουν πρόσοψη επί της οδού Αρτάκης.
Η τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται η οδός Αρτάκης είναι 140.000 δρχ., ενώ δηλώνει από την ατομική αυτή άσκηση του επαγγέλματος καθαρά κέρδη 1.800.000 δρχ.
Ο Αθανάσιος Θεοδώρου ασκεί ατομικά το επάγγελμα του λογιστή από το έτος 1982 με επαγγελματική εγκατάσταση επιφάνειας 40 τ.μ. στην οδό Εθνομαρτύρων 20 στο Βύρωνα. Οι λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο είναι: Ελπίδος - Αράξου - Πεντέλης, ενώ τόσο το ακίνητο (κτίριο) όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, όσο και το οικόπεδο όπου είναι κτισμένο το ακίνητο, έχουν πρόσοψη επί της οδού Εθνομαρτύρων.
Η τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται η οδός Εθνομαρτύρων είναι 120.000 δρχ. το τ.μ., ενώ δηλώνει από την ατομική αυτή άσκηση του επαγγέλματος καθαρά κέρδη 2.100.000 δρχ.
Τέλος, και οι δύο παραπάνω εταίροι έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6ο (σελ. 58 ερμηνευτικής εγκυκλίου 1122241/2246/Α0012/).

Ο φορολογούμενος Γεωργίου Χρήστος του Ευαγγέλου πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ συμμετέχει:

α) Με ποσοστό 40%, ως ομόρρυθμος εταίρος, δικαιούμενος επιχειρηματικής αμοιβής, στην Ο.Ε. "Χ. Γεωργίου και Σία" η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την παροχή λογιστικών υπηρεσιών. Στην εταιρία αυτή συμμετέχει (έναρξη εργασιών της) από το έτος 1989, ενώ ο φορολογούμενος αυτός από το έτος 1984 ασκούσε ατομικά το
ελευθέριο επάγγελμα του λογιστή έως και το έτος 1989 οπότε και διέκοψε.
Η εταιρία αυτή έχει μισθούμενη επαγγελματική εγκατάσταση επιφανείας 50 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Δάφνης 30 στον Αγ. Δημήτριο Αττικής. Οι λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση της εταιρίας αυτής είναι: Αγ. Δημητρίου - Ξάνθου - Βάλτου, ενώ τόσο το ακίνητο (κτίριο) όπου ευρίσκεται η εγκατάσταση της εταιρίας, όσο και το οικόπεδο όπου είναι κτισμένο το ακίνητο, έχουν πρόσοψη επί της οδού Δάφνης. Η τιμή ζώνης της περιοχής είναι 150.000 δρχ. το τ.μ. Το καθαρό συνολικό
εισόδημα της εταιρίας από την άσκηση του επαγγέλματος είναι 2.000.000 δρχ.

β) Με ποσοστό 50%, ως ομόρρυθμος εταίρος στην Ε.Ε. "Μιχαήλ και Σία" η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπευτή. Στην εταιρία αυτή συμμετέχει (έναρξη εργασιών της) από το έτος 1988.
Η εταιρία αυτή έχει μισθούμενη επαγγελματική εγκατάσταση επιφανείας 19 τετρ. μέτρων στην οδό Μυκάλης 32 στην Ηλιούπολη. Οι λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση της εταιρίας αυτής είναι: Μακαρίου - Θησέως - Αιτωλικού, ενώ τόσο το ακίνητο (κτίριο) όπου
βρίσκεται η εγκατάσταση της εταιρίας, όσο και το οικόπεδο όπου είναι κτισμένο το ακίνητο, έχουν πρόσοψη επί της οδού Μυκάλης.
Η τιμή ζώνης της περιοχής είναι 120.000 δρχ. Το καθαρό συνολικό εισόδημα της εταιρίας από την άσκηση του επαγγέλματος είναι 1.800.000 δρχ.

Taxheaven.gr