ΠΟΛ.1035/13.2.1995

Απόδοση εισπράξεων από τη Δημόσια Διαχείριση στα γραφεία Παρακαταθηκών που εδρεύουν στις Δ.Ο.Υ.

13 Φεβ 1995

Taxheaven.gr
Απόδοση εισπράξεων από τη Δημόσια Διαχείριση στα γραφεία Παρακαταθηκών που εδρεύουν στις Δ.Ο.Υ.

1018741/1074/0016/

ΠΟΛ 1035

Με την υπ' αριθμ. 970 εγκύκλιο του Τ.Π. & Δ. δίδονται οδηγίες για το κλείσιμο των διαχειρίσεων των Γρ. Παρ/κών στις 31.12.94.
Επειδή δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα εκ μέρους των Δ.Ο.Υ., σε ότι αφορά την ερμηνεία των παραγράφων 1 και 3 της προαναφερόμενης εγκυκλίου και αφού ήλθαμε σε συνεννόηση με τις Δ/νσεις Δ8 και Δ10 της Κ.Υ. του Τ.Π. & Δ. σας
διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Τα ποσά που κατατίθενται στην Δημόσια διαχείριση και αφορούν τρίτους, που έχουν τους λογαριασμούς τους στο Ταμείο Παρ/κών και Δανείων π.χ. έσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, έσοδα Ν.Δ. 3033/54, Ν.4169/1961, ΤΑΠΑΠ κ.λπ. θα αποδίδονται, τα μετρητά, στα γραφεία Παρ/κών που εδρεύουν στις Δ.Ο.Υ. όταν εξοφληθεί η μηνιαία κατ/ση εισπράξεων και εξαχθούν τα αντίστοιχα γραμμάτια συμψηφιστικής διαχείρισης του Δημοσίου.

2. Η εισαγωγή των ποσών αυτών από τα Γραφεία Παρ/κών που εδρεύουν στις Δ.Ο.Υ., θα γίνεται με ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που αναφέρονται οι εισπράξεις.

3. Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους που αναφέρεται και στην παραπάνω εγκύκλιο, οι εισπράξεις μηνός Δεκεμβρίου που πρέπει να αποδοθούν στο Τ.Π. & Δ. μέσω των γραφείων Παρ/κών που εδρεύουν στις ΔΟΥ θα αποδίδονται μέσα στον μήνα Ιανουάριο, η δε εισαγωγή των ποσών αυτών από τα Γρ. Παρ/κών θα γίνεται με ημερομηνία 31.12.

4. Η διαχείριση του Γρ. Παρ/κών θα κλείνει κάθε μήνα με χρηματικό υπόλοιπο τουλάχιστον κατά το ποσό που αφορά την τακτική εισαγωγή των εισπράξεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της Δημόσιας Διαχείρησης και θα τακτοποιείται με την κατάθεση του ποσού στην Τράπεζα.


Taxheaven.gr