1109850/11114/Β0012/26.11.2007

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 2 του ν.3220/2004.Σχόλια:


26 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
 Ν.3220/2004

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1109850/11114/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 2 του ν.3220/2004.

ΣΧΕΤ.: Η από 13.11.2007 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, σας γνωρίζουμε, ότι τα αναφερόμενα στο αρ. πρωτ. 1106213/11114/Β0012/7.11.2007 έγγραφό μας (σε απάντηση της από 16.10.2007 αίτησής σας), σχετικά με τις φορολογικές συνέπειες που υπάρχουν σε περίπτωση πωλήσεως επενδυτικών αγαθών, ισχύουν και για το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που σχηματίσθηκε από τα κέρδη της χρήσης 2003, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004.

Taxheaven.gr