Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1033/6.2.1995 Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (άρθρο 24 ν.2198/94)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-1995 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1033/6.2.1995
Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (άρθρο 24 ν.2198/94)


Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (άρθρο 24 ν.2198/1994)

1127531/9748-1/0016/ΠΟΛ. 1033/6.2.1995

ΠΟΛ 1033

Με αφορμή το αριθ. 4261/11-11-94 έγγραφο της ΔΟΥ Πληρωμών Πειραιά, που αναφέρεται στα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εξόφληση χρηματικών γραμματίων υπέρ δικαιούχων, στα οποία αναγράφεται ο όρος παρακράτησης του φόρου προμηθειών που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/94, ή στα οποία επισυνάπτεται γραμμάτιο συμψηφισμού που αφορά το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου, σας πληροφορούμε τα εξής για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος από όλες τις ΔΟΥ και την αποφυγή ενεργειών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την άσκοπη απασχόληση των υπηρεσιών και τις διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων:

Στις περιπτώσεις που οι τίτλοι πληρωμής που συντάσσονται από διάφορες υπηρεσίες (π.χ. ΥΕΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) δεν μπορούν να εξοφληθούν από τις κατά τόπους ΔΟΥ, στις οποίες αποστέλλονται, επειδή οι δικαιούχοι δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, δεν προσέρχονται για την είσπραξή τους ή ζητούν να διαβιβασθούν στη ΔΟΥ της κατοικίας τους, οι τίτλοι αυτοί μπορούν να εξοφληθούν με χρηματικό γραμμάτιο προς την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του δικαιούχου.
Εάν όμως οι δικαιούχοι είναι κάτοικοι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης το σχετικό χρηματικό γραμμάτιο θα στέλνεται στις αντίστοιχες ΔΟΥ Πληρωμών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Στην περίπτωση αυτή, επειδή οι ΔΟΥ Πληρωμών δεν έχουν τη δυνατότητα παρακράτησης του κατά περίπτωση ποσοστού φόρου επί των προμηθειών και εν συνεχεία απόδοσής του στην αρμόδια ΔΟΥ, πρέπει το σχετικό χρηματικό γραμμάτιο να είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην παρακράτηση του αναλογούντος φόρου προμηθειών και να επισυνάπτεται η προβλεπόμενη βεβαίωση, ότι παρακρατήθηκε το ποσό αυτό, για να δοθεί στο δικαιούχο κατά την εξόφληση του χρηματικού γραμματίου. Για το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου, εφόσον αυτός δεν έχει αποδοθεί ήδη, θα εκδίδεται γραμμάτιο συμψηφισμού προς την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του δικαιούχου, που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη δήλωση απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου.

Τέλος και επειδή υποβάλλονται ερωτήματα από ΔΟΥ, διάφορες υπηρεσίες και ενδιαφερόμενους σχετικά με το εκδιδόμενο αποδεικτικό είσπραξης για την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 65 του π.δ. 16/89 (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΟΥ) για κάθε είσπραξη χρημάτων εκδίδεται, από τους υπαλλήλους του αρμοδίου τμήματος της ΔΟΥ, υποχρεωτικά διπλότυπο αποδεικτικό είσπραξης.
Κατ' εξαίρεση όμως των παραπάνω διατάξεων, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 και επόμενες του ιδίου άρθρου, μπορεί να γίνει είσπραξη εσόδων από τις ΔΟΥ με ειδικό έντυπο τετραπλότυπης ή τριπλότυπης δήλωσης, η οποία μετά την είσπραξη του ποσού επέχει θέση αποδεικτικού είσπραξης. Στην περίπτωση αυτή οι
δηλώσεις προσκομίζονται για έλεγχο και θεώρηση στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ και στη συνέχεια ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία με την καταβολή του αναγραφομένου ποσού και την υπογραφή τους από τον ταμία-διαχειριστή της ΔΟΥ.
Μετά το πέρας της συναλλαγής με το κοινό εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, ένα συγκεντρωτικό διπλότυπο είσπραξης τύπου Α' για την εισαγωγή στη δημόσια ληψοδοσία των ποσών που καταβλήθηκαν με τα ειδικά τετραπλότυπα ή τριπλότυπα έντυπα δηλώσεων.
Επομένως για την απόδοση του παρακρατηθέντος ως άνω φόρου προμηθειών μπορεί να εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, για κάθε υπόχρεο, είτε διπλότυπο αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α', είτε η προαναφερθείσα δήλωση νομίμως θεωρημένη και σφραγισμένη.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης