Αποτελέσματα live αναζήτησης

1038978/10472/Β0012/19.4.2007 Παροχή πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των αιγυπτιακών βακουφικών περιουσιών στην Καβάλα και τη Θάσο.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1038978/10472/Β0012/19.4.2007
Παροχή πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των αιγυπτιακών βακουφικών περιουσιών στην Καβάλα και τη Θάσο.


1038978/10472/Β0012/19.4.2007 Παροχή πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των αιγυπτ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 19 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1038978/10472/Β0012

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των αιγυπτιακών βακουφικών περιουσιών στην Καβάλα και τη Θάσο.

ΣΧΕΤ.: Τα αρ.πρωτ.3434.741ΑΣ 144128-3-2007 και 3434.73/ΑΣ 162/17-4-2007 έγγραφά σας.


Απαντώντας στα σχετικά έγγραφά σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.στ' της παρ.1 του άρθρου 99 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι αντικείμενο φόρου για τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι το καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που προκύπτει στην ημεδαπή. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα κάθε είδους άλλα έσοδα αυτών που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

2. Με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 103 του ίδιου νόμου, απαλλάσσονται από το φόρο τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών τα οποία αποκτούν τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα απαλλάσσονται και για τα εισοδήματα από μερίσματα μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών.
Η περ.δ' προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α' 253) και έχει εφαρμογή σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόμου, για εισοδήματα οικον. έτους 2008 και μετά.

3. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας, ο Γενικός Οργανισμός Βακουφίων Αιγύπτου, αλλοδαπό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου διαχειρίζεται και εκμισθώνει σε τρίτους τα εν λόγω βακούφια. Με το ν.1490/1984 περί κυρώσεως Πρακτικού μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου για τη βακουφική ιδιοκτησία Καβάλας και Θάσου δεν προβλέπεται τυχόν απαλλαγή ή διαφορετική φορολογική μεταχείριση του εν λόγω Οργανισμού.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, τα αιγυπτιακά βακούφια, σύμφωνα με τον τύπο που ήδη λειτουργούν ως αλλοδαπό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 109 του ν.2238/1994, για τα εισοδήματα από την εκμίσθωση των ακινήτων τους στην Καβάλα και στη Θάσο, με συντελεστή φορολογίας 29%, για το οικον. έτος 2007 και με 25% για το οικον. έτος 2008 και επόμενα.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι λόγω της στενής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα της περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994 και επί των αλλοδαπών νομικών προσώπων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης